Nuotolinė konferencija „STEAM ugdymo pritaikymo patirtys ir iššūkiai projektinėje veikloje“

Viktorija Milevičienė
,
projekto koordinatorė
Dovilė Jokubauskienė
,
direktorės pavaduotoja ugdymui

Gruodžio 7 d. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojai organizavo nuotolinę gerosios patirties konferenciją „STEAM ugdymo pritaikymo patirtys ir iššūkiai projektinėje veikloje“, kurioje buvo dalytasi nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. vykstančio „Erasmus+“ tarptautinio projekto „Full Steam Ahead“ metu įgyta patirtimi. Per projektą 6 šalys partnerės – Airija, Norvegija, Latvija, Estija, Ispanija ir Lietuva – mokėsi ugdyti skaitmeniniu būdu, taikant „Bee-Bot“ ir „Blue-Bot“ edukacines bitutes-robotus, „Ozobots“ robotą, mini projektorių, šviesos stalą, lietimo jutiklių modulį „Makey Makey“, žaliąjį ekraną / foną.

 

Projekte dalyvaujantys mokytojai įgyta patirtimi nuolat dalijasi su savo kolegomis, todėl nutarta ja pasidalyti ir su kitų įstaigų mokytojais. Konferencijoje lopšelio-darželio direktorė Dainora Kuprienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Jokubauskienė pristatė pranešimą „Projekto „Full Steam Ahead“ galimybės ir pokyčiai“, per kurį klausytojai buvo plačiau supažindinti su projekto idėja, tikslu, vykusiais mokymais ir įstaigoje įrengtomis STEAM erdvėmis: interaktyviu „Stebuklų kambariu“ ir STEAM laboratorija. Specialioji pedagogė Valda Pileckienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Alfreda Sakalaitė dalijosi per virtualius mokymus (Estija) įgyta patirtimi „Ozobot roboto pritaikymo patirtys ir iššūkiai ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus“. Viktorija Milevičienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, taip pat koordinuojanti projektą, skaitė pranešimus bei teoriškai ir praktiškai supažindino dalyvius su įgyta patirtimi Airijoje – „Edukacinių bitučių-robotų „Bee-Bot“ ir „Blue-Bot“ panaudojimas ugdymo procese“, drauge su ikimokyklinio ugdymo mokytoja Odeta Kadkauskiene pristatė Ispanijoje atrastą interaktyvią priemonę, skaitė pranešimą „Žaliojo ekrano / fono įvairūs pritaikymo būdai grupės veikloje“. Dar mokytoja Odeta skaitė pranešimą „Mini projektoriaus panaudojimas darželyje“, su kuriuo susipažino ir įgijo patirties viešėdama Norvegijoje.

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gitana Ramanauskaitė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Perminienė, Latvijoje papildžiusios turimus įgūdžius veiklose su šviesos stalu, konferencijoje pristatė pranešimą „Šviesos stalai ir jų priedai“. Meninio ugdymo mokytoja Vida Butkienė pristatė lietimo jutiklių modulį „Makey Makey“ ir skaitė pranešimą „Į garsų pasaulį su Makey Makey“. Pastarąją interaktyvią priemonę šių metų balandžio pabaigoje per virtualius mokymus mūsų lopšelio-darželio projekte dalyvaujantys mokytojai pristatė projekto partneriams. Konferenciją vainikavo bendras ikimokyklinio ugdymo mokytojos Odetos Kadkauskienės ir Editos Kaubrienės pranešimas „Atradimai ir ieškojimai panaudojant technologijas ugdyme“, per kurį mokytojos pristatė visas lopšelio-darželio erdvėse esančias interaktyvias priemones ir jų pritaikymo būdus.

Nuoširdžiai dėkojame lopšelio-darželio direktorei D. Kuprienei, skatinančiai įstaigos mokytojus augti drauge ir padedančiai įgyvendinti idėjas tarptautiniu, šalies, rajono ir įstaigos mastu. Taip pat Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybai, kurios darbuotojai visada draugiškai pataria ir pasirūpina techniniais reikalais. Tariame ačiū konferenciją organizavusiems ir pranešimus skaičiusiems mokytojams, žinoma, gausiai joje dalyvavusiems ir gražių komentarų negailėjusiems dalyviams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.