Neįgaliems studentams siūloma mokėti beveik 520 eurų siekiančią stipendiją

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) siūlymui didinti finansinės paramos neįgaliems studentams prieinamumą. Seimui bus siūloma pakeisti Mokslo ir studijų įstatymą jame numatant studentams, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, skirti 519,87 eurų (13,33 BSI) per mėnesį.

Seimui pakeitus Mokslo ir studijų įstatymą jame būtų reglamentuotas finansinės paramos neįgaliesiems studentams skyrimo pagrindas, dydis bei sąlygos.

Tai leistų centralizuoti finansinės paramos neįgaliesiems studentams teikimą. Vietoje šiuo metu mokamų keturių skirtingų išmokų neįgaliajam būtų mokama viena stipendija. Ją administruotų viena institucija – Valstybinis studijų fondas, sumažėtų neįgaliesiems studentams tenkanti administracinė našta ir padidėtų stipendijos prieinamumas. Būtų panaikintas finansinę paramą neįgaliesiems studentams teikiančių valstybės institucijų funkcijų dubliavimas, užtikrintas racionalesnis valstybės lėšų naudojimas.

„Seimui pakeitus Mokslo ir studijų įstatymą neįgalieji galėtų gauti visą jiems numatytą paramą iš vieno šaltinio, tokiu būdu padidėtų jos prieinamumas, tiek pati parama, tiek jos administravimas būtų daug efektyvesni“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

 

Šiuo metu finansinė parama neįgaliesiems studentams reglamentuojama Vyriausybės nutarimais ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Studentams, kuriems nustatytas 45 ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, mokamos keturios skirtingos išmokos: tikslinė išmoka, socialinė stipendija, tikslinė išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti, tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Tikslines išmokas ir socialines stipendijas administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija – Valstybinis studijų fondas. Tikslines išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti ir tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti administruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).

 

Valstybinio studijų fondo duomenimis, 2019 m. tikslines išmokas gavo 472 studentai,  socialines stipendijas gavo 484 studentai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2019 m. tikslinė išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti paskirta 620 studentų, o 241 studentas gavo tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

ŠMSM skaičiavimu, stipendijoms mokėti, jei jas gautų 620 asmenų, kas metai reikėtų 3,2 mln. eurų. Šiuo metu Fondas ir SADM šioms išmokoms mokėti skiria apie 2,2 mln. eurų per metus. Tikslinės išmokos yra mokamos vykdant projektą, finansuojamą ES lėšomis, kuris baigsis 2022 m. rugsėjo 1 d. Projektui pasibaigus kas metai bendras papildomų valstybės biudžeto lėšų poreikis sudarytų apie 2 mln. eurų.

 

Siūloma, kad Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai dėl finansinės paramos neįgaliesiems studentams įsigaliotų 2022 m. rugsėjo 1 d.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.