Netradicinė pamoka apie lietuvių tautinį kostiumą

Minėdamos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokytojos Diana Bernotienė, Birutė Juknienė, Lina Kasparienė ir šokio mokytoja Loreta Lideikienė antrų klasių mokiniams surengė pasaulio pažinimo pamoką „Lietuvių tautinis kostiumas“ kitoje aplinkoje. Pamokos tikslas – supažindinti mokinius su Lietuvos etnografinių regionų tautinių drabužių savitumu.

 

Antrų klasių mokiniams pasaulio pažinimo pamoka vyko Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro patalpose. Kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Rolanda Bitienė, mokytojos L. Kasparienė, L. Lideikienė pasipuošė aukštaičių, žemaičių bei Klaipėdos krašto tautiniais drabužiais ir pristatė ryškiausius šių etnografinių regionų tautinių kostiumų bruožus. Jos aptarė kasdienių ir išeiginių drabužių ypatumus, būdingus aprangos atributus, spalvų derinius ir prijuosčių puošybos elementus. Mokiniams buvo išsamiai papasakota apie tautinio kostiumo atsiradimo istoriją, skirtingų regionų tradicijas, papročius, žaidimus.

 

Per pamoką organizuotas minčių lietus, klausimų–atsakymų rubrika ir tiriamoji veikla „Lietuvos etnografinių regionų tautinių drabužių panašumai ir skirtumai“ skatino mokinius ugdytis estetinį suvokimą bei pagarbą ir meilę lietuvių tautiniam kostiumui. Mokiniai turėjo galimybę ne tik sužinoti apie tautinį kostiumą, bet ir patyrinėti medžiagų struktūrą, drabužių komplektavimą, apavo įvairovę. Šokio mokytoja L. Lideikienė pristatė parodėlę „Lietuvių liaudies apavas seniau“. Mokiniai galėjo išbandyti kasdienį senolių apavą – vaikščiojo medinėmis klumpėmis, avėjo vyžomis.

Organizuojant pasaulio pažinimo pamoką kitoje aplinkoje buvo siekiama įvairiomis formomis ugdyti mokinių pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas. Per pamoką mokiniai ugdėsi pastabumą, kritinio mąstymo gebėjimus, buvo skatinami domėtis etnokultūra ir etnokultūrinėmis tradicijomis.

 

Kuršėnų Stasio Anglickio pagr. m-klos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.