Naujų leidinių serija: kaip padėti suprasti ir ugdyti autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus?

Pasirodė trylikos elektroninių leidinių serija, skirta padėti mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams geriau suprasti ir pažinti autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, jų poreikius, atrasti tinkamiausius pagalbos būdus ir priemones.

 

Leidiniuose aptariama daug įvairių temų: mokytojų bendradarbiavimas su mokinių tėvais, individualaus pagalbos plano rengimas, žaidimo, komunikacijos įgūdžių ugdymas, lytiškumo ugdymas ir kt.

 

Leidinyje „Patarimai pedagogams. Intensyvios emocijos ir emocinė perkrova. Kaip padėti vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų?“ paaiškinama, kaip atpažinti ir atskirti emocinę perkrovą nuo pykčio proveržio, kaip suteikti paramą ir pagalbą autistiškam vaikui per emocinę perkrovą ir kaip vaikui ir mokytojui vėl sugrįžti prie kasdienės veiklos. Dėmesys skiriamas prevenciniams veiksmams, kad ši nemaloni vaiko būsena pasitaikytų kuo rečiau. Kitame leidinyje mokytojams pateikiami teoriniai pagrindai ir praktinės rekomendacijos, kaip sudaryti individualų pagalbos planą, į ką atkreipti dėmesį, kad mokiniui būtų užtikrinamas ugdymas, maksimaliai orientuotas į jo poreikius, individualius ypatumus, gebėjimus ir įgūdžius, šeimos lūkesčius ir mokyklos galimybes.

 

Leidinys „Patarimai pedagogams. Kaip vaikams pristatyti bendraklasį, turintį autizmo spektro sutrikimų“ padės geriau pasiruošti pokalbiui, jei kils poreikis paaiškinti kitiems, kodėl kai kurie mokiniai elgiasi kitaip. Pateiktos gairės padės sumažinti mokinių ir tėvų nerimą, ugdyti empatiją, gerbti kiekvieno žmogaus individualumą.

 

Leidinyje „Patarimai pedagogams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, lytiškumą“ ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams pateikiama teorinių žinių apie lytiškumo ugdymo svarbą ir tikslingumą, atsižvelgiant į skirtingus vaiko amžiaus tarpsnius ir raidą, taip pat praktinių patarimų, kaip tinkamai kalbėtis su vaikais lytiškumo temomis. Planuojami ir mokymai šia tema – jie bus skirti mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams.

 

Bent keli leidiniai skirti mokyklų bendruomenėms ir tėvams. Juose pateikiami konkretūs būdai ir strategijos, kaip efektyviau bendrauti su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų. Pateikta medžiaga padės geriau suprasti, kokius socialinius ir komunikacinius vaikų įgūdžius reikėtų ugdyti, leis sėkmin­giau įtraukti vaikus, sėkmingiau ugdyti savarankiškumo įgūdžius namuose ir kt.

 

Leidinius nemokamai galima atsisiųsti iš internetinio portalo emokykla.lt, metodinės medžiagos saugyklos. Anotacijas taip pat galima surasti švietimo portale emokykla.lt.

 

Šie metodiniai leidiniai prisidės prie kitų pasirengimo įtraukčiai švietime darbų, kurie numatyti ir vykdomi įgyvendinant ministerijos parengtą Įtraukties veiksmų 2021-2024 m. planą.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Idita

    Sveiki, domiuosi autizmo spektrą turinčių vaikų ugdymu ir labai norėčiau parsisiųsti šiuos leidinius.