Nuotolinė vaizdo konferencija „Nuodugnus mokymasis: matematika“

Danuta Debesienė
,
matematikos mokytoja metodininkė
Sigita Misevičienė
,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje kasmet diegiami vis nauji mokymosi metodai. Jau ketvirtus metus taikomi Mąstymo mokyklos įrankiai, ugdomi mąstymo įpročiai ir penktus metus diegiamas nuodugnusis mokymasis. Kas tai? Tai mokymosi forma, kuri taikoma siekiant gerinti ugdymą bei ugdyti socialines vertybes. Nuo pat pirmųjų dienų gimnazijoje iki jos baigimo kiekvienas mokinys nuodugniai nagrinėja vieną pasirinktą temą.

 

Mokiniai tampa tikrais tyrinėjamos srities specialistais ir patiria džiaugsmą, kad nuodugniai išmano savo temą. Penktoje klasėje specialios ceremonijos metu mokiniams buvo įteikti aplankai medžiagai kaupti. Į jį dedami piešiniai, iškarpos, užrašai pasirinkta tema, renkama medžiaga ir pradedama klasifikuoti. Esant dabartinėms technologijoms šis aplankas vis labiau tampa skaitmeniniu. Gausėjant sukauptai medžiagai, ugdomi vis sudėtingesni klasifikavimo ir medžiagos tvarkymo įgūdžiai.

 

Sukauptas žinias mokiniai panaudoja per įvairių dalykų pamokas. Matematikos pamokose kuria uždavinius, lietuvių kalbos pamokose mokosi viešojo kalbėjimo, rengia pristatymus. Mokslo metų pabaigoje buvo suplanuota I gimnazijos klasių mokinių konferencija apie nuodugnųjį mokymą. O mes kartu su 6b klasės mokiniais ryžomės prisijungti prie gimnazistų. Deja, dėl karantino konferencija buvo atidėta. Bet nuotolinis mokymas atvėrė naujų galimybių: nutarėme organizuoti vaizdo konferenciją šeštų klasių mokiniams ir tai įgyvendinome! Gegužės 28 d. organizavome vaizdo konferenciją „Nuodugnus mokymasis: matematika“. Šeštokai pristatė savo nuodugnaus mokymosi temas ir pagal jas sukurtus tekstinius uždavinius.

Reikia pripažinti, kad jau šeštoje klasėje mokiniai konkrečia tema, ko gero, žino daugiau negu mes, mokytojai. Ir jie tai įrodė. Kitų klasių mokiniai, mokytojai, dalyvavę vaizdo konferencijoje, buvo ne tik nustebinti, bet ir sužavėti.

Gal kam nors mokinių sukurti uždaviniai pasirodė paprasti. Taip, pagal sudėtingumo lygį jie paprasti, tačiau sukurti uždavinį nėra lengva. Tekstinius uždavinius ne visi moka spręsti, o ką kalbėti apie jų kūrimą 6-oje klasėje. Tai sudėtingas procesas, lavinantis vaizduotę ir kritinį mąstymą, ir kartu tai matematinis modeliavimas. Konferencijos dalyviai pristatė po 4 skirtingas uždavinius, kuriuos sprendžiant reikėtų atlikti sudėties, atimties, daugybos ar dalybos veiksmus.

 

Dėkojame jauniesiems kūrėjams, 6b klasės mokiniams, ir tikimės, kad kasmet gilindamiesi į nuodugnaus mokymosi temas, šeštokai, būdami abiturientai, jau galės vadintis savo temos ekspertais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.