Nuotolinio mokymosi iššūkiams įveikti – hibridinė klasė

Raimonda Rumbinaitė
,
Kuršėnų Lauryno Ivinskio g-jos mokytoja

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje atidaryta hibridinė klasė, kurioje mokymuisi susijungia vaikai, esantys klasėje ir namuose. Klasė patogi, nes leidžia ir mokytojams, ir mokiniams dalyvauti pamokoje be ausinių. Be to, mokytojai turi galimybę įrašyti visą pamoką ir vėliau ją leisti peržiūrėti tiems, kas joje nedalyvavo. Tokios klasės atidarymo priežastis – noras ne tik padėti mokiniams efektyviau naudotis technologijomis, skatinti smalsumą, bet ir pagerinti jų žinias.

 

Pasak gimnazijos direktorės Dalios Tamoševičiūtės, mokykla, siekdama pagerinti mokinių ugdymo(si) sąlygas, įsigijo įvairių metodinių priemonių skaitmeniniam mokymosi turiniui daugiau kaip už 2 tūkst. eurų. Be to, net dvidešimčiai mūsų gimnazijos mokytojų nupirktos EDUKA klasės licencijos bei internetinės sistemos egzaminatorius.lt prieigos. Šia prieiga gali naudotis visi gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos, biologijos ir chemijos mokytojai. Direktorė džiaugiasi, kad pandemijos sąlygomis pavyko atnaujinti mokyklos kompiuterinės įrangos bazę: įsigyti 4 daugialypės terpės projektorius, 16 stacionarių kompiuterių sisteminių blokų, 20 skaitmeninių kamerų su integruotu mikrofonu, 8 nešiojamus kompiuterius, 5 planšetes mokinių rašto darbams vertinti, kompiuterinės įrangos komplektą hibridinės klasės įrengimui, interaktyvų ekraną.

 

Ypač malonu, kad dabar visi Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija, valgyklos vedėja turi prieigas prie bendros virtualios aplinkos Office 365. Naudodama šią aplinką, gimnazijos bendruomenė greitai ir veiksmingai komunikuoja. Be to, kompiuterinei bazei pagerinti išleista daugiau kaip 14 tūkst. eurų, skirtų mokymui. Dalį lėšų skyrė Šiaulių r. savivaldybė.

 

Nuotolinis mokymas(is) privertė papildyti gimnazijos mokomąją bazę inovatyviomis informacinių technologijų priemonėmis, lengvinančiomis darbą mokytojams bei patį mokymosi procesą mokiniams. Taip tobulėjame mes, mokytojai,  ir taip padedame tobulėti mokiniams.

 

 

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.