Nuo STEM iki STEAM švietimo: naujas mokymosi metodas

Kad neatsiliktų nuo sudėtingos visuomenės ir kuriamų naujų darbo vietų, švietimo aplinka turėtų suteikti mokiniams mokymosi galimybes, integruojant įvairias disciplinas ir tobulinant  mokymosi įgūdžius. Šiandien mokytojai jaučia, kad jiems trūksta priemonių darbo ir mokymo organizavimui, kad  besimokantieji iš tikrųjų galėtų naudotis turiniu iš platesnės, daugiadisciplinės perspektyvos.

Siekiant išsamesnio daugiadalykinio mokymo veiklų poreikio ir 21-ojo amžiaus įgūdžių įgijimo, susipažinti su STEAM švietimu liepos 19–23 d. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokytojos Monika Gaurilčikienė, Odeta Juršė, Valerija Akramienė ir Jūratė Ostrauskienė dalyvavo mokymuose pagal „Erasmus+“ KA1 projektą „Inovatyvių mokymo metodų mobilinimas Steam ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui“, vykusiuose Ispanijoje, Barselonos mieste. Kursus vedė lektorius iš Kanados Daniel Schmidt.

 

Vienas iš mokymų Ispanijoje tikslų buvo sužinoti, kaip įtraukti mokinius į naudingą bei skatinančią mokymo(si) veiklą, kurioje gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika (pagrindiniai STEAM švietimo komponentai) susieti su menais plačiąja prasme. Per STEAM mokiniai gali tyrinėti ir įžvelgti ryšius tarp mokykloje dėstomų dalykų, savo jau turimos patirties ir realaus gyvenimo, taip pat turi daugiau galimybių tarpdisciplininiam dialogui ir problemų sprendimui.

 

Mokymuose dalyvavę įvairių šalių atstovai aptarė Europos švietimo sistemos naujoves bei jų įgyvendinimo galimybes. Užsiėmimų metu projekto dalyviai turėjo galimybę pasidalyti darbine patirtimi ir idėjomis su kolegomis iš Lenkijos ir Bulgarijos. Šių kursų metu buvo įgyta praktinių žinių, sužinota apie tai, kas iš tikrųjų yra STEAM, kuo jis skiriasi nuo STEM ir kaip visa tai galėtų būti efektyviai įtraukta į mokymosi aplinką bei STEAM veiklas. Praktinių veiklų metu buvo atliekamos STEAM stiliumi parengtas užduotys, kuriamos ir tobulinamos darbo strategijos ir veiklos, skirtos įtraukti STEAM mokymą į darbą klasėje.

 

Projekto „Inovatyvių mokymo metodų mobilinimas Steam ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui“ sklaida planuojama mokytojų metodinėse grupėse taip pat organizuojant seminarą miesto mokytojams, kurio metu bus supažindinta su pagrindiniais STEM ir STEAM skirtumais bei savybėmis, bus galimybė sužinoti kaip sujungti skirtingus mokomuosius dalykus panaudojant įvairias STEAM veiklas siejant realų gyvenimą ir konkrečią patirtį.

 

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.