Nuotolinis ugdymas – nerimo, sėkmių ar atradimų laikas?

Rita Vargalytė
,
Telšių švietimo centro direktorė

Nuotolinio mokymo atradimai

 

Nuotolinis ugdymas namuose tapo išbandymu visiems šio proceso dalyviams. Savo patirtimi dalijasi Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jurgita Nagienė. „Kiekvieną dieną bendraudama su ugdytinių šeimomis, pažinau kūrybingas, mylinčias gamtą šeimas. Šiuo ypatingu laikotarpiu tėveliai skiria daugiau laiko savo vaikui: bendrauja, skaito knygas, žaidžia, kuria arba vaikščioja gryname ore kartu. Mano, kaip pedagogės, kiekvienos dienos užduotis – ieškoti ir atrasti idėjų, kurios būtų įdomios ir patrauklios mažiesiems ugdytiniams. Renkuosi internetinį įrankį „Padlet“, ten fiksuoju kiekvienos dienos veiklas vaikučiams – čia taip pat patogu įkelti įrašus, nuorodas, trumpas žinutes bei gauti grįžtamąjį ryšį iš tėvelių. Pastebėjau, kad vaikai pasiilgo gyvo bendravimo, mokytojų, draugų, todėl du kartus per savaitę surengiu vaizdo pamokėles, vaizdo konferencijų platformoje „Zoom“. Čia supažindinu vaikus su savaitės tema, rodau skaidres, nuotraukas, vaizdo siužetus ir pasidomiu, kaip vaikams sekasi atlikti užduotis, pasidžiaugiu kiekvieno vaiko kūrybiniais sumanymais.

 

Tėveliai domisi vaikų veiklomis. Mielai konsultuojasi su manimi, dalinasi informacija tarpusavyje. Stengiuosi atsižvelgti į jų pastabas ir prašymus. Džiugu gauti grįžtamąjį ryšį su vaikų nuotraukomis, vaizdo įrašais, veiklų aprašymais. Kaip gali nesidžiaugti, kai po rekomendacijos stebėti gamtoje pavasarį parskridusius paukščius, jau kitą rytą gauni vaizdų, su po kiemą vaikščiojančiu gandru ir vaiko piešiniu bei mintimis apie šį paukštį. Taigi, kiek naudos gauname iš tokios, regis, paprastutės veiklos: ugdoma motyvacija atlikti užduotį, lavinami komunikavimo gebėjimai, atsiveria pažintinės galimybės, stiprėja meninė raiška, pabuvimas gryname ore stiprina sveikatą. Įvairios grįžtamojo ryšio akimirkos visus sunkumus kompensuoja, leidžia suvokti, kad dirbame teisingai.

 

Manau, peržengus ribą „nuotolinis“, tobulėjame kaip pedagogai, atrandame inovatyvių veiklų, naujų idėjų.

Dalyvauju nuotoliniuose mokymuose, seku informaciją aktualiais ikimokyklinio ugdymo klausimais elektroninėje erdvėje. Vyksta bendravimas ir bendradarbiavimas su kolegomis virtualioje erdvėje. Analizuojame gautą informaciją, dalijamės idėjomis, sprendžiame iškilusias problemas. Ne visos kolegės vienodai įvaldžiusios kompiuterines technologijas ir įvairių programų subtilybes.

Esu Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė ir palaikau ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų iniciatyvas – metodinę veiklą organizuojame virtualioje aplinkoje: vyksta virtualios konsultacijos, gerosios patirties pristatymai. Kolegiškai dalijamės savo sėkmės istorijomis ir tuo būdu padedame viena kitai ugdant mažuosius nuotoliniu būdu.“

Pasirinkta „Zoom“ platforma

 

Kita šios įstaigos priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Otilija Sidaravičiūtė, pirmosiomis ruošimosi nuotoliniam mokymui savaitėmis, jautė labai stiprų stresą. „Internete – gausu seminarų, kurių metu pristatinėjamos įvairios internetinės platformos, tinkančios nuotoliniam mokymui. Lengviau atsikvėpiau tik pasirinkusi „Zoom“ ir šiek tiek perpratusi programos galimybes mokyti nuotoliniu būdu. Džiaugiausi, kad ir kolegės pasirinko šią platformą, nes galėjome kartu mokytis, išbandyti ir dalintis patirtimi.“

 

Pasak Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ vyresniosios logopedės Linos Sakienės, nuotolinis mokymas(is) – iššūkis ne tik mokytojams, bet ir švietimo pagalbos specialistams. „Logopedams dirbti su vaiku nuotoliniu būdu – ypač sudėtinga. Viena svarbiausių logopedinių pratybų sudedamųjų dalių – artikuliuojamojo aparato mankšta, todėl būtina vaizdo transliacija.

Šiuo mokymo laikotarpiu taip pat pasirinkau „Zoom“ platformą. Tiesioginių transliacijų metu vaikas mato, kokius pratimus rodau, o aš fiksuoju, kaip vaikui sekasi juos atlikti. Šis nuotolinio mokymo(si) platformos įrankis leidžia pasidalyti savo sukurtu ekranu. Tai reiškia, kad vaikas mato ne tik mano rodomus artikuliavimo pratimus, bet ir pasidalintą vizualią informaciją, kuri pritraukia vaiko dėmesį ir skatina teisingai atlikti paskirtą judesį.

 

Naudoju papildomus „Zoom“ įrankius: virtualiai paspaudęs pieštuką, vaikas atlieka priskirtas užduotis: piešia, brėžia, parenka atsakymus ir pan. O tai tikslina vaiko smulkiąją motoriką, reakciją, atidumą, atmintį ir dėmesingumą, vaizdinį daiktų suvokimą, labiau skatina kalbėti, tarti – įvardinti žaismingus paveikslėlių pavadinimus.

Atliktas užduotis ar sukurtas naujas užduotis galiu išsaugoti, įrašyti. Visi šie įrankiai kiekvieną susitikimą-pamoką paverčia įdomia ir naudinga mokomąja medžiaga ne tik vaikui, man pačiai, bet ir tėvams. Džiaugiuosi, kad tėveliai prie vaizdo pamokėlių jungiasi aktyviai, kartu padeda vaikui mankštinti artikuliavimo aparatą, stebi, kaip vaikui sekasi atlikti kitus pratimus, įtvirtina užduotis savarankiškai. Pastebėjau, kad nuotolinio mokymo(si) metu ypač padidėjo tėvelių poreikis bendrauti ir bendradarbiauti individualiai. Jie aktyviau vadovaujasi rekomendacijomis, kaip savarankiškai padėti vaikui tikslinti tartį, smulkiąją motoriką, atlikti kvėpavimo ir kitus pratimus. Džiugu, kai po kiekvieno vaizdo susitikimo įvyksta trumpa refleksija ne tik su vaiku, bet ir su tėveliais, kurie noriai dalijasi mintimis ir pastebėjimais.“

Gerai veikia principas „kolega-kolegai“

 

Kaip teigia Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Vita Gailienė, iš pradžių nuotolinis ugdymas bendruomenei kėlė daug nerimo, iššūkių, tačiau taip pat atskleidė pedagogų gebėjimus susitelkti, prisiimti lyderystę. Direktorė džiaugiasi bendruomenės gebėjimu susikaupti, tinkamai priimti pokyčius, padėti vienas kitam. Principas „kolega-kolegai“ ypač gerai suveikė pasirenkant nuotolinio ugdymo įrankius. Mokytojos, geriau įvaldžiusios kompiuterines technologijas, padėjo, patarė dirbant su naujomis technologijomis ir paragino koleges taikyti inovatyvius ugdymo metodus. „Šiandien jau galiu pasakyti, kad mes puikiai susitvarkėme“, – džiaugiasi direktorė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.