Nauja įranga – naujos galimybės

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcis centras nuo 2019 m. kovo 26 d. iki 2022 birželio 26 d. vykdo projektą „Nauja įranga – naujos galimybės“ bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų programos fondas. Bendra projekto vertė 32897 Eur.

 

Projekto tikslas – skatinti neįgalių vaikų ir jaunuolių fizinį aktyvumą, siekti sukurti saugią ir prieinamą fizinio aktyvumo aplinką visiems bendruomenės nariams, kurioje galėtų bendrauti ir bendradarbiauti tiek sveiki, tiek neįgalūs asmenys, nepriklausomai nuo individualių skirtumų, poreikių ir ypatumų, vykdyti bendras veiklas, sportinius renginius.

 

Įgyvendinant projektą, pagal standartus mokyklos teritorijoje įrengta bočios aikštelė su specialia įranga. Bočios aikštelė suteikia vaikams galimybę žaisti vieną iš populiariausių sporto žaidimą tarp neįgaliųjų asmenų. Šis žaidimas yra įtrauktas į parolimpines žaidynes, kuriose dalyvauja fizinę negalią turintys asmenys, bei į specialiąją olimpiadą, skirtą intelekto sutrikimą turintiems asmenims. Šalia bočios aikštelės įrengtas lauko treniruoklių kompleksas. Treniruokliai padeda lavinti fizines ypatybes, t. y. jėgą, ištvermę, koordinaciją, pusiausvyrą.

 

Projekto metu naujose sporto erdvėse organizuotos ir vykdytos Vilniaus miesto neįgalių vaikų ir jaunuolių varžybos, bendruomenės fizinio aktyvumo dienos. Vykdomos fizinio ugdymo pamokos mokyklos mokiniams ir užimtumas Dienos socialinės globos skyriaus jaunuoliams. Mokyklos bendruomenė gali aktyviai leisti savo laisvalaikį. Vienas iš projekto uždavinių – suteikti Karoliniškių mikrorajono bendruomenės nariams galimybę pagal poreikį naudotis lauko sporto įranga, aktyviai leisti laisvalaikį. Įgyvendinant projektą stiprinami ryšiai tarp mokyklos-centro ir Karoliniškių mikrorajono bendruomenės narių.

Šio projekto metu gautas inventorius, sporto įranga bus naudojama ir pasibaigus projekto laikotarpiui. Tikimės, kad mūsų siekiai populiarinti bočios sporto šaką ir skatinti neįgaliųjų asmenų fizinį aktyvumą, sudarys sąlygas tęsti projekto veiklas. Kadangi sukurta saugi ir prieinama plačiam visuomenės ratui sporto erdvė yra aprūpinta įranga ir inventoriumi, šio projekto tikslinės grupės turės reikiamas kompetencijas, o esama ir naujai įgyta projekto vykdytojų patirtis užtikrins šio projekto tęstinumą.

 

Vilniaus „Vilties“ spec. m-klos-daugiafunkcio centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.