Nuotolinis mokymasis siekiant rezultato: misija įmanoma

„Keistai gyvename šioje žemėje. Mes atvykstame tik trumpam, nežinodami kodėl, kartais atrodo, kad nuspėjame tikslą. Tačiau savo kasdieniame gyvenime vieną dalyką žinome gerai: žmogus čia yra kitų žmonių labui“ (A. Einšteinas).

 

Gruodžio 15 d. Kauno „Santaros“ gimnazijos vadovų ir mokytojų komanda Kauno pedagogų kvalifikacijos centre nuotoliniu būdu dalijosi sėkmės istorijomis, susijusiomis su geriausių rezultatų siekimu taikant nuotolinio mokymosi modelį gimnazijoje.

 

Metodinėje valandoje dalyvavo per 80 žmonių iš įvairių Kauno miesto gimnazijų: „Aušros“, „Varpo“, Aleksandro Puškino, Veršvų, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ ir kt., per metodinę valandą išsakyta daug teigiamų atsiliepimų dėl šių susitikimų naudingumo. Gimnazijos atstovai džiaugiasi, kad įvertinus praeitų metų nuotolinio mokymosi patirtį, šiemet pavyko susitarti dėl vienodo pamokos kokybės standarto dirbant nuotoliniu būdu, efektyvios pagalbos teikimo, tikslingo skaitmeninių užduočių naudojimo, vertinimo kriterijų aiškumo, pasiekimų ir pažangos matavimo priemonių naudojimo ugdymo procese.

Veiklos kokybės įsivertimo filosofija seniai gyvuoja gimnazijoje, kurios esminis tikslas – veiklos gerinimas, todėl tiek mokytojai, tiek klasių vadovai dažnai taiko platformos instrumentus, kai siekia įvertinti pamokos kokybę, organizuoti klasės termometro tyrimą, kai pamokose taikomi grįžtamojo ryšio metodai ir kt. Metodinėje valandoje dalintasi nuotolinio mokymosi susitarimais, kalbėtasi apie pagalbos grupes, išmaniojo debesies „Office 365“ platformos galimybes, „Eduka“ ir „Egzaminatorius“ skaitmeninių ugdymo aplinkų teikiamą naudą, klasių vadovų mokymosi nuotoliniu būdu patirtį bei Vertybinio ugdymo programos įgyvendinimą gimnazijoje.

 

Gimnazijos bendruomenei rūpi, kad mokiniai patirtų kuo mažiau mokymosi praradimų, kad vyrautų saugi emocinė edukacinė aplinka, vedanti susitartų rezultatų ir pažangos link. Dalijantis autentiška patirtimi įtvirtinta mokymosi idėja lyderystės vardan – sutelktos visų organizacijos narių pastangos, kad gerėtų kiekvieno mokinio pasiekimų rezultatai.

 

Metodinės valandos metu kalbėtasi šiais, aktualiais klausimais: „Susitarimai dėl nuotolinio mokymosi organizavimo ir įgyvendinimo, efektyvi pagalba gimnazistams“ (pranešėja direktorė Asta Karlienė); „Pamokos kokybė“ (pranešėja direktorės pavaduotoja ugdymui Deimantė Karalė); „Išmaniojo debesies „Office 365“ galimybės“ (pranešėja informacinių technologijų mokytoja metodininkė Vaida Valiuvienė); „Skaitmeninės ugdymo aplinkos „Eduka“ panaudojimas pamokose“ (pranešėja geografijos mokytoja metodininkė Jolanta Karčiauskienė); „Skaitmeninės ugdymo aplinkos „Egzaminatorius“ privalumai siekiant rezultatų“ (pranešėja istorijos mokytoja metodininkė Daiva Noreikaitė); „Virtualių aplinkų taikymas anglų kalbos pamokose“ (pranešėja anglų kalbos mokytoja metodininkė Natalija Mulerova); „Nuotolinė klasių vadovų veikla“ (pranešėja klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė Silva Poškuvienė); „Vertybinio ugdymo programa gimnazijoje“ (pranešėja tikybos mokytoja metodininkė Rasa Valackaitė-Pranckūnienė).

 

Kauno „Santaros“ gimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.