Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio skyrimo tvarka ir finansavimas nesikeičia

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informavo savivaldybes, kad 2020 m. neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšeliui skiriama lėšų suma ir skyrimo tvarka nesikeičia.

2020 m. NVŠ veiklos bus finansuojamos išlaikant 2019 m. finansavimo lygį. Finansavimas savivaldybes ir švietimo teikėjus pasieks įprasta pastarųjų metų tvarka.

 

Kaip kad ir buvo, krepšelio dydis gali svyruoti nuo 10 iki 20 eurų, o konkrečią sumą nusistato savivaldybė.

Palyginti su praėjusių metų tvarka, skirtumas tas, kad savivaldybėms rekomenduojama daugiau dėmesio skirti jautriausioms neformaliojo švietimo problemoms spręsti. Jei NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti programose, lėšos pirmiausia turėtų būti skiriamos įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir vaikams, gaunantiems socialinę paramą. Toks prioritetas pasirinktas išanalizavus duomenis, kiek vaikų dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose. Tik 30 proc. mokinių, turinčių įvairių poreikių, lanko būrelius, tai dvigubai mažiau negu jų bendraamžių.

 

Savivaldybėms taip pat rekomenduota plėtojant NVŠ daugiau dėmesio skirti STEAM krypties programoms ir jų finansavimui. Joms priskiriamos: techninė kūryba, technologijos, gamta ir ekologija, informacinės technologijos, medijos ar kitos programos, didinančios kūrybiškumą ir įgyvendinamos naudojant technologijas. Taip pat skatinamos programos, kurios STEAM veiklas integruoja su fizinio aktyvumo, meninio ugdymo ir kitais užsiėmimais.

Ministerija teigiamai vertina, kad Lietuvoje plačiai išvystytas meno ir sporto mokyklų tinklas, yra didelė meno ir sporto krypčių programų pasiūla – jose dalyvauja beveik 70 proc. visų neformaliojo švietimo užsiėmimus pasirinkusių mokinių. Tačiau tikimasi paskatinti ir didesnę STEAM programų pasiūlą, kurioje šiuo metu dalyvauja tik apie 5 proc. visų NVŠ užsiėmimus pasirinkusių mokinių.

 

Pažymima, kad NVŠ teikėjais gali tapti ir profesinio mokymo įstaigos, kuriose yra puikios galimybės įgyvendinti įvairių krypčių, tarp jų – ir STEAM, programas.

Savivaldybės, atsižvelgusios, kiek mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo veikloje, koks programų poreikis ir pasiūla, gali nusistatyti ir kitus prioritetus. Ministerijos parengtos rekomendacijos nėra įpareigojančios.

 

Konkrečios rekomendacijos, kaip įgyvendinti Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo nuostatas, skelbiamos Lietuvos neformaliojo švietimo centro interneto puslapyje čia.

 

ŠMSM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.