Pamokos kitaip

Irutė Lapinskienė

Kovo 28 d. Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje šeštą kartą vyko „Pamokos kitaip“. Gimnazija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su 11 šalies aukštųjų mokyklų. „Pamokos kitaip“ – tradicinis gimnazijos ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo projektas. Juo siekiama plėsti mokinių akiratį, sudominti mokslo naujovėmis, ugdyti smalsumą, įvairinti mokymąsi, taip pat tikimasi, kad pažintis su Lietuvos aukštųjų mokyklų siūlomomis studijų programomis ir mokslo naujovėmis gimnazistams padės susivokti Lietuvos darbo rinkoje, suprasti, ką studijuoti ateityje.

Šiemet į renginį „Pamokos kitaip“ atvyko 26 lektoriai iš Vilniaus Gedimino technikos (VGTU), Kazimiero Simonavičiaus, Vytauto Didžiojo (VDU), Kauno technologijos, Klaipėdos universitetų (KU), LCC tarptautinio universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos (KVK), taip pat Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos paramedikai bei Gargždų greitosios medicinos pagalbos ir priešgaisrinės tarnybos darbuotojai, Klaipėdos Adomo Brako ir Kretingos meno mokyklų dailininkai. Tad pamokos buvo kartu ir karjeros užsiėmimai.

 

Lietuvių kalbos pamokose doc. dr. Marijus Šidlauskas iš KU, kalbėdamas tema „Kas įdomu literatūroje?“, supažindino su Rimanto Kmitos popromanu „Pietinia kronikas“ ir Eglės Gudonytės knyga „Karta nuo Sibiro“, palinkėjo skaitant patirti sielos nuskaidrėjimą. Doc. dr. Asta Balčiūnienė iš KU atskleidė „Morfemikos ir formų darybos klausimų“ subtilybes. Anot 2b klasės mokinių, pamokoje išgirdo įdomių faktų iš istorinės lietuvių kalbos gramatikos, sužinojo daugiau taisyklių, kurias galima pritaikyti norint pažymėti žodžio dalis. Viešnia iš K. Simonavičiaus universiteto – prof. dr. Elena Jolanta Zabarskaitė – kalbėdama tema „Internetas ir kalbos technologijos“ teigė, kad kalbų skirtingumą nulemia unikali tautos istorija, etninė kultūra, supažindino su kalbos technologijomis. Po užsiėmimo 3d klasės mokinė Diana Petrikaitė sakė: „Paskaita privertė susimąstyti: dėl interneto įtakos, žmonių susvetimėjimo, negebėjimo bendrauti lietuvių kalba nyksta.“ Anglų kalbos pamokose gimnazistai klausėsi buvusio LCC tarptautinio universiteto lektoriaus Emilio Griciaus, kalbėjusio tema „Sutrikę mąstymo pagrindai“. Visus sudomino VDU dėstytojo dr. Moreno Bonda paskaita „Kas yra kalba? Pamoka apie filosofijos mokslą“. Pasak 3b klasės mokinės Emos Miliūtės, M. Bonda aiškino, kas yra kalba, kokios jos funkcijos ir kuo žmonių kalba skiriasi nuo gyvūnų skleidžiamų garsų. Paaiškino, kaip per daugybę tūkstantmečių iš olose rasto senovės žmonių piešinuko, reiškiančio taurą, atsirado raidė A. Klausant lietuviškai su itališku akcentu kalbančio dėstytojo atrodė, kad istorijos faktai dar niekada neskambėjo taip įdomiai ir įtraukiančiai. Istorija sudomino ir VDU Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanas doc. dr. Giedrius Janauskas (tema „Kelionės patirtys: įspūdžiai iš Kinijos“), KU doktorantas Dainius Elertas („Banginių medžiotojas iš Žemaitijos“), VDU doktorantė Tatiana Ponomarenko („Vyro mokytojo įvaizdis populiariojoje kultūroje“ – tai interaktyvi pamoka apie stereotipinius vyro mokytojo įvaizdžius popkultūroje, filmuose), KU doc. dr. Vacys Vaivada (paskaitos tema „Žemaitijos pirmojo paminėjimo kontekstai“). Mokiniai įgijo žinių apie Žemaitijos istoriją, sužinojo dalykų, kurių prireikia keliaujant.

 

Biologijos pamokose mokytoją pakeitė VDU Žemės ūkio akademijos doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius (tema „Dirvožemis – gyvoji žemės oda“). Chemiją dėstė KU lektorė Rasa Majauskienė (tema „Alternatyvūs degalai“). Fizikos pamokas vedė KU studentas Mindaugas Bartkus ir buvęs mūsų gimnazijos mokinys Edvinas Tiškus, dabar KU magistrantas (tema „Nuotoliniai sateliniai metodai“). Jis kalbėjo apie geofizinius mokslus, pasakojo apie universitete esančio Jūros tyrimų instituto veiklą. Mokiniai sužinojo, kad hidrologijos ir okeanografijos studijos – tai ne tik paskaitos ir sausa informacija, o ir įvairiausi tyrimai išplaukus į atvirą jūrą laivais „Vėjūnas“ bei „Mintis“. Tyrimams atlikti naudojamos moderniausios technologijos. E. Tiškus paaiškino, kaip gamtos moksluose panaudojami dronai. Taip pat kalbėjo apie galimybes studijuojant dalyvauti „Erasmus+“ mainų programoje, kituose tarptautiniuose projektuose. 3c klasės vaikinų nuomone, labiausiai patiko matematikos pamokos. Matematika sudomino VGTU Architektūros fakulteto prof. dr. Gintautas Ambrasas („Matematika inžinerijoje“), KVK Elektros ir mechanikos katedros profesorius Vytenis Sinkevičius („Robotų pasaulis. Nuo idėjos iki „gyvo“ robotuko“), VGTU Matematinės statistikos katedros doc. dr. Rūta Simanavičienė (tema „Matematika su „Geogebra“). Po pamokos 3c klasės mokinė Laineda Vainauskaitė žavėjosi: „Grožis matematikoje! Aiškinomės, kodėl kas nors mums atrodo gražu. Sužinojome, kad dauguma dalykų atrodo gražūs, nes atitinka aukso pjūvį ϕ=1,618. Naudodamiesi kompiuterio programa „Geogebra“, braižėme aukso pjūvį atitinkančias figūras.“ Informatikos mokė KTU dėstytojai Tomas Blažauskas ir Andrius Paulauskas. Jie sudomino tema „Žaidimų kūrimas“. Gabrielė Žiobakaitė (3b klasė) pasakojo, kad mokiniai bandė išvardyti visas žaidimų rūšis, spėjo sukurto kompiuterinio žaidimo kainą. Sužinojo, kad žaidimo kūrimo procese dalyvauja daugybė įvairių profesijų atstovų: scenaristai, aktoriai, įgarsintojai ir net istorikai, kad kompiuterinis žaidimas gali kainuoti kelias dešimtis ar šimtus milijonų dolerių. Vienas iš dėstytojų parodė, kaip per 10 minučių sukurti boulingo žaidimą. Gimnazistai grupėse žaidė KTU sukurtą edukacinį žaidimą „Lituanica“, pasakojantį apie lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą, sužinojo dar negirdėtų faktų apie šį įvykį, taip pat galėjo laimėti prizų.

 

Kitokios buvo kūno kultūros ir dailės pamokos. Kūno kultūros pamokose KU dėstytoja dr. Sigita Derkintienė mokė krepšinio gudrybių, o Klaipėdos ir Gargždų greitosios medicinos pagalbos paramedikai Lina Končienė, Aretas Norkus, Raimondas Mišeikis atvažiavo su specialia įranga ir mokė gimnazistus pirmosios medicinos pagalbos. Be to, rinktinei gimnazistų grupei tapybos guašu paslaptis atskleidė Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos mokytojas Augustinas Burba (tema „Tapome natiurmortą“) ir Kretingos meno mokyklos mokytoja, dailininkė Živilė Sabaliauskaitė.

 

Susirinkus aptarti renginio, gimnazijos direktorė Asta Burbienė pasidžiaugė, kad dalyvių ratas šiemet didesnis (atvyko 10 institucijų atstovai). Veikla įdomesnė, prasmingesnė, mokiniai patyrė puikių emocijų. Už bendrystę, pasidalintąją lyderystę dėkojo visiems: ir svečiams, ir gimnazijos Mokytojų tarybai, vadovaujamai istorijos mokytojos Dalios Zibalienės, ir pavaduotojai ugdymui Astai Motužienei, organizavusioms šiemet renginį. Svečiai dėkojo už šiltą priėmimą, jaukią atmosferą, džiaugėsi, kad užsimezgė glaudus ryšys. Dr. S. Derkintienė iš KU teigė, kad dėstytojams ir mokslininkams būtina padirbėti mokykloje, nes tada galėtų lengviau suprasti studentą. Dalis dėstytojų kitąmet pageidavo vesti po 2 pamokas iš eilės: tada mokinys ne tik klausytųsi, bet ir praktiškai padirbėtų, siūlė vesti pamokas ir mokytojams. KTU dėstytojus nustebino gimnazijos kompiuterių klasės įrangos turtingumas. Jie teigė, kad tai geriausia pamokų diena. Greitosios medicinos pagalbos gydytojai „Pamokas kitaip“ vertino lakoniškai – bus papildomai 120 rankų, gelbstinčių gyvybes.

Svečiai iš VDU džiaugėsi renginio bendruomeniškumu: aukštųjų mokyklų dėstytojai ir gimnazijos mokytojai ne konkuruoja švietimo reformos peripetijose, o bendrauja formalioje aplinkoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.