„Pamoka šiuolaikiniam mokiniui“

Irmunda Barkienė
,
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lapkričio 10 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktorė Rita Tamašauskienė, direktorės pavaduotojos ugdymui Irmunda Barkienė, Rasa Dauliuvienė, Violeta Juodpusienė, mokytojai Vaida Pozniakovienė, Laimonas Tamošiūnas, Tomas Laugalis organizavo respublikinę metodinę-praktinę konferenciją „Pamoka šiuolaikiniam mokiniui“.

 

Tai tradicinė „Juventos“ progimnazijos gerosios patirties konferencija, organizuota šia tema jau ketvirtąjį kartą. Konferencijos tikslas – pasidalyti patirtimi, ugdymo metodais ir iniciatyvomis tobulinant pamoką, padėti mokytojams mokomuosius dalykus išaiškinti naudojant praktinius pavyzdžius, eksperimentus, bandymus, pasikeisti naudojamais inovatyviais metodais, sėkmingų pamokų pavyzdžiais. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 100 pedagogų iš visos Lietuvos.

 

Atsižvelgiant į šiandienes ugdymo sąlygas, galimas įvairias formas, ugdymo proceso kaitą, konferencijos tema labai aktuali. Smagu, kad plenariniame posėdyje pranešimus skaitė Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktorė Rita Tamašauskienė („Tik ėjimas“), socialinių mokslų daktarė, docentė ir muzikos mokytoja ekspertė Lolita Piličiauskaitė-Navickienė („Emocinio imitavimo metodas bendrojo ugdymo ir muzikos mokyklose: empiriniai tyrimai, nauda ir taikymo galimybės“), Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, Metodinės tarybos pirmininkė Vaiva Janonienė („Pamokos kokybė ir vertė: metodinės tarybos pagalba ir veikla kuriant šiuolaikinę pamoką“).

 

Vėliau konferencija tęsėsi 5 darbo grupėse. I grupė buvo skirta pradinių klasių mokytojams: žiūrėta integruota muzikos, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka 4 klasėje, matematikos pamokos 4 klasėje fragmentai, išklausyti du pranešimai apie mokinių motyvavimą skaityti. II, III ir IV grupės buvo skirtos 5–8 klasių mokytojams. II grupėje žiūrėta integruota fizikos, matematikos ir fizinio ugdymo pamoka, išklausyti trys pranešimai apie interaktyvią pamoką, „Sveiko proto pratybas“ ir gilintasi į klasės vadovo veiklą. III grupėje stebėti geografijos pamokos fragmentai 6b klasėje, išklausytas pranešimas apie integruotus „Paauglystės kryžkelių“, dorinio ugdymo ir dailės projektus bei geroji patirtis apie matematikos ir STEAM simbiozę. IV grupėje stebėta netradicinė fizinio ugdymo pamoka ir atskirų pamokų fragmentai, išklausyta geroji patirtis apie kartono transformacijas ir tarptautinių projektų įtaką mokytojų bendruomenei aktyvinti. V grupės veikla buvo orientuota į muzikos mokomąjį dalyką: stebėtos trys pamokos, iš kurių viena buvo kompleksinė muzikos pamoka, kita – integruota su pasaulio pažinimu, o trečioji vyko mokiniams mokantis groti Karlo Orfo instrumentais.

 

Konferencijoje gerąja patirtimi iš viso dalijosi 26 Šiaulių „Juventos“ pedagogai: jie vedė atviras, meistriškumo pamokas, skaitė pranešimus. Kiekvienoje grupėje mokytojai išgirdo, matė iki keturių gerosios patirties sklaidos pranešimų ar pamokų, turėjo galimybę jungtis iš vienos darbo grupės į kitą.

Po konferencijos džiaugiamės sulaukę daug padėkos žodžių, gerų atsiliepimų, kurie mus, renginio organizatorius ir pranešėjus, stiprina ir drąsina.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.