„Noriu išmokti rašyti“

Virginija Grišiuvienė
,
Šiaulių l.-d. „Žirniukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Puoselėti vaikų kalbos ir raštingumo raidą – vienas iš daugelio uždavinių, ruošiant priešmokyklinio amžiaus vaikus mokytis pirmoje klasėje. Rašymo sunkumus mokykloje vaikai dažnai patiria dėl nepakankamos dėmesio koncentracijos, neišlavėjusios regimosios ir girdimosios atminties, netikslaus kalbos supratimo, klaidingo raidžių, jų formos, krypties ar vietos žodyje atpažinimo. Todėl Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žirniukas“ tiek ikimokykliniu, tiek priešmokykliniu laikotarpiu didelis dėmesys skiriamas tam, kad vaikai įgytų įgūdžių, kurie padėtų įveikti šias problemas ir leistų sėkmingai mokytis mokykloje.

 

Kadangi vaikai ugdomi ne tik grupės aplinkoje, bet ir sporto salėje, muzikos užsiėmimuose, lauke ir kitose erdvėse, todėl su jais dirba ne tik grupės pedagogai, bet ir judesio korekcijos, meninio ugdymo mokytojai, logopedas… Svarbus veiksnys, turintis įtakos vaiko pasiruošimą rašymui, yra stambiosios motorikos lavinimas, kuris padeda geriau pažinti ir jausti savo kūną ir taip tinkamai kontroliuoti judesius. Vaikams leidžiame judėti tiek savarankiškai, laisvai, improvizuojant, tiek nukreipiant juos tikslingiems judesiams, tokiems, kaip pusiausvyros pratimai, laipiojimas sienele, plojimas, šokinėjimas, vikrumo, greičio, jėgos žaidimai.

 

Smulkiosios motorikos lavinimas taip pat itin reikšmingas pasiruošimui rašyti. Vaikams svarbu išmokti tinkamai laikyti pieštuką, flomasterį ar kitą rašymo priemonę ir ribotame plote iš kairės į dešinę atkurti tikslius ženklus. Todėl darželyje atliekame daug žaidybinių elementų, skirtų rankos-akies koordinacijai, pirštukų lavinimui, taip pat kūrybinių darbelių, kurie skatina kontroliuoti ir koordinuoti atskirų pirštų ir visos plaštakos veiklą. Savo kūną naudodami kaip atskaitos tašką, vaikai identifikuoja erdvines sąvokas, tokias, kaip priekyje, šone, žemai, viršuje, aukštyn, žemyn ir kt., kurios nusako daiktų padėties ir ryšio tarp savo veiksmų visumą. O tai leidžia vaikams lengviau suvokti grafinius ir skaitmeninius ženklus, kurie skiriasi vienas nuo kito savo dydžiu, forma, rašymo kryptimi. Jei vaikams nepavyksta įveikti orientavimosi erdvėje sunkumų, dažnai rašomos raidės yra apverstos, painiojamos optiškai panašios raidės, skaitmenys rašomi priešinga kryptimi. Todėl tam, kad susiformuotų tinkami erdvinio suvokimo įgūdžiai, itin išnaudojame darželio kiemo, miesto parko, stadiono ir kitas erdves. Žaidžiame judriuosius, kūrybinius, orientacinio sporto ir kitus žaidimus, kurie leidžia suprasti ir įtvirtinti vaikams reikalingas sąvokas.

Rašymo pasiruošimui itin svarbu yra rega, klausa, dėmesys ir atmintis. Kai atliekame su vaikais daug žaidybinių pratimų, skirtų surasti ir atskirti daiktų formas, dydį, spalvas, nusakyti (nustatyti) kryptį, lavėja ne tik jų gebėjimas atskirti raides, skaitmenis iš kitų ženklų, bet ir atmintis, dėmesio koncentracija. Sukaupus dėmesį, vaikams vis lengviau pavyksta atlikti grafinės raiškos užduotis, t. y. suvedžioti įvairias linijas (kreivas, tiesias, pasvirusias…), iš kurių ir sudarytos raidės. Tuo tikslu vaikams pasiūlome piešti linijas kreida lentoje, ant ilgų tapeto lapų, kartono, laikraščių… Plotas po truputį mažinamas ir mokslo metų pabaigoje vaikai geba vaizduoti – rašyti grafinius ženklus mažame plote. Itin mėgstama veikla – gamintis mažas „knygutes“, kuriose jau savarankiškai rašomi skaitmenys, raidės, žodžiai, trumpi tekstai. Tikimės, kad kūrybiška, žaisminga, nuosekli priešmokyklinukų veikla darželyje ir įgyti gebėjimai, siekiant išsipildyti vaikų norui – išmokti rašyti – mokykloje bus sėkminga.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.