Nacionalinis „eTwinning“ projektas „Miklūs piršteliai“ Kauno lopšelyje-darželyje „Klausutis“

Sonata Jonauskienė
,
Kauno l.-d. „Klausutis“ meninio ugdymo (judesio) mokytoja

2021 metų lapkričio 22-ąją – 2022 metų sausio 21-ąją dienomis dalyvavome „eTwinning“ projekte „Miklūs piršteliai“, kurį organizavo ir koordinavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ mokytojos Alina Juškienė ir Karolina Narvydaitė. Projekto tikslai buvo orientuoti į vaikų kalbos ir smulkiosios motorikos ugdymą įvairių veiklų metu. Projekte dalyvavo 48 mokytojos iš visos Lietuvos.

 

Turbūt ne kartą tekę girdėti, kad vaiko protas slypi jo pirštų galiukuose. Kalbos ir motorikos centrai galvos smegenyse yra vienas šalia kito, taigi, galima sakyti, jie „gyvena kaimynystėje“. Skatinant vieną centrą, aktyvuojasi kitas. Ši stimuliacija ypač aktyvi pirmuosius penkerius vaiko gyvenimo metus, todėl šiuo laikotarpiu labai svarbu lavinti bendrąją vaiko motoriką – vikrumą, koordinaciją, pusiausvyrą, gebėjimą šokinėti, bėgioti, važiuoti dviračiu, ir panašiai. Labai svarbu užtikrinti ir smulkiosios motorikos lavinimą – rankų pirštų judesius, nes jie artimai susiję su kalbos motorika, tai yra su artikuliacinio aparato judesiais. Kuo labiau piršteliai paklūsta savo mažajam savininkui, tuo suprantamesnė darosi ir vaiko kalba.

 

Visos projekto veiklos buvo integruotos į judesio (kūno kultūros) užsiėmimus: vaikams buvo siūlomi žaidimai, kurie lavina smulkiąją motoriką, aktyvina smulkiuosius raumenis, gerina judesių lankstumą bei tikslumą, lavina rankos ir akies tarpusavio koordinaciją.

 

Lavindami vaikų smulkiąją motoriką, padėjome jiems išmokti susikaupti, išlaikyti dėmesį, ugdyti kūrybiškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą; turtėjo vaikų kalba, stiprėjo spalvinis pažinimas, matavimo ir skaičiavimo įgūdžiai; turėjome galimybę žaidžiant pasinaudoti paprastomis ir prieinamomis priemonėmis – buities rakandais (dubenėliais, kokteilių šiaudeliais, skalbinių segtukais), buitinių atliekų detalėmis (kamšteliais, plastikiniais buteliukais), biriais produktais (makaronais, pupelėmis), dažytais akmenukais.

Vykdydami projektą, sukūrėme savo įstaigos projekto logotipą, dalyvavome gražiausio logotipo rinkimuose, žaidėme įvairius eilėraštukų ir dainelių lydimus pirštukų žaidimus, tyrinėjome ir eksperimentavome – kūrėme meninius darbelius iš STEAM, spalvotų makaronų, dangtelių, šiaudelių, juos skirstėme pagal spalvas, rūšiavome ir skaičiavome.

 

Viena iš įdomiausių projekto veiklų buvo partnerių susitikimas per nuotolį. Šių metų sausio 12 dieną vykusiame nuotoliniame susitikime su Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ ir Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vaikais ir mokytojais pasidalinome pačių kurtais pirštukų žaidimais ir mankštomis. Labai smagu tokiu sudėtingu laikmečiu tiesti bendrystės tiltus ir būti pasiekiamiems!

 

Projektinės veiklos metu sukūrėme metodines priemones, lavinančias vaikų smulkiąją motoriką. Jas pristatėme kitiems projekto dalyviams. Mūsų priemonė „Mašinų lenktynės“ buvo sukurta iš spalvotų pieštukų, daržo virvės ir žaislinių mašinėlių. Vaikai, pirštukais sukdami pieštukus (prie pieštuko priklijuota daržo virvė, o jos gale pritvirtintas mašinos modeliukas), lenktyniauja tarpusavyje, kurio mašinėlė greičiau pasieks pieštuką. Tokiu mūsų kūrybingumu vaikai liko sužavėti!

 

Projekto metu nebuvo pamiršti ir ugdytinių tėveliai. Jiems buvo sukurtas informacinis stendas apie smulkiosios motorikos ugdymo svarbą. Parengėme ir pristatėme keletą pirštukų žaidimų vaikams ir tėvams, leidžiantiems laiką namuose.

Lavindami smulkiąją motoriką, vaikai ne tik aktyvina savo kalbinės motorikos sritis, bet, liesdami įvairios faktūros daiktus, turtina ir savo sensorines patirtis, plečia aplinkos pažinimą. Kartu skatinamas kūrybiškumas, vaikas užimamas prasminga veikla. Smulkiosios motorikos lavinimo užduotys padeda vaikams susikaupti, išlaikyti dėmesį, lavina mąstymą, parengia vaiko ranką rašymui. Labai svarbu kryptingas lavinamosios veiklos vystymas – kad kalba tobulėtų, vaiko pirštelius reikia nuolat mankštinti.

 

Visiems projekto partneriams dėkojame už aktyvumą, iniciatyvumą, nuoširdų darbą su vaikais, kūrybiškumą ir išradingumą projekto veiklų įgyvendinimo metu. Kiekviena nauja pažintis tiesia bendrystės tiltus į būsimus darbus, jungia į aktyvias bendruomenes. Džiaugiuosi, kad turėjome galimybę ne tik pasidalinti savąja darbo patirtimi, bet ir vieni iš kitų pasisemti naujų žinių bei patirčių.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.