„Nordplus“ projektas „STEAM žaliuoju būdu: keitimasis gerosiomis patirtimis“

Alina Slančiauskienė
,
priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Audronė Putauskienė
,
pavaduotoja ugdymui

Pavasarinė laimė Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ mokytojoms turi pasididžiavimo skonį… Kas gali būti gražiau, kai šviesiausias iš visų pavasarių yra sieloje, kai buvo sėkmingai įgyvendintas „Nordplus“ projektas „STEAM žaliuoju būdu: gerosios mokytojų patirtys“, kurį inicijavo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Rūta“ projekto grupė. Projekto partneriai: Estijos EE-Kohtla-Jarve kindargarden „Tereke“ (EE) ir Latvijos Daugavpils Centra Secondary School Malu  (LV).  Projektas vyko nuo 2022 m. ir tęsėsi iki 2023 gegužės mėn. pabaigos.

 

Projekto tikslas – STEAM praktinės patirties sklaida ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje, siekiant bendradarbiavimo su Baltijos šalių partneriais. Šis tikslas labai atitinka bendruosius „Nordplus“ tikslus, nes prisideda prie pagrindinio „Nordplus“ akcento – stiprinti švietimo bendradarbiavimą. Susipažinimą su kitos šalies kultūra, tradicijomis, papročiais, taip pat stiprinti šalių kultūrinius ryšius, keistis informacija ir gerosiomis praktikomis. Projekte mokytojai iš trijų skirtingų šalių dalijosi savo patirtimi, kaip mokyti STEAM naudojant perdirbamas medžiagas ir kaip integruoti skaitmenines priemones ir inovacijas į ugdymo procesą.

 

Projekto galutinis vizitas įvyko gegužės 8–12 d. Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Rūta“. Mūsų svečiai laimingi susipažinę su mūsų miestu, jo istorija, darželio bendruomene, ugdymo procesu, inovacijomis. Projekte dalyvaujančios mokytojos: Alina Slančiauskienė, Živilė Belickienė, Regina Ramanauskienė, Giedrė Paškevičiūtė ir Daiva Brazaitienė vedė edukacinius užsėmimus vidaus ir laiko erdvėse. Teorinis ir praktinis darbas vyko sensoriniame kambaryje, praktinis-kūrybinis darbas lauko erdvėse (naudojant gamtos natūralias – ekologiškas priemones), veikla STEAM laboratorijoje. Projekto dalyviai dalyvavo vizituose ir dalyvavo edukacijose Lispos mokykloje, Kolegijos STEAM centre, Kazlų Rūdos muziejuje – susipažino su stiklo kūrybinėmis idėjomis, stebėjo ir džiaugėsi įspūdingomis akimirkomis Nacionaliniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje, kur žiūrėjo virtualios realybės filmą „Angelų takais“. Taip pat  keliavome po Birštoną ir jo apylinkes, susipažinome su karališkojo Birštono istorija, aplankėme Vytauto parką, mineralinio vandens galeriją, nuvykome į aukščiausią Lietuvoje kraštovaizdžio apžvalgos bokštą. Kiekviena diena projekto dalyviams atnešė nuostabias patirtis: kartu mokėmės, stebėjome, žaidėme, eksperimentavome, reflektavome.

 

Projekto rezultatai sėkmingai įgyvendinti ir pasiekė savo tikslus, kurie bus  įtraukti į mokymo programas, ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. Baltijos šalių mokytojų  praktinės patirtys parodė, jog geba kūrybiškai atrasti ekologiškus STEAM mokymo metodus integruojant į ugdymo procesą. Galime pasidžiaugti ilgalaikiais šio projekto rezultatais, kurie bus pristatyti savos šalies švietimo institucijose. Taip pat sukurta partnerystė tarp Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“, Estijos Kohtla-Jarve, „Tereke“ ir Latvijos Daugpilio centro  ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. Numatymas projekto tęstinumas STEAM idėjų plėtojimui ateityje. Mokytojų aktyvumas ir kūrybinės idėjos, praktinė patirtis naudinga diegiant atnaujintą ugdymo turinį, plėtojant inovacijas ir pokyčius švietimo sistemoje.

 

Kiekvienas tarptautinis projektas, kitų šalių praktinė patirtis, mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas, praturtina mokytojų dalykines kompetencijas, atveriant naujas galimybes pokyčių procese. Tai yra neįkainojama vertybė užmegzti naujus ryšius, įgyti žinių, sukurti ir įgyvendinti bendras projekto veiklas, kurios tampa įdomesnės, patrauklesnės ir naudingesnės visoms pusėms.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.