Netradicinės integruotos veiklos Molėtų gimnazijoje

Nuo 2016–2017 m. m. Molėtų gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Valentina Zapolskienė ir biologijos mokytoja Regina Mongirdienė su I–II gimnazinių klasių modulinėmis grupėmis dalyvauja Goethe’s instituto vykdomame tarptautiniame projekte „CLILIG@Litauen“. Šio projekto tikslas – integruoti gamtos mokslų turinį į vokiečių kalbos pamokas. Aktyvūs kalbos mokymo metodai per kitų dalykų turinį atveria naujas perspektyvas užsienio kalboms. Užsienio kalbos ir gamtos mokslų derinys padeda mokiniams ugdyti bendradarbiavimo, tolerancijos ir kritinio bei kūrybinio mąstymo kompetencijas.

Dvikalbius modulius įgyvendinantys mokytojai yra aprūpinti rinkiniu „EcoLabBox“, kuris skirtas oro, dirvožemio, vandens tyrimams atlikti ir yra didelė pagalba integruotai pamokai. Per modulius vyksta įvairios pamokos, pavyzdžiui: „Medžių lapų tyrimas“, „Nežiediniai augalai“, „Kerpių sandaros tyrimai“, „Nariuotakojai – bitės, medaus sudėtis“, „Vandens užterštumas, smėlio filtro gamyba“, „Kas – vaisiai? O kas – ne? Kas jų viduje?“, „Augalinė ląstelė ir druska“, „Nuostabus grybų pasaulis. Susipažinkime – mielės“ ir kt.

Per šias pamokas gimnazistai atlieka eksperimentus, tiria gyvenamąją aplinką, mikroskopuoja, mokosi atpažinti savo aplinkoje augančius augalus ir gyvenančius gyvūnus. Jaunieji tyrėjai analizuoja rezultatus, daro išvadas, teikia siūlymus problemoms spręsti. Mokiniai gilinasi ne tik į biologinius reiškinius, bet ir mokosi vokiečių kalbos. Jie išverčia instrukcijas, kaip atlikti praktikos darbą, vokiškai pasakoja apie vykdomo proceso eigą, kuria ir pristato dialogus, pasitelkę interaktyvius įrankius plečia savo žodyną, dainuoja vokiškas dainas karaoke… Ugdomos ne tik dalykinės kompetencijos, bet nepamirštama ir bendrųjų vertybių: mokiniai vokiškai įsivertina savijautą ir darbą pamokoje.

 

Tokios pamokos neprailgsta, nes mokiniai yra aktyvūs jų dalyviai: mokosi eksperimentuodami, vykdo visus iškeltus pamokos uždavinius, klasėje vyrauja džiugi atmosfera.

Vedamos ir atviros pamokos, kurios sulaukia daug dėmesio. Jas stebi ne tik Molėtų gimnazijos mokytojai ir administracija, bet ir Goethe’s instituto atstovai, kolegos iš kitų projekte dalyvaujančių mokyklų.

Atvira integruota biologijos ir vokiečių kalbos pamoka „Įdomioji ląstelės paveldima informacija“ vyko ir tarptautinio „Erasmus+“ KA2 projekto „Mokykimės kartu“ partneriams iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės. Ši pamoka tapo Utenos švietimo centro projekto „Leading to Learn Together“ programos geriausių patirčių knygos anglų kalba dalimi.

 

Po pamokų vyksta veiklų aptarimas. Stebėtojai ir svečiai puikiai vertina vykdomas veiklas: puiki, darbinga, draugiška pamokų atmosfera, logiškai ir proporcingai padalytos vokiečių kalbos ir biologijos veiklos, geranoriškos mokytojos (pagiria, paskatina, padeda, leidžia patiems mokiniams kelti ir formuluoti pamokų uždavinius, atrasti atsakymus, daryti išvadas), veiksmingai naudojamos naujosios informacinės technologijos.

 

Integruotas vokiečių kalbos ir eksperimentinės biologijos modulis yra labai naudingas:

  • Mokiniai per integruotas veiklas praplečia / mokosi dviejų dalykų, siekdami individualios pažangos.
  • Programa nėra apribota, todėl galima dirbti kūrybiškai.
  • Taikomi įvairūs mokymo metodai, priemonės.
  • Galima daug eksperimentuoti, teorines žinias patraukliai sieti su praktika.
  • Mokiniai nevertinami, jie patys yra suinteresuoti domėtis, mokytis ir tobulėti.
  • Patrauklūs veiklos procesas ir rezultatas, geros emocijos kelia mokymosi motyvaciją.
  • Mokymai vyksta ir netradicinėse erdvėse.

Integruotas mokymas netradicinėse erdvėse

 

Vokiečių kalbos ir biologijos integruotas mokymas vyksta ir netradicinėse erdvėse.

Mokiniai vyko į Vilniaus universiteto (VU) Gyvybės mokslų centrą. Jame buvo pristatytos I ir II pakopų studijų programos, gimnazistai lankėsi mikrobiologijos ir biotechnologijos, neorobiofizikos, genetikos ir biologijos laboratorijose. Dirbdami laboratorijose gimnazistai stebėjo mikroskopo-roboto darbą, nagrinėjo chromosomų, dumblių, grybų sandarą, aiškinosi biologinių reiškinių priežastis.

VU Gyvybės mokslų centre vyko pamoka, skirta biotechnologijoms panaudoti. Per ją mokiniai su VU Biotechnologijų instituto biochemiku dr. Pauliumi L. Tamošiūnu atliko laboratorinį darbą „Pieno be laktozės gamyba“. Jie paprastą pieną pavertė pienu be laktozės – tuo įsitikino panaudoję gliukozės testą. Pabūti biotechnologais buvo labai įdomu – vien ką reiškė pagaminti iš pieno, alginino ir kalcio chlorido rutuliukus (ikriukus). Įgytos teorinės žinios, kurios buvo pateiktos vaizdžiai ir labai neišgąsdinant biocheminiais terminais, pritaikytos praktinėje veikloje.

 

VU Zoologijos muziejuje mokiniai susipažino su gyvūnų įvairove ir evoliuciniais ryšiais.

Buvo aplankytas ir didžiausias Lietuvoje bei gausiausias augalų kolekcijų VU Kairėnų botanikos sodas, kur mokiniai grožėjosi pavasarinių gėlių žiedais, pražydusiomis magnolijomis ir rododendrais.

Gimnazijos integruoto mokymosi mokinių grupė dalyvavo strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto „Innovative Generation“ veiklose, susijusiose su STEAM ugdymu.

VU Mokslinės komunikacijos ir informatikos centre (MKIC) mokiniai aplankė parodą „Išradėjų šalis – moksliniai tyrimai Vokietijoje“. Ši paroda pristatė stulbinamus vokiečių istorinius atradimus ir šiuolaikines inovacijas informatikos, energetikos, komunikacijų, transporto, medicinos, optikos ir medžiagų mokslo srityse. Parodą pristatė Goethe’s institutas drauge su Fraunhoferio ir Maxo Plancko draugija. Gimnazistai tapo aktyviais parodos dalyviais. Netradicinėje pamokoje, žaisdami ir eksperimentuodami, ieškojo atsakymų į parodos vedėjų pateiktus klausimus. Parodos eksponatai – dvikalbiai, pristatomi lietuvių ir vokiečių kalbomis, tai skatina ugdyti bei tobulinti ir kalbinius įgūdžius.

Mokydamiesi netradicinėse erdvėse gimnazistai patobulina ne tik dalykines, bet ir tiriamųjų darbų atlikimo kompetencijas, praplečia kalbines žinias, nes reflektuoja ir įsivertina vokiškai.

 

Gerosios patirties sklaida

 

Mokytojos Regina Mongirdienė ir Valentina Zapolskienė dalyvavo Goethe’s institute vykusiuose ekspertiniuose pasitarimuose dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rengiamų Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo pagal bendrojo ugdymo programas gairių, dalijosi gerąja darbo patirtimi Goethe’s instituto Suomijos ir Vokietijos referentų konferencijoje „CLILIG@Kaunas“ tema „IDUKM: integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas, jo pagrindiniai principai, tikslai ir įgyvendinimo būdai“, skleidžia patirtį spaudoje ir interneto puslapiuose.

Už nuoširdų darbą projektuose ir komandos indėlį Molėtų gimnazijos vokiečių kalbos mokytojai Valentinai Zapolskienei buvo suteikta Goethe’s instituto stipendija keturių savaičių intensyviems vokiečių kalbos kursams Goethe’s institute Schwaebisch Hall mieste, Vokietijoje.

Gimnazijos komanda džiaugiasi veiksmingu ir prasmingu darbu Goethe’s instituto projekto „CLILIG@Litauen“ veiklose.

 

Molėtų gimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.