„Olimpinių vertybių ugdymo programos“ mokymai Vilniuje

Vilija Gerasimovičienė
,
 Vilniaus l.-d. „Pušaitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, MRU doktorantė

„Nors nedaug pasaulio žmonių tampa olimpiečiais, kiekvienas iš mūsų gali džiaugtis fizinio aktyvumo teikiama nauda, kuri reiškiasi daugeliu formų. Užtikrinant įtraukesnes olimpinio švietimo ir fizinio aktyvumo programas, daugiau vaikų ir juos ugdančių mokytojų visam gyvenimui išsiugdys fizinio raštingumo įpročius, teikiančius džiaugsmą ir naudą sveikatai“ (Tarptautinis olimpinis komitetas)

 

Lietuvoje jau penktus metus įgyvendinama „Olimpinių vertybių ugdymo programa“ (OVUP) sulaukia vis didesnio susidomėjimo ne tik šalies, bet ir tarptautiniu mastu. Šią programą Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) vienas pirmųjų pasaulyje išvertė į savo šalies kalbą ir iki šiol sėkmingai integruoja rengiant kelių lygmenų mokymus Lietuvos mokytojams. Reikšminga tai, kad ketverių metų laikotarpiu visoje Lietuvoje jau surengti 37 mokymai, kuriuose dalyvavo virš 1300 įvairių sričių mokytojų. Pirmojo lygmens mokymus veda 17 sertifikuotų „OVUP“ mokymų vadovių, kurios siekia darnaus tikslo – įkvėpti mokytojus propaguoti į olimpines vertybes orientuotą ugdymą per švietimą, fizinį aktyvumą ir sportą, skatinant besimokančiuosius tapti atsakingais pasaulio piliečiais, įgyjant socialinių, pažintinių ir fizinį raštingumą įtvirtinančių kompetencijų.

 

Sveikatą stiprinančių ir aktyvių mokyklų tinklui priklausančiame Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušaitė“ šiemet, gegužės, lapkričio ir gruodžio mėn., jau surengti treji „OVUP“ mokymai, kuriuos iniciavo šio darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, „OVUP“ mokymų vadovė Vilija Gerasimovičienė. Mokymuose dalyvavo per 50 Vilniaus miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio, fizinio ugdymo ir kitų dalykų mokytojų iš 33 valstybinių ir privačių lopšelių-darželių, pradinių mokyklų ir progimnazijų. Tam, kad gyvai išbandytų olimpinių vertybių ugdymo programoje pateiktas užduotis, kiekvienų mokymų metu mokytojai dirbo komandose, gilinosi į mokymų vadovių (Vilijos Gerasimovičienės, Dalios Rakauskienės, Dalios Rimkuvienės) parinktas, kiekvieniems mokymams skirtingas „OVUP“ temas iš trijuose leidiniuose pateiktos medžiagos:

 • „Olimpinių vertybių ugdymo pagrindai” (Aktyvia fizine veikla pagrįsta programa)
 • „Ugdytojo knyga: Kaip įgyvendinti OVUP?” (Praktinis olimpinių vertybių ugdymo vadovas)
 • „Veiklos aprašų knyga” (Užduotys įtvirtinančios olimpinių vertybių ugdymą)

 

Visų mokymų metu dalyviai ir patys pasinėrė į kūrybinį procesą, sklandžiai bendradarbiavo kurdami aktyvias užduotis, diskutavo apie patirtis, kilusius iššūkius, veiklų naudą ir pritaikomumą ugdymo (mokymo) procese, remiantis šiomis pasirinktomis temomis:

 • „Taika ir olimpinės žaidynės“
 • „Paralimpinės žaidynės – „Judėjimo dvasia“
 • „Kliūčių įveikimas – moterys sporte“
 • „Mano teisės = mano pareigos“
 • „Gyvenimas pagal kilnaus elgesio taisykles”
 • „Ištvermė ir olimpinės žaidynės“
 • „Pajuskite olimpinę dvasią – olimpinė ugnis”
 • „Olimpinių sporto šakų programa”
 • „Sporto ir fizinės veiklos pastangomis pelnytas džiaugsmas”

 

„OVUP“ mokymai netradiciniai, trunkantys dvi dienas, intensyvūs, patirtiniai, įtraukiantys, grindžiami penkiomis olimpizmo ugdymo temomis: pagarba gyvenime, kilniu elgesiu, pastangomis pelnytu džiaugsmu, kūno, valios ir proto darna bei tobulumo siekimu. Tačiau tuo jie ir unikalūs, nes visa esmė remiasi inovatyviomis užduotimis, pritaikomomis ne tik su įvairaus amžiaus vaikais ir mokiniais, bet rekomenduojami įvairaus profilio mokytojams, treneriams, netgi aukšto meistriškumo sportininkams bei ugdymo įstaigų administracijų atstovams, nes remiasi olimpine filosofija, fizinį aktyvumą bei komandos formavimą skatinančiomis veiklomis.

 

Sauliaus Čirbos nuotr.

Vertybėmis pagrįsto ugdymo mokymuose Vilniuje yra dalyvavusios (-ę):

 • Diana Lobačevskė – olimpietė, maratono bėgikė, Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė“ neformaliojo ugdymo pedagogė fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui;
 • Ieva Labutienė – Lietuvos rankinio veteranų asociacijos prezidentė
 • Anastasija Beliaziun – daugkartinė Lietuvos dziudo jaunimo, jaunių, studentų ir suaugusiųjų čempionė, Pasaulio studentų dziudo universiados dalyvė (2015–2017 m.), Europos studentų žaidynių dalyvė;
 • Kristina Vasilevskaja – Lietuvos sportinės gimnastikos rinktinės narė, Lietuvos šuolių ant akrobatinio takelio daugkartinė čempionė bei prizininkė, tarptautinių čempionatų bei pasaulio  čempionato dalyvė (2009 m.), Europos fitneso čempionė (2006)
 • Estera Sidorovienė – Lietuvos sportinės gimnastikos čempionė, Europos atrankinių žaidynių prizininkė
 • Aistė Aleknavičiūtė – geriausia Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo mokytoja (2021 m.)
 • Arūnė Anskaitienė – Sostinės krepšinio lygos žaidėja, Vilniaus miesto metų mokytoja (2021 m.)
 • Gytis Kavaliauskas – Vilniaus miesto metų mokytojas (2021 m.), Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas“ neformaliojo ugdymo pedagogas fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui
 • Mindaugas Plungė – Lietuvos merginų U16 rinktinės fizinio rengimo treneris

 

Štai ką „OVUP“ mokymų dalyviai kalba apie mokymus:

„Mokymų pavadinimas suintrigavo iš karto, o dalyvavimas mokymuose nenuvylė, bet maloniai nustebino ir įkvėpė. Mokymų turinys buvo labai motyvuojantis, paskatino permąstyti vaikų ugdymo(si) galimybes, atsižvelgiant į svarbias XXI amžiaus kompetencijas. Tai mokymai tinkantys visiems, tinkantys kiekvienam mokytojui, nes padeda suvokti ir praplėsti ugdymo turinio ribas, praturtinti pamokos kontekstą, padeda pedagogui sudominti, motyvuoti bei įtraukti kiekvieną vaiką. Mokymų turinys yra universalus. Parengta metodinė medžiaga tinka nuo priešmokyklinio iki vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Ypatingai svarbu, kad siūlomos veiklos gali būti integruojamos ne tik kūno kultūros, bet ir kitų dalykų pamokose. OVUP vertybės – tai siektinas gyvenimo būdas, savęs ir kitų pažinimas, prasmingos ir auginančios sąveikos su kitais.“ (Jelena Vildžiūnienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Sadutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

 

„Vilniaus „OVUP“ mokymai, buvo netikėtas atradimas. Nustebino lektorių sukurta atmosfera ir nuoseklus dviejų dienų darbas su  įvairių sričių pedagogais. Labai aiškiai ir paprastai pristatyta olimpinė filosofija ir jos nauda ugdyme. Sukurtas kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas skatina nesustoti ir  skleisti vertybes: draugystę, pagarbą, tobulėjimą visai bendruomenei.“ (Arūnė Anskaitienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Vieversys“ neformaliojo ugdymo pedagogė fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui)

 

„Olimpinių vertybių ugdymo tema yra labai aktuali kiekvieno žmogaus gyvenime. Šiai dienai visame pasaulyje yra sumažėjęs fizinis aktyvumas, o pasitelkus olimpinių vertybių ugdymo programą galima sudaryti puikią galimybę ir sąlygas jį padidinti. Dvidešimt metų sportavau olimpinę sporto šaką – dziudo. Būdama didelio meistriškumo sportininke, stengiausi laikytis moralės kodekso: mandagumas, drąsa, nuoširdumas, savitvarda, garbė, kuklumas, draugystė, pagarba. Sportuodama, pati nesupratau, kad ugdausi olimpines vertybes, kurios liko iki dabar. Pirmą kartą teko dalyvauti „OVUP“ mokymuose ir po jų likau labai sužavėta, kaip gi svarbu perduoti jaunajai kartai olimpinių vertybių svarbą ir naudą. Pačiai teko dalyvauti dvejose Universiadose, tai šiuose mokymuose pasijutau kaip studentų „olimpiniame kaimelyje“, kai visi esame skirtingi (įvairaus amžiaus, lyties ir dalyko atstovais), bet tuo pačiu viena didelė ir draugiška šeima. Visų OVUP mokymų veiklose buvo paliestos pagrindinės olimpizmo ugdymo temos: pagarba, darna, kilnus elgesys, tobulumo siekimas, pastangų teikiamas džiaugsmas. Atrodo, kad žaidžiame paprastą žaidimą, bet tik dabar, iš mokytojo pusės, suvokiau jo reikšmę ir svarbą. Taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad mokymų metu buvo kalbama apie Paralimpines žaidynes ir išbandytos įvairios veiklos įtraukiančios visus dalyvius. Turėjome galimybę pasijausti jų vietoje, kai sportininkai turi regėjimo, judėjimo negalią. Mes, ikimokyklinio fizinio ugdymo pedagogai, esame vieni iš pirmųjų galintis padėti ugdytis šias olimpines vertybes. Kiekviena pateikta mokymų metu veikla yra išskirtinė, apjungianti pagarbą, draugystę ir tobulėjimą. Jas galima panaudoti skirtingo amžiaus vaikams, net ir patiems mažiausiems. O visa tai galima tęsti pradinėse klasėse, todėl labai svarbu įtraukti kuo daugiau pradinių klasių mokytojų į šiuos mokymus bei parodyti jiems, kad fiziškai aktyvios veiklos gali būti labai įdomios ir naudingos!“ (Anastasija Beliaziun, Vilniaus lopšelio-darželio „Želmenėliai“ neformaliojo ugdymo pedagogė fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui)

 

„Šiuose mokymuose išmokau keletą dalykų. Visų pirma, kad fizinis ugdymas ar sportas, tai nėra vien tik judesys, pratimas ar kažkokia užduotis, į visą veiklą reikia žiūrėti plačiau ir stengtis integruoti kuo daugiau dalykų, pvz: mąstymas, kalbėjimas, demonstravimas, atkartojimas ir t. t , trumpai tariant – stengtis į veiklą žiūrėti kūrybiškai, ką, manau, ir stengsiuosi daugiau panaudoti savo vedamose fizinio ugdymo pamokose. Mokymai buvo tikrai turiningi, jie skyrėsi nuo kitų, nes buvo daug kūrybiškų užduočių, judesio, daug gerų emocijų ir nebuvo „sausos“ teorijos“. (Mindaugas Plungė, Vilniaus Volungės darželio-mokyklos fizinio ugdymo mokytojas)

 

„OVUP mokymai paliko daug gerų emocijų ir įspūdžių. Daug praktinių užduočių, kurias pritaikiau savo darbe: akcentuoju vertybes, kurias galima pritaikyti skirtingo amžiaus vaikams, sporto universalumą, pritaikant įvairiose srityse. Teorija pateikta paprastai ir suprantamai. Viskas, kas „eina“ per patyrimą ilgai išlieka galvose.“ (Estera Sidorovienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Naminukas“ neformaliojo ugdymo pedagogė fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui))

 

„Mokymai buvo itin aktualūs, nes dirbant trenere nuolat reikia ieškoti naujų būdų, sprendimų kaip įvairinti treniruotes, sudominti vaikus, įtrauktį į fizinę veiklą, jog norėtų grįžti į salę vėl ir vėl. Mokymų ypatumas tas, kad buvo daug praktinių užduočių, iššūkių, nesėdėjome vietoje. Naudingi, nes visas veiklas, užduotis, žaidimus galima panaudoti savo treniruotėse. Tikrai rekomenduočiau „draugui” ir su mielu noru dalyvaučiau dar ir dar, gilinčiau savo žinias bei atnaujinčiau jau turimas!“ (Kristina Vasilevskaja, Všį „Sporto linija” trenerė)

 

„Kalbant apie vaikus ir jų sveikatą, kiekvienas prieš akis nusipieškime aiškų paveiksliuką, kaip mes, suaugusieji, formuojame vaikų sveikatingumo įgūdžius. Imkime „geležinkelio stotį”, ir įsivaizduokime, kad tai yra ugdymo įstaiga, kurioje vaikas ugdosi. „Geležinkelio stotyje“ įsivaizduokime ir „traukinį”, kurį sudaro: garvežys – ugdytojas, vagonai – vaikų gyvenimo tarpsniai. Kiekvienas vagonas turi savo paskirtį: vienas jų – „darželis”, nuo ko viskas prasideda; kitas „pradinė mokykla” ir t.t.. Kiekviename iš šių „vagonų“ – kaip tam tikruose ugdymo tarpsniuose, vyksta tęstinumas ir tik ugdytojams atsakingai dirbdant su vaikais, jie išmokomi labai daugelio dalykų: būti sveikais, aktyviais, sportiškais! Todėl išties nesvarbu, ar tu esi treneris, fizinio ar ikimokyklinio ugdymo mokytojas darželyje, tu tiesiog privalai nuolat domėtis, ieškoti nekasdieniškų sprendimų, kaip rengti įtraukiančias vaikus veiklas, kelti savo kompetencijas visose srityse, kurios reikalingos ugdant vaikus, ypač olimpinių vertybių ugdymo tema. Mūsų, ugdytojų, tikslas suvokti, kad nuo mažens vaikus reikia pratinti prie judėjimo, kuris suteikia džiaugsmo, prie noro būti draugiškais vieni kitiems, skatinti tobulėti užtikrinant gebėjimą laisvai judėti, įvairinant vaikų fizinio aktyvumo veiklas ir supažindinant, kokia yra to nauda. NES: pats didžiausias mokytojo pasiekimas – pagarbus, draugiškas, sveikas ir fiziškai raštingu išugdytas vaikas!“ (Ieva Labutienė, Vilniaus Markučių lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoja)

 

„Buvo įdomu ir naudinga dalyvauti „OVUP“ mokymuose. Naujai gautą informaciją buvo lengva įsisavinti, nes ji buvo puikiai išdėstyta, visi dalyviai buvo įtraukti, turėjome galimybę olimpines vertybes pritaikyti praktinėse veiklose. Patyrėme daug smagių emocijų, džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti.“ (Deimantė Šklėrienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“, neformaliojo ugdymo pedagogė fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui)

 

„Mokymai buvo unikalūs, intensyvūs, tačiau tokie šilti, turiningi bei smagūs, lyg 100 metų draugų būryje praleistas laikas. Praturtėjome žiniomis ne tik apie mankštų, fizinės veiklos galimybes, bet daugybės idėjų, minčių aktyvioms veiklos su mažaisiais įtraukiant į ugdymą pažintį su svarbiomis žmogiškomis vertybėmis.“ (Justina Sakalauskienė, VšĮ „Vaiko medis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentė)

 

„Prieš mokymus nežinojau, ko tikėtis. Maniau, va sportuosim, pratimų pasimokysim. BET mokymai buvo labai verti dėmesio. Gavau ir pratimų, ir sporto, ir olimpizmo diegimo pagrindų ikimokyklinio ugdymo sferoje. Mokymai labai organiški. Visada labai gera nuotaika. Būnant tokioje aplinkoje labai norisi sugrįžti, norisi mokytis, semtis žinių. Mokymai visiškai kitokie, nes juose reikia veikti, kurti, bendrauti, galvoti, o ne tik sėdėti ir klausytis. Man labai patiko „OVUP“ leidiniai, taip pat patiko mokymų stilistika kurią pritaikysiu pats vesdamas mokymus. Patiko struktūra bei pats bendravimas su „ugdytiniais“. Pasisėmiau daug patirties ties olimpinių vertybių mokymu. „OVUP‘as“ yra ta vieta, kur mokytojai gali ne tik įgauti naujų žinių, bet ir susirasti naujų bendraminčių, tai vieta kur per dvi dienas sugebi smarkiai paaugti. Šie mokymai man dar ilgai pulsuos krūtinėje, užkurdami olimpinę motyvaciją mokyti vaikus sveikos gyvensenos.“ (Ignas Gaina, Tarptautinio darželio „Katino Dienelės” ikimokyklinio ugdymo mokytojas, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto absolventas)

 

„Mokymai buvo ypatingi, nes viskas vyksta per praktiką ir patyrimą. Susitinka daug skirtingų žmogeliukų, turinčių skirtingą patirtį, dirbančių su skirtingomis amžiaus grupėmis. Kartu jie dalinasi gerąja patirtimi, kuria ir viską išbando patys, įsijausdami į vaikų vaidmenį. Ačiū mokymų vadovėms už profesionalumą, laisvę ir galimybes dalintis bei kurti čia ir dabar. Po tokių mokymų norisi kuo greičiau bėgti pas savo vaikučius ir viską pritaikyti, pasidalinti su kolegomis. Labai norėčiau, kad kuo daugiau pradinukų mokytojų patektų į tokius mokymus ir patirtų tą džiaugsmą vesti kūno kultūros pamokas.“ (Ligita Bugailiškytė, privačios mokyklos „Pažinimo medis” pradinio ugdymo mokytoja)

 

Labai patiko struktūrizuota aplinka ir veikla. Puikus, šiltas emocinis fonas vedančiųjų ir dalyvių, geranoriškumas ir palaikymas. Pateiktos praktiškai pritaikomos veiklos, išmoktus dalykus galima pritaikyti bet kurioje veikloje (ne tik ugdyme), bet ir gyvenimiškose situacijose.“ (Danutė Laučinskienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Želmenėliai“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja)

 

Plačiau skaitykite čia

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.