Naujus mokslo metus pradėjo keturi nauji profesinio rengimo centrai

Naujais mokslo metais darbą pradeda keturi sustiprėję profesinio mokymo centrai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje. Jie sukurti siekiant stiprinti profesinio mokymo kokybę ir atitiktį darbo rinkai, ypač inžinerijos ir technologijų pramonės kryptyse.

 

„Darbo rinka turi didelių lūkesčių profesiniam mokymui, reikia vis daugiau darbuotojų, įgijusių „Pramonei 4.0” reikalingų kompetencijų. Ypač ryškus inžinerijos, technologijų sričių specialistų poreikis, jų parengiama nepakankamai net ir didžiuosiuose miestuose. Iki šiol mokyklos, užuot telkusios mokymo resursus, buvo priverstos konkuruoti tarpusavyje dėl mokinių. Todėl buvo priimtas sprendimas sutelkti išteklius, sustiprinti profesines mokyklas“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė.

 

Sostinėje įkurtas Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras, kuris orientuosis į „Pramonei 4.0” reikalingų specialistų, ypač inžinerinės pramonės ir IT sričių darbuotojų rengimą. Šis centras įsteigtas reorganizavus Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrą ir Vilniaus technologijų mokymo centrą.

 

To paties tikslo – ruošti profesionalus „Pramonė 4.0” darbo rinkai inžinerijos, statybos ir inovatyvaus žemės ūkio srityse  – siekia ir Kauno technologijų mokymo centras. Jis sukurtas sujungus tris profesines mokyklas: Kauno technikos profesinio mokymo centrą, Vilkijos žemės ūkio mokyklą ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrą.

 

Šiaulių miesto ir rajono bei Panevėžio miesto profesinio mokymo įstaigos taip pat sujungtos į stiprius centrus, kuriuose bus tikslingai investuojama į infrastruktūrą ir žmogiškuosius išteklius – įkurti Šiaulių technologijų mokymo ir Panevėžio mokymo centrai.

 

Stiprinant profesinį mokymą šiuose dviejuose regionuose atsižvelgta į tai, kad juose prognozuojamas gyventojų skaičiaus mažėjimas, profesinio mokymo įstaigos konkuruoja dėl tų pačių mokinių dubliuodamos programas, o darbdaviams pasunkėja tikslingas bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis ruošiant specialistus.

 

Pasak viceministrės A. Kudarauskienės, sujungus su mažėjančiais mokinių srautais susiduriančias regionų profesines mokyklas į didesnius centrus, išsaugomas jų veiklos tęstinumas, galimybės naudotis geresne praktinio mokymo infrastruktūra, toliau priimti norinčiuosius mokytis regionuose ir taip išlaikyti profesinio mokymo prieinamumą ir kokybę visiems.

 

Taip pat prie didesnių profesinio mokymo įstaigų prijungtos penkios mažesnės. Stiprinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių integraciją į darbo rinką, prie profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ prijungtas Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras.

 

Siekiant sumažinti programų dubliavimą, prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro prijungta Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla.

 

Klaipėdos apskrityje, norint sustiprinti šio regiono profesines mokyklas, efektyviai panaudoti mokymo bazes ir sumažinti tų pačių programų dubliavimą skirtingose įstaigose, prie Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro prijungta Kretingos technologijos ir verslo mokykla, o prie Klaipėdos technologijų mokymo centro – Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla.

 

Alytaus regione profesinio mokymo paslaugos stiprinamos prie Alytaus profesinio rengimo centro prijungus Varėnos technologijos ir verslo mokyklą.

 

Rugsėjo 5 d. prasidėjo priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas visose šalies profesinio mokymo įstaigose.

 

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.