Nuotykiai su mitinėmis būtybėmis naudojant STEAM

Edita Cibulskienė
,
priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Globalizacijos paveiktame, vartotojiškame, technologijų pasaulyje, iš vaikų „atimamas“ žaismingas fantazijų pasaulis, gyvas bendravimas, vaizdinga kalba bei gresia tautinės tapatybės praradimas. Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“ organizavo projektą „Nuotykiai su mitinėmis būtybėmis naudojant STEAM“, kurio tikslas – neleisti nusilpti mūsų šalies etnokultūrai, tautosakos gyvybingumui, nes gyva, vaizdinga, turtinga, emocinga lietuvių tautosakos kalba itin aktyvina vaiko vaizduotę. Jos dėka jis sužino ne tik tautos papročius, tradicijas, bet klausantis vaizdingos, tarmiškos kalbos lavėja, turtėja pačio vaiko kalba, gausėja žodynas. Lietuvių mitinių būtybių „egzistavimas“ paaiškina mūsų protėvių gyvenimo sampratą ir vertybes, leidžia prisiliesti prie mūsų šaknų.

 

Visgi, gyvename technologijų amžiuje, kai vaiką jau tampa sunku kuo nors sudominti. STEAM metodikos galimybės ir netikėčiausios priemonės atveria vartus sužadinti vaiko domėjimąsi jį supančiu pasauliu. Modernus ir šiuolaikinėmis technologijomis paremtas mitinių būtybių pažinimas padeda vaikui prisiliesti prie savo tautinės tapatybės. Mūsų senoliai mitinių būtybių egzistavimu aiškinosi įvairius, jiems nesuprantamus, gamtos ar buitinius gyvenimo reiškinius, tai buvo jų tikėjimo dalis. Šiandien daugumą šių reiškinių jau galime paaiškinti moksliškai.

 

Integruojant veiklas, skirtingas mokslo sritis, derinant praeitį, istoriją, tautosaką su šiuolaikiniu pasauliu bei jo teikiamomis galimybėmis, pedagogams ieškant kūrybiškų būdų ir metodų, pasitelkiant netikėčiausias priemones, siekta įtraukti vaikus į aktyvią STEAM veiklą, žadinti vaikų domėjimąsi etnokultūra bei mūsų istorija.

 

Projektas prasidėjo ankstyvą 2020 m. rudenį ir tęsėsi iki 2021 m. gegužės. Projekto dalyviai iš Vilniaus lopšelių-darželių „Gandriukas“, „Vieversys“, „Nykštukas“, „Birutė“, Eitminiškių gimnazijos, lopšelių-darželių „Draugystė“ (Panevėžys), „Bitutė“ (Mažeikiai), „Ąžuoliukas“, „Bangelė“ (Klaipėda), Šiaulių Gytarių progimnazijos, Šilutės raj. Katyčių pagrindinės mokyklos, Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos STEAM metodika atskleidė Lietuvos mitinių būtybių, gimtojo miesto legendinių būtybių savitumus. Mėgstamiausia ir labiausiai tyrinėjama buvo Laumė ir Aitvaras. Neliko nepastebėtos ir Saulė, Medeina, Gabija, undinėlė Jūratė ir Perkūnas, Vėjas, Babaušis, Velnias, Kaukas, Maumas, Žaltys, Elnias devyniaragis, jūrų slibinas iš legendos apie Neringą, miegantis jautis, Baziliskas, nagrinėta Vilniaus įkūrimo legenda.

 

Projekto dalyviai (ugdytiniai) plėtė pažintinę raidą, tikrovės reiškinių pažinimą, techninį mąstymą, buvo sudarytos galimybės atsiskleisti vaikų kūrybiškumui, iniciatyvumui, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Įvairios veiklos aktyvino vaikų vaizduotę, turtino kalbą, plėtė žodyną. Vaikai eksperimentavo, atliko bandymus, aiškinosi, tyrinėjo, konstravo, kėlė klausimus ir ieškojo atsakymų, o nepavykus – bandė iš naujo. Projekto dėka plėtojosi  bendradarbiavimas tarp šalies ugdymo įstaigų, pedagogų, kurie gegužės mėnesį susitiko nuotolinėje respublikinėje konferencijoje ir pristatė savo nuotykius keliaujant mitinių būtybių ir STEAM labirintais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.