Nuo stotelės prie stotelės, tyrinėjant augalų karalystę

Natalija Zabolevičienė
,
vyr. mokytoja

Vaikų smalsumas – tai atvirumas pasauliui, naujoms žinioms ir potyriams. Tai – aktyvus ir savarankiškas tyrinėjimas, eksperimentavimas, naujos informacijos ir patyrimo paieškos. Dirbant lopšelyje-darželyje „Atžalėlės”, ugdant „Bitučių” grupės vaikus stengiuosi pateikti vaikams kuo daugiau įvairių projektų. Jų dėka ugdytiniai patiria daug praktinių veiksmų, lavina mąstymą, susikaupimą, atidumą, kalbos įgūdžius, turtina žodyną, savarankiškumą, smalsumą ir, be abejo, drąsą.

 

Atėjus pavasariui, atbundant gamtai, vaikučiai turės galimybę dalyvauti dar viename projekte. Kaip ir kiekvienais metais, vaikai su malonumu laukė, kada jie savarankiškai galės pasodinti savo sėklas ir juos prižiūrint užauginti, vėliau susodinti į darželio daržą.

 

Prieš pradedant sodinti, aš sudariau vaikams palankią pokalbiui erdvę ir leidau padiskutuoti apie tai, kas yra augalai. Kokia spalva jiems būdinga? Kokius augalus vaikai pažįsta? Kiekvienas iš vaikų gavo namų užduotį savarankiškai nupiešti savo augaliuką. Ypač naudinga savarankiškos vaiko veiklos rezultatais pasidalyti su kitais vaikais (kiekvienas turėjo galimybę pristatyti savo darbą). Toks pristatymas pakels vaiko savivertę, skatins jį ir toliau atlikti užduotis. Taigi, būtina sudaryti sąlygas vaiko smalsumui atsiskleisti ir kartu su juo džiaugtis pasiektais rezultatais. Palaikymas ir skatinimas motyvuos vaiką domėtis aplinka. Pristatant savo darbą reikia ir drąsos. Drąsa – vienas pagrindinių įrankių, kurį pasitelkus tampa lengviau įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Svarbu parodyti vaikui, kad suprantame, jog baimė ar nerimas jo niekaip nesumenkina ir dėl to jis netampa silpnas, prastas ar mažiau mylimas. Išsigąstame visi, tačiau priimti baimę ir pasielgti drąsiau nei manėme, kad sugebėsime, tampa lengviau žinant, jog tavimi tiki.

 

Svarbu yra tai, kad edukacinės erdvės teikia galimybes vaikams ne tik pažinti įvairius augalus, bet ir juos auginti, prižiūrėti, atlikti tyrimus, eksperimentuoti, pajusti ir pažinti gamtą per įvairius pojūčius, stiprinti sveikatą, naudojant natūralius gamtos objektus. Taip pat vaikai ugdosi mokėjimą mokytis, mokosi per patirtį, vaizduoja veiklos rezultatus naudodami įvairias saviraiškos priemones, įgyja praktinių gebėjimų, ugdosi emocinį vertybinį santykį su gamta. Sukurtos edukacinės erdvės yra natūrali vizualizuota gamtos priemonė, skatinanti miesto vaikų domėjimąsi gamta, jos objektais, toks pažinimo procesas vaikams patrauklus ir įdomus. Kai vaikas žinos, kad taijo daržas, jo atsakomybė, jis labiau norės laistyti tuos augalus, prižiūrėti. O prinokus daržovėms jaus pasididžiavimą ir džiaugsmą, suprasdamas, kad užaugino viską savo rankomis. Taip pat supras, kad niekas neatsiranda iš niekur, kad maistą reikia užauginti. Už projektų realizavimą ir bendradarbiavimą, už padėkliukus skirtus kiekvienam grupės vaikui, labai norėčiau padėkoti „Bitučių“ grupės tėveliams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.