Numatyta skirti 90 tūkst. eurų teikiant pagalbą Ukrainos vaikams Lietuvoje

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia teikti paraiškas dviem projektų, skirtų teikti pagalbą vaikams, atvykusiems iš Ukrainos dėl karo veiksmų jų šalyje, finansavimo konkursams.

 

Iki gegužės 13 d. teikiamos projektų, skirtų organizuoti savanoriškas veiklas sklandžiai integruojant į bendruomenes iš Ukrainos atvykusius vaikus, paraiškos. Gali būti finansuojamos savanorių veiklos koordinavimo ir organizavimo veiklos; savanorių ir švietimo įstaigų vadovų paskirtų kuratorių, kurie koordinuos savanorių veiklą švietimo įstaigoje, privalomų mokymų organizavimas; informacijos apie savanoriškos veiklos organizatoriaus vykdomas projekto veiklas viešinimas; bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, teikiant informaciją apie vykdomas veiklas ir teikiamą pagalbą.

 

Šiems projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 40 tūkst. eurų. Paraiškas gali teikti savanoriškos veiklos organizatoriai (pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnį) ir atitinkantys apraše nurodytus kriterijus.

 

Iki gegužės 20 d. teikiamos projektų, skirtų Ukrainos vaikų emocinės būsenos gerinimui ir lietuvių kalbos mokymui, paraiškos. Gali būti finansuojamos šios veiklos: Ukrainos vaikų lietuvių kalbos mokymas; emocinės Ukrainos vaikų sveikatos stiprinimas ir pedagoginė psichologinė pagalba bei konsultacijos mokytojams, kaip bendrauti su karinę invaziją patyrusia šeima, mokiniais; įvairių mokomųjų dalykų metodinės medžiagos, teminių videoįrašų (pamokų) parengimas ar kitų atvirų mokymo išteklių, padedančių mokyti lietuvių kalbos Ukrainos vaikus, sukūrimas.

 

Šiems projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 50 tūkst. eurų. Paraiškas konkursui gali teikti pedagogų asociacijos, įregistruotos Juridinių asmenų registre.

 

Paraiškas vertins komisija, sudaryta iš Nacionalinės švietimo agentūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotų atstovų ir nepriklausomų ekspertų. Paraiškų vertinimą sudarys du etapai: paraiškų administracinės atitikties vertinimas ir paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinis vertinimas. Po administracinio vertinimo paraiškos bus vertinamos pagal ekspertinio vertinimo kriterijus skiriant balus. Vienos paraiškos didžiausia leistina finansuoti suma sudaro iki 10 tūkst. eurų.

 

Konkursą finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ji priims sprendimą dėl lėšų skyrimo, atsižvelgdama į NŠA pateiktą siūlomų finansuoti projektų sąrašą ir paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitą.

 

Daugiau informacijos apie konkursus NŠA interneto svetainėje www.nsa.smm.lt.

 

NŠA inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.