Nuo rugsėjo daugiau kaip penktadaliu augs švietimo pagalbos specialistų atlyginimai

Nuo rugsėjo didinami švietimo pagalbos specialistų atlyginimai, tokiam Vyriausybės siūlymui pritarė Seimas. Švietimo pagalbos specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, išskyrus dirbančius švietimo pagalbos įstaigose) pareiginė alga vidutiniškai didės 25 procentais. Psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų, švietimo pagalbos įstaigose dirbančių švietimo pagalbos specialistų – vidutiniškai 22 procentais.

 

„Siūlėme pagerinti švietimo pagalbos specialistų darbo apmokėjimą, kad didėtų šios profesijos patrauklumas ir būtų sudarytos prielaidos veiksmingam įtraukiajam ugdymui, kad visi mokiniai švietimo įstaigose gautų reikiamą pagalbą“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos susilygins su mokytojų. Jiems, kaip ir mokytojams, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai bus nustatomi labiau atsižvelgiant į jų pedagoginio darbo stažą, atsiras daugiau stažo „laiptelių“: iki 2 metų, 2–5 metų, 5–10 metų, 10–15 metų, 15–20 metų, 20–25 metai ir daugiau kaip 25 metai. Tai sudarys galimybes labiau motyvuoti specialistus įsidarbinti ir pasilikti švietimo sistemoje.

 

Kaip ir mokytojams, švietimo pagalbos specialistams didės pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo tais atvejais, kai jie dirba bendrosios paskirties mokyklose su mokiniais, turinčiais didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai šiuo atveju didinami taip pat, kaip ir mokytojams, – 1–15 procentų.

 

Mažės istoriškai susiklosčiusių, tačiau nepagrįstų darbo laiko skirtumai tarp švietimo pagalbos specialistų (jų darbo laikas varijuoja nuo 23 iki 40 val. per savaitę), laipsniškai artėjant prie vienodo savaitės darbo laiko – 36 val., kuris taikomas mokytojams, taip pat prie vienodo vienos darbo valandos atlygio.

 

Įstatyme apibrėžiama darbo krūvio sandara – kas yra tiesioginis ir netiesioginis švietimo pagalbos specialistų darbas. Garantuojama, kad ne mažiau kaip 40 procentų švietimo pagalbos specialistų (psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų ir pedagoginėse psichologinėse tarnybose bei švietimo pagalbos tarnybose dirbančių specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų) darbo laiko skiriama netiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais, tai yra veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikų, mokinių tėvais, kitais asmenimis ugdymo ar švietimo pagalbos klausimais.

 

Nepamiršti ir judesio korekcijos mokytojai. Judesio korekcijos specialistams nustatomos jų veiklos specifiką ir sudėtingumą atitinkančios darbo apmokėjimo sąlygos. Iki šiol judesio korekcijos mokytojų darbo apmokėjimo sąlygos nebuvo detaliai reglamentuojamos, nebuvo atsižvelgiama į jų darbo specifiką. Nustatoma, kad judesio korekcijos specialistų, dirbančių mokyklose, darbo laikas per savaitę būtų 36 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais – judesio ir padėties korekcijos užsiėmimams vesti.

 

Taip pat augs ir švietimo pagalbos įstaigų vadovų, jų pavaduotojų atlyginimai.

 

2021 m. valstybės biudžete švietimo pagalbos specialistų atlyginimams didinti ir papildomoms pareigybėms steigti numatyta 10,1 mln. Eur.

 

Siūlymus Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimo projektui rengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje sudaryta darbo grupė, į kurią buvo įtraukti švietimo pagalbos darbuotojų asociacijų, profesinių sąjungų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai ir ekspertai.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)

  • Auklėtojos padejeja

    Sveiki. Kada būtų atsižvelgta į auklėtojų padėjėju algas? Dirbu vaikučių su spec.poreikiais grupėje ir alga tik vos didesnė nei minimumas. Darbas kiekvieną dieną ir po 8 valandas. Auklėtojai reikia padėti visur. Tai kodėl mes taip nuvertinami turėdami didelį stažą ir visur padedami auklėtojai? Be mūsų pagalbos, kai grupėje yra 4-5 vaikai su stipriais spec.poreikiais auklėtoja neissiverstu. Su pagarba Jums ir ačiū.

  • Daiva

    Sveiki, kada bus sukonkretinta kokiam statusui priklauso mokyklų bibliotekininkai? Šiai dienai mes esame priskirti lyg kaip prie pagalbos specialistų, bet skaitant šį nutarimą, mūsų ten nėra. Mokyklų bibliotekininkai atlyginimus gauname mažiausiu koeficientu pagal koeficientų klasifikaciją. Mokyklos bibliotekininkas negali kelti kvalifikacijos, nes nėra numatyta pagal įstatymus. Šiai dienai mes nesame nei kultūros darbuotojai nei švietimo sistemos. Ačiū už atsakymą.
    Pagarbiai Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė