Nuo šiol – paprastesnė sutikimo vykdyti užsienio valstybių švietimo programas išdavimo tvarka

Vyriausybė šiandien pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlomiems pakeitimams, kurie leidžia supaprastinti sutikimų vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas išdavimo tvarką.

 

Pagal iki šiol galiojusią sutikimų vykdyti užsienio valstybių švietimo programas išdavimo tvarką, vienas iš pareiškėjams keliamų reikalavimų buvo pateikti atitinkamos šalies kompetentingos institucijos patvirtinimą, kad bendrasis ugdymas bus vykdomas pagal tos valstybės ar tarptautinės organizacijos pripažįstamą bendrojo ugdymo programą, o įgytas išsilavinimas bus pripažįstamas toje valstybėje ar (ir) tarptautiniu mastu, bus išduodami tos valstybės ar tarptautinės organizacijos mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

 

Šios nuostatos išlieka ir dabar, tik sutikimas vykdyti Ukrainos bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programas Lietuvoje galės būti išduodamas ir pareiškėjui kartu su kitais dokumentais nepateikus minėto Ukrainos kompetentingos institucijos patvirtinimo, kadangi dėl Rusijos karinės agresijos Ukraina tokio pobūdžio raštų pateikti objektyviai negali. Kompetentingos institucijos patvirtinimą mokyklos, vykdydamos Ukrainos programas, ŠMSM turės pateikti per vienus metus nuo Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarime „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ nustatyto laikinosios apsaugos termino pabaigos.

 

Pakeitus tvarką atsisakyta ir Vyriausybės pritarimo – sutikimą vykdyti užsienio programą nuo šiol galės išduoti pati ŠMSM. Anksčiau ministerija sutikimą galėjo duoti tik gavusi Vyriausybės pritarimą.

Šiuo metu užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų programas Lietuvoje vykdo 16 bendrojo ugdymo mokyklų. Dauguma mokyklų vykdo tarptautinio bakalaureato programas, yra vykdančių tarptautinę Kembridžo programą, Anglijos bei Prancūzijos nacionalines programas. Užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų programos vykdomos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Alytaus savivaldybėse.

 

Lietuvos mokyklas šiais mokslo metais lankė apie 11 tūkst. ukrainiečių vaikų. Lietuvoje ukrainiečiai mokosi bendrose klasėse su lietuviais ir kitų tautybių vaikais, veikia keletas įstaigų, skirtų tik ukrainiečiams, o dalis iš jų šiuos mokslo metus baigė nuotoliu, mokydamiesi Ukrainos mokyklose.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.