Nuotoliniame forume – Putinų gimnazijos mokinių tėvams rūpimos temos

Rimtautė Marčiulionienė
,
Alytaus Putinų g-jos socialinė pedagogė metodininkė

Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikui pasirinkti būsimo darbo, karjeros kelią? Kaip sukurti ir puoselėti padrąsinantį santykį su savo sūnumi ar dukra, kurie, regis, dar vakar buvo „tokie mažiukai ir nesavarankiški“, o šiandien jau nori turėti ir ginti savo nuomonę? Kodėl taip svarbu išvengti lyčių stereotipų ugdant? Į šiuos gimnazistų tėvams rūpimus klausimus buvo atsakyta balandžio 29 dieną Alytaus Putinų gimnazijos inicijuotame nuotoliniame tėvų forume „Bendradarbiaudami pasieksime daugiau“.

 

Ruošiantis forumui, buvo surengta gimnazistų tėvų apklausa, siekiant išsiaiškinti, kas jiems labiausiai rūpi šiuo sudėtingu karantino laikotarpiu, apie ką jie norėtų pasikalbėti. Tėvai įvardijo aktualiausią rūpimą temą: kaip jie galėtų padėti savo vaikams išlaikyti mokymosi motyvaciją ir emocinę pusiausvyrą? Putinų gimnazijoje surengtame nuotoliniame tėvų forume „Bendradarbiaudami pasieksime daugiau“ dalyvavo per 80 tėvų, klasių auklėtojai, gimnazijos vadovai. Savo įžvalgomis pasidalijo trys lektoriai: Gintaras Sarafinas, Kristina Pikūnė, Donatas Paulauskas.

 

Gimnazistų tėvai susidomėję išklausė Gintaro Sarafino, lektoriaus, žurnalo „Reitingai“ vyriausiojo redaktoriaus, pranešimą „Kaip pakreipti vaiką / jaunuolį, kad profesiją jis pasirinktų teisingai“. Lektorius kalbėjo apie tėvų įtaką vaikui renkantis profesiją. Pranešėjas akcentavo, kaip svarbu neužgožti vaiko ketinimų, leisti jam pačiam rinktis. Ne tėvai turi parinkti vaikui profesiją; jie turėtų sudaryti kuo daugiau galimybių vaikui išbandyti save. Gintaras Sarafinas kalbėjo, kad labai gerą patirtį jaunuoliai įgauna savanoriaudami įvairiose organizacijose, pagal galimybes – dirbdami ar stebėdami darbą vienoje ar kitoje įstaigoje ar įmonėje. Tik tokiu būdu jie geriau pažįsta save, įvertina savo pomėgius ir interesus, „pasimatuoja“ profesiją. Tėvai klausė pranešėjo apie konkrečias situacijas, gavo patarimus, jiems buvo pasiūlytos naudingos nuorodos į savęs pažinimui ir karjeros planavimui skirtas internetines svetaines.

 

Šeimos centro „Kartu saldu“ vadovė Kristina Pikūnė pranešime „Kaip motyvuoti vaiką, kuriant padrąsinantį santykį“, kalbėjo, kad vaiko mokymosi motyvacija siejasi su jo laimės jausmu. Kuo vaikas šeimoje jaučiasi laimingesnis, tuo jis sėkmingiau mokosi, drąsiau įveikia iškilusius sunkumus. Pranešėja gyvenimiškais pavyzdžiais iliustravo, kaip svarbu drąsinti ir įgalinti vaikus – leisti jiems patiems priimti sprendimus, patirti savo pasirinkimo pasekmes, parodyti vaikams jų privalumus. Toks tėvų santykis ugdo vaikų problemų sprendimo įgūdžius, vaiko savarankiškumą, drąsą, suteikia jam pasitenkinimo savimi jausmą, didina savivertę. Vaikas tuomet jaučiasi laimingas, o kartu didėja ir jo mokymosi motyvacija. Lektorė minėjo, kad vaiko padrąsinimas – tai nėra tik tėvų pasakymas „nebijok“. Padrąsinantį santykį su vaiku tėvai kuria pastebėdami, ką jų vaikas šiandien padarė gerai, įvardydami jo stiprybes, pagirdami.

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos lyčių lygybės ekspertas Donatas Paulauskas kalbėjo tema „Lyčių stereotipai ir jų įtaka ugdymo procese“. Lektorius įvardijo tipinius pavyzdžius, kaip formuojami lyčių stereotipai šeimoje ar mokykloje: mergaites dažnai giriame tik už išvaizdą, berniukus gėdiname, kai verkia ar yra pernelyg jausmingi. Ekspertas ragino forumo dalyvius puoselėti nuostatą, kad svarbiausia vertybė yra žmogus ir nė viena lytis neturi pranašumų ar trūkumų. Svarbu priimti vaiką tokį, koks jis yra, atsisakant klišių, kaip turi elgtis ir atrodyti berniukai ar mergaitės, su kokiais žaislais jie turi žaisti, kokius pomėgius turėti ar kokias profesijas jie turėtų rinktis. Diskutuota, kad lyčių stereotipai riboja žmogaus kūrybiškumą, kausto asmenybę ir skurdina vaiko vystymosi galimybes. Kalbėjomės, jog tik visi drauge galime pasiekti, kad mūsų vaikai augtų ugdančioje, o ne lyčių stereotipais apipintoje aplinkoje.

 

Tikimės, kad žinios, kurias tėvai išsinešė iš šio forumo, dar labiau padės pažinti savo vaikus, įgalins tėvus padėti savo vaikams sėkmingai baigti mokslo metus. Visa gimnazijos bendruomenė yra  pasiryžusi bendradarbiauti ir drauge įveikti iššūkius. Bendradarbiaudami pasieksime daugiau!

Alytaus Putinų gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Rimtautė Marčiulionienė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.