Noras tobulėti – kelias į patrauklią mokyklą

Tikriausiai nieko nenustebinsiu pasakiusi, kad mes, pedagogai, dirbame jau valstybės sukurtoje švietimo sistemoje, kuri nuolat keičiama ir vis dar tobulinama. Dažnai padūsaujame gavę naujas instrukcijas ar potvarkius. Kartais išgirstame sakant: „O ką aš galiu pakeisti, tai nurodymas „iš viršaus“…“ Mano manymu, konkrečios mokyklos ugdymo rezultatai priklauso ne tik nuo mokytojo darbą reglamentuojančių Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentų, bet ir nuo toje mokykloje dirbančių pedagogų iniciatyvų bei įdėtų pastangų gerinti mokinių ugdymo kokybę, noro nuolat tobulėti. Ne žodžiais, o konkrečiais darbais. Mano mintis patvirtina profesoriaus Vytauto Landsbergio žodžiai: „Aš norėčiau, kad mano šalis ir žmonės būtų ilgai ir gražiai. Kaip baigiasi pasakos, gerosios pasakos, kaip jie ilgai ir gražiai gyveno; aš taip norėčiau. Tada šiek tiek ir pats gali įsivaizduoti, kad tai, ką darei, ne visai veltui, tai tęsis, kas nors iš to bus.“ Taip tikriausiai ir kiekvienas pedagogas susimąsto, o ką jis paliks po savęs. Norisi palikti geriau, nei radai. Tam mes ir dirbame. Ne tik dabarčiai, bet ir ateičiai. Ir mūsų tikslas – išugdyti visapusišką ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio pilietį. Tam reikalingi tam tikri įrankiai.

 

Viena iš pagalbos priemonių, galinčių padėti pedagogams pagerinti ugdymo procesą, yra vidaus auditas. Išgirdę žodį „auditas“, iš karto suprantame, kad vyks tikrinimas, kas nėra malonu. Bet turėtume žinoti, kad tai kur kas platesnė sąvoka, kuri apibrėžia visos bendruomenės darbo įsivertinimą. Norima įsitikinti, kad dirbama taip, kaip suplanuota. Tai pagalba rasti trūkumus ir juos ištaisyti. Svarbiausia, kad įvertinama darbo kokybė, pateikiamos rekomendacijos, kaip tobulinti veiklą.

 

Vidaus auditas Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinėje mokykloje pradėtas vykdyti ne taip ir seniai – 2015 m. Dar tada mokyklos direktorė Asta Ivoškaitė pabrėžė, koks jis yra svarbus tobulinant mokinių ugdymo kokybę. Auditas turi būti naudingas ne tik pedagogams, bet ir visai mokyklos bendruomenei.

 

Veiklą mokyklos vidaus audito grupė pradėjo nuo plačiojo audito. Į pagalbą pasitelkėme ne tik mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklius, bet ir „IQES online Lietuva“ klausimyną. Tyrėme sritį „Ugdymas ir mokinių patirtys“. Džiugu, kad atliekant auditą aktyviai dalyvavo visi mokyklos bendruomenės nariai. Ypač nudžiugino tėvų aktyvumas – apklausoje jų dalyvavo beveik 40 proc. Apibendrinę gautus rezultatus ėmėmės išsamaus audito ir tyrėme ugdymo bei mokinių patirčių sritį. Rezultatai vėlgi nudžiugino. Net žemiausios klausimynų atsakymų vertės buvo aukštesnės už neigiamas vertes. Itin svarbu yra vykdomo audito tęstinumas. Viena iš žemesnių verčių buvo mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas. Taigi 2017 m. pavasarį atlikome teminį auditą. Pasirinkome teminio audito srities „Lyderystė ir vadyba“ temą „Mokymasis ir veikimas komandomis“. Vykdydami teminį auditą žodį „komanda“ vertinome plačiąja prasme – tai visi mokyklos bendruomenės nariai. Išanalizavę gautus rezultatus reziumavome, kad viena svarbiausių komandos grandžių mokinių ugdymo procese yra tėvai. Džiugu, kad jie noriai dalyvauja mokyklos veiklose. Mokyklos bibliotekos vedėjos Laimos Vaičiūnienės nuomone, tėveliams tikrai netrūksta pasiūlymų, jie ypač aktyviai dalyvauja knygų skaitymo skatinimo projektuose „Knygomis tarsi skraidau“ ir „Knygos juda, arba paralelės“. Tėvai kartu su savo vaikais šoka, vaidina, dalyvauja knygų skaitymuose, kuria pasakas, remia projektą materialiai. Taip pat daug dėmesio darbui su tėvais skiria ir klasių auklėtojai. Mokiniai kartu su tėvais vyksta į ekskursijas, dalyvauja sporto varžybose, vakaronėse, kartu pildo mokslo metų lūkesčių lapus. Pavasarį rezultatai aptariami, analizuojami, daromos išvados klasių bendruomenių susirinkimuose. Jau tradicija tapo mokinių apsilankymai tėvelių darbovietėse. Na, o paskutinė graži iniciatyva – tėvai pavadavo mokytojus Mokytojų dienos proga. Ina Andriušienė mokė 1a klasės mokinukus lipdyti molį, 4a klasės ugdytiniams apie saugų elgesį gatvėje kalbėjo Oksana Papečkienė, su krepšinio paslaptimis 5c klasę supažindino Sigutė Vyšniauskienė. O ir vyresniųjų klasių mokiniai neliko nuskriausti – tėveliai kalbėjo apie inovacijas, ekonomiką, apie ateities mokyklą, Europos Sąjungą. Buvo smagu matyti visų linksmus veidus, jausti bendrystę ir norą nesustoti, ieškoti naujų bendradarbiavimo būdų.

 

Nebijokime tėvų įsileisti į mokyklą. Kalbėkimės, spręskime problemas kartu, ieškokime idėjų, nebijokime klysti. Svarbiausia – išgirsti vieniems kitus. Juk blogos emocijos ir pyktis kyla iš nežinojimo ir nesupratimo. Mūsų, pedagogų, pareiga ne tik mokyti vaikus. Mokytojas yra įvairių mokinio kompetencijų ugdytojas, o didžiausia jo pagalbininke gali tapti mokinio šeima. Dirbdami kartu galime mokyklą padaryti patrauklesnę. Vidaus audito grupės šiais mokslo metais laukia nauji iššūkiai. Mums rūpi, ką paliksime po savęs.

 

Jurgita PAPEČKYTĖ

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagr. m-klos vidaus audito grupės narė

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.