Naujas kultūros židinys Naujininkuose

Tanita Eikštaitė
,
Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro istorijos mokytoja, projekto koordinatorė

Minint nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ąsias metines ir vykdant projekto „Per tiesą į laisvę, per laisvę į kūrybą. 100 valandų su Lietuvos heraldika“ veiklas, spalio pabaigoje Vilniaus „Saulėtekio“ mokykloje-daugiafunkciame centre atidaryta Meno galerija. Tai naujas kultūros židinys, kuriame bus nuolatos rengiamos meno parodos, organizuojami mokinių ir Naujininkų bendruomenės susitikimai su menininkais, kultūros darbuotojais.

Skambant dainai „Lietuva“ (atlikėja Judita Leitaitė) ir kanklių muzikai (atlikėja Vilniaus Karoliniškių mokyklos mokinė Saulė Zadesenec, mokytoja Jolanta Babaliauskienė) buvo perkirpta simbolinė galerijos atidarymo juostelė. Meno galerijos steigėjus sveikino Vilniaus vicemerė Edita Tamošiūnaitė, Dailininkų sąjungos viešųjų ryšių specialistė Austėja Mikuckytė-Mateikienė ir garbūs menininkai. „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė, Naujininkų bendruomenės įkūrėja Rožė Zinkevičienė, šiais metais pelniusi Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordiną už tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir Lietuvos istorinės atminties puoselėjimą, pažymėjo, kad tokio kultūros židinio įsteigimas mokykloje ypač reikšmingas tęsiant daugelį metų vykdomą sustiprintą ugdytinių meninį ugdymą ir įtraukiant į kultūrinę veiklą ne tik mokinius, bet ir jų tėvus. Atidarymo šventės proga galerijos kuratorius Rimantas Dichavičius, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas, pristatė pirmąją meno parodą, parengtą pagal jo sudarytą trijų tomų albumą „Laisvės paženklinti“, kurioje pagerbti per 250 dailininkų – valstybės simbolių kūrėjų, 7 tūkst. jų meno kūrinių, dedikuotų atkurtai Lietuvos valstybei. Po iškilmingo galerijos atidarymo maestro R. Dichavičius vedė integruotą istorijos ir dailės pamoką vyresniųjų klasių mokiniams apie Lietuvos heraldiką ir jos kūrėjus. Mokiniai menininką apibėrė klausimais, klausėsi jo pasakojimų apie Antaną Kmieliauską, Šarūną Sauką, Algimantą Švažą, Giedrių Kazimierėną, Gitenį Umbrasą ir kitus garsius menininkus.

 

Kultūros židinio atidarymo iškilmėse dalyvavo projekto „Per tiesą į laisvę, per laisvę į kūrybą. 100 valandų su Lietuvos heraldika“ partneriai – Vytauto Didžiojo gimnazijos mokiniai ir mokytojai, Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Artūras Zuokas, žymūs Lietuvos valstybės simbolių kūrėjai, menininkai, rašytojai: Kęstutis ir Augustas Ramonai, Jurgis Usinavičius, Valdas Bubelevičius, Jonas Paršeliūnas, Michailas Sagojanas.

Gruodžio mėnesį ši Meno galerija pakvies projekto partnerius – penkių Vilniaus mokyklų mokinius ir Naujininkų bendruomenę – į unikalią Rimanto Dichavičiaus fotografijų parodą „Žydų kapinės Vilniuje 1962 m.“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.