Nuotolis priešmokyklinukų ugdymui – ne kliūtis

Erika Steponaitienė, Asta Urbonė
,
priešmokyklinio ugdymo pedagogės

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės jau ketvirtą savaitę mokosi nuotoliniu būdu. Prasidėjus karantinui ir užvėrus mokyklos duris, mums, priešmokyklinio ugdymo mokytojoms, kaip ir daugeliui šalies mokytojų, kilo vidinė sumaištis, abejonės ir begalė klausimų kaip ugdysime priešmokyklinukus šiuo laikotarpiu. Šiandien džiaugiamės sėkmingu savo ir ugdytinių darbu bei dalinamės patirtimi kaip teikti šiuolaikiškais metodais grindžiamą ugdymą nuotoliniu būdu.

 

Moksleivių atostogų metu dalyvavome nuotoliniuose mokymuose, kuriuose buvo pristatomi IKT įrankiai, padėsiantys siekti ugdymo tikslų ir bendrauti su ugdytiniais. Dirbti su naujomis platformomis mokėmės bendradarbiaudamos, padėjome viena kitai suprasti jų galimybes. Pasirinkome platformas, kuriomis naudosimės bendraudamos su tėvais, pateikdamos ugdomosios veiklos medžiagą, rengdamos vaizdo susitikimus.

 

Mūsų nuotolinio darbo įrankiai – jau naudotos, gerai tėvams žinomos platformos – „Tamo“ dienynas (ten skelbiame dienotvarkę, aktualią informaciją ir bendraujame su tėvais); socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje sukurta grupė, naudojama gauti grįžtamąjį ryšį (tėveliams sutikus, ten viešinami foto įspūdžiai ir vaizdo įrašai su vaikų atliktais kūrybiniais darbais, eksperimentais); vaizdo pamokėlėms pasirinkta „Zoom“ platforma (susitikimus rengiame penkis kartus per savaitę, vadovaudamiesi bendravimo vaizdo pamokoje taisyklėmis).

 

Mokytis savarankiškai priešmokyklinukams labai patinka „Ema“ elektroninėje mokymosi aplinkoje. Ši aplinka pritaikyta priešmokykliniam ugdymui. Vaikai, teisingai atlikę užduotis, gauna taškų ir lenktyniauja „Safaryje“. Labai džiaugiamės, kad karantino metu suteikta nemokama prieiga naudotis skaitmeninėmis ugdymo(si) platformomis – EMA ir EDUKA klasė, jas ir pasitelkiame savo darbe.

 

Dirbdamos nuotoliniu būdu, stengiamės vaikus įtraukti į STEAM veiklas, kad ugdytiniai taptų aktyviais mokymosi proceso dalyviais, gilintų žinias patirdami. Kiekvieną savaitę pateikiame atlikti eksperimentų ir tyrinėjimų, susijusių su konkrečia tema, jų metu vaikai pildo užduočių lapus, fiksuoja gautus rezultatus.

Dažnai naudojamės Lauros Bajoriūnės ir Astos Urbonės leidiniu „Pykšt ir Pokšt eksperimentai 6–7 metų vaikams“. Atlikdami bandymus vaikai pateikia savo hipotezes, o atlikę užduotį jas patvirtina arba paneigia.

Pavyzdžiui, mokydamiesi apie sėklas, ugdytiniai bandė atspėti, ar žirniai gali išlipti iš stiklinės. Atlikę bandymą pamatė ar jų spėjimai buvo teisingi.

Kalbėdamiesi apie aplinkosaugą, eksperimento būdu, vaikai bandė išvalyti vandenį, jį filtruodami, aiškinosi, kaip šis procesas vyksta.

Eksperimentų metu tobulinami ugdytinių mąstymo, samprotavimo, dėmesio sutelkimo, mokymosi spręsti problemas įgūdžiai; stiprinamas pasitikėjimo savimi jausmas; lavinami pagrindiniai pojūčiai: regėjimas, lytėjimas, klausa, uoslė. Šios veiklos traukia vaikų dėmesį, įsitraukia ir šeimos nariai.

 

Šių dienų žmogaus socialiniame gyvenime vis dažniau pabrėžiama kūrybingumo svarba. Tai bene labiausiai reikalingas gebėjimas ateities darbams atlikti. Todėl, ugdydamos šiuolaikiškus vaikus, daug dėmesio skiriame lavinti kūrybingumą.

Savarankiškai mokydamiesi namuose, kai mokymosi tempas lėtesnis, vaikai gali išlaisvinti savo kūrybiškumą lavindami jį kurdami plakatus, darbelius, atlikdami kitas užduotis.

Per keturias nuotolinio ugdymosi namuose savaites, vaikai sukūrė gėlių pievas iš netradicinių priemonių (savaitės tema „Tarp žiedų“); margino kiaušinius, kūrė raides iš kruopų, gamtinės medžiagos ir kt. (savaitės tema „Pas Velykų bobutę“); kūrė draudžiamuosius ženklus, padėsiančius palaikyti tvarką gamtoje (savaitės tema „Į pagalbą gamtai“).

 

Labai svarbus socialinis ir emocinis ugdymas. Nuotolinio mokymosi metu tęsiame tarptautinę programą „Zipio draugai“. Vaizdo pamokėlėse laviname vaikų gebėjimą įvairiais būdais įveikti sunkumus. Įgyvendinti programą nuotoliu būdu labai padeda metodinės medžiagos aplankas su iliustracijomis, grįžtamojo ryšio anketomis, taisyklėmis.

 

Nuotolinis ugdymas nebūtų toks kokybiškas ir sėkmingas, jei ne sąmoningi, atsakingi ir pasirengę padėti ugdytinių tėveliai, pagelbėjantys vaikams jungtis prie platformų, kasdien, sutartu laiku, garantuojantys vaikų dalyvavimą vaizdo pamokėlėse, aprūpinantys priemonėmis, mokytojų parengtomis užduotimis ir mokymosi medžiaga.

 

Nuotolinio mokymosi iššūkis priimtas. Drąsiai galime teigti, kad jis – prasmingas, įmanomas ir naudingas priešmokykliniame amžiuje. Džiaugiamės progimnazijos bendruomene, iš jos gauname didžiausią pastiprinimą, aktualią ir savalaikę informaciją. Didžiuojamės atvirais, komunikabiliais ir novatoriškais ugdytiniais. Prasminga sąveika – nuoširdus bendravimas, smalsumas, drąsa patirti naujų dalykų, mąstymo lankstumas, tai tie kertiniai akmenys, ant kurių laikosi mūsų organizuojamas nuotolinis ugdymas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras