Nauja edukacinė aplinka gimnazijoje – sporto aikštelė

Geros mokyklos koncepcijoje rekomenduojama pereiti prie „klasių be sienų“: ugdymo procesui panaudoti koridorius, holus, bibliotekas, mokyklos kiemus, kitas vidines ir išorines įstaigos erdves. Skatinama didesnį vaidmenį skirti mokyklos kiemui, mokymuisi lauke. Dokumente pažymima, kad mokiniai turėtų prisidėti prie mokyklos aplinkos kūrimo savo idėjomis ir darbais. Jie turėtų dalyvauti kuriant aplinką, kurioje būtų gera, įdomu ir smagu mokytis.

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos administracija, siekdama mokymą ir mokymąsi padaryti įdomesnį, patrauklesnį ir taip sustiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, skatinti mokytojų iniciatyvas, projektus, novatorišką darbo stilių, norą į praktinę veiklą įtraukti visą gimnazijos bendruomenę, palaikė kūno kultūros mokytojo eksperto Roberto Škėmos iniciatyvą kurti naują edukacinę erdvę, skirtą lavinti kūnui, ištvermei, jėgai.

 

Tai – projektas „Pasidaryk pats“. Mokytojas parengė projektą, aikštės brėžinius, o prie jo įgyvendinimo prisijungė dalis gimnazijos bendruomenės. Kad aikštelėje atsirastų kliūčių ruožas, lygiagretės, skersiniai, metalinės kopėtėlės, daug padirbėjo technologijų mokytojas Naglis Vilbikas ir jo vadovaujami gimnazistai bei aptarnaujančio personalo darbuotojai. Gera, kai mokiniai patys įsitraukia į darbą, kuria jiems patrauklias aplinkas. Tai – dar viena galimybė mokinių saviraiškai, bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiams tarp bendruomenės narių stiprinti. Kelias nuo idėjos iki rezultato stimuliuoja mąstymą ir išradingumą, ugdo mokinių atsakingumą ir pasididžiavimą savo bendruomene, mokykla. Kuriant aikštelę panaudotos padangos, antrinė žaliava, kuri antraip būtų tapusi atliekomis. Mokiniai jaučiasi joms suteikę antrą gyvenimą. Ši aikštelė – tai erdvė, kurioje kūno kultūros mokytojai mokinių ugdymo procese galės taikyti šiuolaikinius formalaus ir neformalaus ugdymo metodus, formuoti fizinio aktyvumo įgūdžius, esamiems ir būsimiems gimnazistams siūlyti naujus ugdymosi ir laisvalaikio praleidimo būdus. Tikėtina, kad fiziškai sustiprėję jaunuoliai lengviau adaptuosis, atlikdami karinę tarnybą, susiformuos sveiko gyvenimo būdo įgūdžius, sieks sporto aukštumų.

 

Naujoji sporto aikštelė, esanti gimnazijos kieme, visada atvira mokiniams, mikrorajono gyventojams, norintiems ugdytis ištvermę, jėgą. Tiesa ta, kad sportuoti lauke ne tik smagiau, bet ir sveikiau.

Tai jau antroji mokytojo iniciatyva įkurta edukacinė erdvė. Pirmoji iniciatyva – treniruoklių salė, kurioje yra visa, ko reikia kūno rengybai, ištvermei ir jėgai lavinti. Mokiniams šioje salėje patinka, čia jie gali lavintis ne tik per pamokas, bet ir turėdami laisvo laiko. Į šią salę mielai ateina ne tik vaikinai, bet ir merginos, mokytojos, siekiančios padailinti savo kūno linijas.

Lizdeikos gimnazija yra atvira naujovėms. Čia palaikomos pedagogų iniciatyvos, aktualios ir patrauklios šiuolaikiniam jaunimui. O sportas buvo ir bus gimnazijos vizitinės kortelės dalis.

 

Lizdeikos gimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.