Pagalba vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų

Gintarė Šatė
,
LASUC Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (LASUC) Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas „Pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas, 2021–2024 metų planą“ siekia užtikrinti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų ugdymosi veiksmingumą, teikiant konsultacinę ir metodinę pagalbą tėvams, šalies pedagogams ir švietimo pagalbos bei kitiems specialistams.

 

Skyriuje dirbantys specialistai (logopedai, psichologai, specialieji pedagogai, ergoterapeutai, socialiniai pedagogai) padeda pedagoginėms psichologinėms ir švietimo pagalbos tarnyboms pasirengti vertinti autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų gebėjimus, ugdymo įstaigoms pasirengti ugdyti autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, atlikti funkcinį elgesio vertinimą, tėvams (globėjams, rūpintojams) pasiruošti gyvenimo pokyčiams, auginant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, rengia vaizdines mokymo priemones bei metodinę medžiagą vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymui. Taip pat teikia individualias psichologines konsultacijas tėvams ir pedagogams, organizuoja tėvų savipagalbos grupes, kvalifikacijos tobulinimo renginius švietimo bendruomenei.

 

Skyrius vykdydamas autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų įtraukties į bendrosios paskirties ugdymo įstaigas veiklas įgyvendina Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos (PEPIS) įgyvendinimo šešiose Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose priemones. Tai įrodymais pagrįsta trijų pakopų sistema, skirta ugdymo įstaigos sistemos pokyčiams, turintiems įtakos mokinių pasiekimams. Daugiau apie PEPIS galima skaityti čia.

 

Sėkmingai plėtojamas A. spektro mokyklų tinklas apima 54 ugdymo įstaigas, besistengiančias keisti bendruomenės ir visuomenės požiūrį į vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų, ir užtikrinančias saugią, poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką. Daugiau apie A. spektro mokyklų tinklą skaitykite čia.

 

Taip pat Skyriaus specialistai nuotoliniu būdu:

 • konsultuoja ugdymo įstaigas dėl vaikų, turinčių ĮRS ugdymo organizavimo;
 • konsultuoja tėvus dėl vaikų ugdymo namuose organizavimo, namų aplinkos pritaikymo, ugdymo, tinkamo elgesio palaikymo ir vaiko parengimo savarankiškam gyvenimui;
 • apmoko švietimo bendruomenę atlikti funkcinį elgesio vertinimą;
 • teikia nuotolinės psichologo konsultacijos tėvams, auginantiems autistiškus vaikus ir pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų.

 

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriuje taip pat teikiamos trumpalaikės tikslinės paslaugos vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų:

 • ergoterapijos užsiėmimai ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų. Dešimties užsiėmimų metu atliekamas vaiko gebėjimų vertinimas, organizuojami individualūs ir grupiniai ergoterapijos užsiėmimai, teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai bei ugdymo įstaigai;
 • užsiėmimai skaitymo klinikoje pradinių klasių mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimų. Užsiėmimų metu vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimų Skyriaus specialistų pagalba išmoks taikyti įvairias skaitymo strategijas, pagerins teksto suvokimo įgūdžius bei įveikti skaitymo sunkumus, taps nepriklausomais skaitytojais, padarys asmeninę pažangą.
 • užsiėmimai socialinių įgūdžių mokymo grupėje, kur specialistai padės vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų, gerai jaustis socialinėse situacijose ir pasitikėti savimi, mokys įveikti verbalinio ir neverbalinio bendravimo sunkumus.

 

Taigi, linkėdami sklandaus rugsėjo visai švietimo bendruomenei, LASUC Sutrikusio raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai kviečia artimiau susipažinti su SRVKS veikla bei teikiamomis paslaugomis.

 

Kviečiame apsilankyti srvks.lt interneto svetainėje, kurioje rasite:

 • metodines rekomendacijas pedagogams ir tėvams, vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo klausimais;
 • vaizdines priemones ugdymo proceso organizavimui;
 • leidinius apie autizmo spektro sutrikimą bei kitas naudingas nuorodas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)

 • Sandra

  Labai reikia šios literatūros. Esu darželio auklėtoja, turime mergaitę su šiuo sutrikimu ir trūksta žinių.

  • Renata Greimaite

   Laba diena, Sandra
   Būtinai paskambinkite arba mums parašykite Jums rūpimais klausimais. Laukiame žinutės.