Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Kartu veikti gera“

Loreta Asačiovienė
,
direktoriaus pavaduota ugdymui

Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ mokytojai nuolat ieško naujų metodų ir būdų, kaip stiprinti ugdytinių atsparumą negatyviems socialiniams ir psichologiniams reiškiniams. 2021 metais parengėme projektą ir dalyvavome Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektų finansavimo atrankoje. Projektas „Kartu veikti gera“ laimėjo dalinį finansavimą. Gautų lėšų dėka įsigijome „Bee-Bot“ edukacines bitutes ir kilimėlius (žaidimams kurti), įstaigos biblioteką papildėme naujomis knygelėmis. Projekto tikslas – stiprinti vaikų psichinę ir emocinę sveikatą, skatinant fizinį aktyvumą, siekiant užkirsti kelią smurto išraiškoms artimoje aplinkoje.

 

Projektas buvo vykdomas 2021 m. gegužės – gruodžio mėn. Projekto renginiai:

  • Aktyvus renginys šeimai „Pajudėk ir netingėk“.
  • Skaitymo iniciatyva „Svečiuose terapinės pasakos“ (Renginys skirtas Vaikų gynimo dienai).
  • Mini projektas Panevėžio miesto ir rajono įstaigoms „Žaidimas – kviečia draugauti“. Virtuali paroda „Žaidimas – kviečia draugauti“.
  • Diskusija „Noriu jaustis saugus ir mylimas“. Diskusijos dalyviai Beržų progimnazijos pirmokai ir įstaigos priešmokyklinukai.

 

Vykdydami projektinę veiklą, kartu su tėvais, bendruomenės nariais, socialiniais partneriais formavome patrauklią, pirminės prevencijos strategiją bei ugdėme vaikų gebėjimą pažinti savo jausmus ir įveikti psichologines problemas, siekėme atkreipti miesto bendruomenės dėmesį į būtinybę vaikams kurti saugią ir sveiką aplinką. Įgyvendindami projektą pasitelkėme aktyvius mokymosi metodus, siekdami plėtoti vaikų gebėjimą geriau pažinti save ir šalia esantį bei teigiamai spęsti iškilusias psichologines problemas.

 

Įgyvendinant šį projektą, pirmas mūsų veiklos žingsnis buvo įstaigos ir miesto bendruomenės informavimas apie šio projekto tikslus ir uždavinius bei įsitraukimo galimybes. Parengėme ir išplatinome skrajutes, informacija pasidalinome įstaigos interneto svetainėje www.darzelis.draugyste.lt.

 

Ugdytinių tėvelius kvietėme įsitraukti į projektinę veiklą ir dalyvauti aktyviame renginyje šeimai „Pajudėk ir netingėk“. Šio aktyvaus renginio dėka skatinome ugdytinių šeimų aktyvų poilsį, nes akyvus gyvenimo būdas didina pasitikėjimo savimi jausmą, gerina savijautą, leidžia atsispirti negatyviems išoriniams veiksniams. Šio aktyvaus renginio metu stiprinome vaikų psichinę ir emocinę sveikatą, skatinome fizinį aktyvumą, stiprinome vaikų ir tėvų, bendruomenės emocinį tarpusavio ryšį. Renginio dalyviams teko įveikti kliūčių ruožą, sudarytą iš 11 užduočių, kuris buvo išdėstytas kiemo erdvėje. Kliūčių ruožo veiklas koregavome atsižvelgdami į kiekvieno dalyvio amžių.

 

Birželio mėnesį paskelbėme skaitymo iniciatyvą „Svečiuose terapinės pasakos“. Visą mėnesį knygelės keliavo į ugdytinių namus. Knygelės buvo įvairios: terapinės pasakos, pamokančios istorijos, įvairūs pasakojimai apie jausmus ir jų valdymo galimybes. Tėveliai skaitė savo vaikams, drauge aptarė perskaitytą knygelę. Mažieji klausytojai savo įspūdžius perteikė popieriaus lape. Šią iniciatyvą vainikavo virtuali vaikų piešinių paroda. Abi šios veiklos telkė šeimos narius kuo daugiau laiko praleisti drauge, skatino tarpusavio bendravimą, leido geriau pažinti vienas kitą, suteikė galimybę ieškoti bendrų sprendimų, susitarimų.

 

Organizavome diskusiją „Noriu jaustis saugus ir mylimas“. Diskusijoje dalyvavo Beržų progimnazijos pirmokai ir lopšelio-darželio „Draugystė“ „Kiškučių“ grupės ugdytiniai. Diskusijos dalyviai dalinosi savo patirtimi, diskutavo, išsakė savo mintis apie jausmus ir pykčio valdymą. Aiškinomės, kokios priemonės ir būdai gali padėti nusiraminti ir išvengti smurto proveržio. Drauge ieškojome tinkamiausių sprendimo būdų. Susitikimas vyko virtualioje aplinkoje.

Prie įstaigos vykdomo prevencinio projekto kvietėme prisijungti ir Panevėžio miesto bei rajono ikimokyklines įstaigas, siūlėme dalyvauti mini projekte „Žaidimas – kviečia draugauti“ ir kurti žaidimus robotams „Blue-bot“. Šie žaidimai plėtojo vaikų socialinę emocinę kompetencijas Sukurtais žaidimais pasidalinome su projekto dalyviais, organizuodami virtualią parodą „Žaidimas – kviečia draugauti“. Žaisdami vaikai mokėsi susikaupti ir atlikti veiksmus pagal tam tikras sekas, analizuoti, spręsti problemas, planuoti savo veiksmus į priekį. Tuo pačiu metu vaikai diskutavo tarpusavyje, bendravo, tarėsi vieni su kitais, prireikus prašė pagalbos suaugusiojo.

 

Mes, neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto „Kartu veikti gera“ organizatoriai ir dalyviai, tikime, kad šio projekto dėka, suformavome teisingas vaikų vertybines nuostatas. Organizuotos aktyvios, kūrybinės veiklos bei vaikų, šeimos narių, socialinių partnerių dalyvavimas, įtakojo projekto dalyvių socialinės emocinės kompetencijos ūgtį ir užtikrino smurto artimoje aplinkoje prevenciją.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.