Parengta švietimo problemos analizė „Gabių ir talentingų vaikų ugdymas“

Dr. Dalia Survutaitė
,
NŠA Stebėsenos ir vertinimo departamento Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus analitikė

Pagal skirtingose „Eurydice“ tinklo Europos šalyse taikomus vertinimus ir kriterijus gabūs vaikai sudaro 3–10 proc. Šiuo metu gabių mokinių registracijos Lietuvoje nėra.

 

Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis, Lietuvoje iš viso bendrojo ugdymo mokyklose mokosi 327 022 mokiniai. Jei skaičiuotume 3 proc. dalį nuo viso mokinių skaičiaus, tai gabiųjų būtų 9 811. Teoriškai išskiriamų gabių mokinių dalis yra didelė. Todėl pateisinamas dėmesys sėkmingam jų ugdymui(si), atpažintų ir įvertintų gabumų raiškos didinimui.

 

Parengtoje švietimo problemos analizėje sekama gabių ar (ir) talentingų vaikų sąvokos kaita Lietuvoje. Aprašomos ir paaiškinamos mokinių atpažinimo (įvertinimo) procedūros. Leidinyje pateikiami efektyviausi gabių vaikų ugdymo modeliai taikomi įvairiose pasaulio šalyse. Iliustruojama gabių ar (ir) talentingų vaikų ugdymo situacija Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

 

Nagrinėjant bendrą ugdymo praktiką įvardijamos dažniausiai bendrojo ugdymo mokyklose stebėtos ugdymo strategijos – mokymo(si) diferencijavimas pagal mokinių gebėjimus, polinkius ir interesus; ugdymo turinio praturtinimas; ugdymo spartinimas. Pabrėžiama gabumų ugdymo nauda ne tik asmeniui individualiai, bet ir įvairioms besimokančiųjų grupėms, daugeliui mokinių.

 

Leidinyje įvardijami iššūkiai, susiję su gabių ar (ir) talentingų asmenų ugdymu bei brėžiamos šių asmenų ugdymo(si) perspektyvos. Problemos analizėje įrodoma, kad jungiant institucijas, plėtojant pagalbos sistemą bei didinant ugdymo organizavimo įvairovę užtikrinamas sistemingas ir visapusis ugdymo praturtinimas.

 

Švietimo problemos analizę „Gabių ar (ir) talentingų vaikų ugdymas“ rasite čia.

 

Švietimo problemos analizės tekstą elektroniniu formatu parengė Nacionalinės švietimo agentūros Bendrųjų reikalų departamento Aprūpinimo ir leidybos skyrius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.