„Projektas baigėsi. Projektas tęsiasi“

Rita Katauskienė
,
Tauragės rajono kūrybinės komandos narė, Tauragės r. Gaurės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Naujų 2020-ųjų metų pradžia Tauragės rajono savivaldybės švietimo bendruomenei atnešė nacionalinio projekto „Lyderių Laikas 3“ (LL3) Tauragės rajono savivaldybės pokyčio projekto „VAIKUI. Kaip išsaugoti norą mokytis?“ pabaigą. Sausio 3 d. projekto kūrybinė komanda, mokyklų vadovai, mokytojai ir svečiai rinkosi sodyboje „Požerūnų malūnas“ tam, kad pasidžiaugtų nuveiktais darbais, vykstančiais pokyčiais, pasidalytų įžvalgomis ir patirtimi, pabendrautų ir pasimokytų, kaip išlaikyti motyvaciją, kad vidinė ugnelė neužgestų, skiriant visą dėmesį, pastangas ir darbą VAIKUI.

 

Muzikos garsais besirenkančius renginio dalyvius pasitiko Mikas Karosas, buvęs Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestro trimitininkas, X Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato geriausias trimitininkas, dabar – Šilalės meno mokyklos trimito mokytojas. Pabendravus sveikinimo žodį tarė LL3 projekto Tauragės rajono savivaldybės kūrybinės komandos vadovė, „Šaltinio“ progimnazijos direktorė Jūratė Lazdauskienė. Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Virginija Eičienė pasidžiaugė Tauragės švietimo sistemoje vykstančiais pokyčiais, kurie išaugo iš LL3 projekto, ir įteikė padėką kūrybinės komandos vadovei J. Lazdauskienei.

 

Mero pavaduotojai pritarė ir Tauragės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas. Jis teigė, kad projekte svarbus visų indėlis, parama vieni kitiems, užsimezgęs bendradarbiavimas tarp mokyklų ir kitokie mokymosi būdai, įdomesnės pamokos, patirtys, kad besimokantis vaikas gautų kuo daugiau ir patirtų sėkmę. Švietimo skyriaus vedėjo padėkomis apdovanoti projekte dalyvavę mokytojai, sugebėję keistis patys, išbandę naujus mokymo metodus, atradę naujų galimybių, o kartais netgi pranokę save.

Gražių žodžių tauragiškiams negailėjo LL3 projekto Tauragės rajono savivaldybės kuratorė Asta Grinevičienė, konsultantai Kotryna Gotberg ir Vitas Zabita.

 

Po gausių sveikinimų ir padėkų kūrybinės komandos vadovė J. Lazdauskienė pristatė projekto „VAIKUI. Kaip išsaugoti norą mokytis?“ veiklos etapus ir rezultatus. Projekto eiga nebuvo lengva: kelias susidėjo iš daugybės keliukų. Tačiau rastas sprendimo raktas visas projekto veiklas orientavo į svarbiausią mokyklos veiklos kokybės rodiklį – pamoką, mokymą ir mokymąsi be tradicinių namų darbų. Į projekto veiklas buvo įtraukti įvairių lygmenų mokyklų bendruomenių nariai: mokiniai, mokytojai, tėvai, mokyklų vadovai. Vyko daug skirtingų susitikimų, renginių, mokymų ir, be abejo, kitokių pamokų. Šiandien sunku pamatuoti, kokia pamoka yra gera, nebent žvelgtume vaiko akimis. Tačiau siektinas pagrindinis pamokos tikslas – mokinių mokymosi sėkmė, kitaip organizuojant pamokas, skiriant kūrybinius namų darbus, vengiant monotonijos ir stereotipų. Džiugu stebėti, kad Tauragės rajono mokyklų bendruomenės tampa besimokančiomis organizacijomis, reflektuojančiomis savo praktiką ir kuriančiomis naują žinojimą, vedantį į geresnę kokybę.

 

Antroje renginio dalyje susirinkusieji turėjo galimybę pastiprinti savo motyvaciją, kurios prireikia ne tik pedagoginėje veikloje, bet ir asmeniniame gyvenime. Lektoriaus Vygando Pikčiūno nuotaikingi mokymai sukūrė bendrystės, jaukumo, šypsenų atmosferą, o „bičių ir musių“ pavyzdys taip pat privertė pagalvoti apie save, įvairius požiūrius ir įsitikinimus. Pasak lektoriaus, susikalbėdami protiniu lygmeniu, sukuriame ir pozityvias emocijas, kryptingai ir nuosekliai dirbdami, eidami bendro tikslo link, išvengiame „centrifugos“ efekto, būdami motyvuoti, motyvacija užkrečiame ir kitus.

Po nuotaikingų mokymų atėjo metas refleksijai. Beliko surinkti kilusias įžvalgas, patirtis, padėkas ir mintis į taupyklę. O jų išties būta nemažai, perteiktų mažuose ar dideliuose lapeliuose, išsamiai išdėstytų ar lakoniškai užrašytų. Būta ir žodinių: „Ačiū už parodytą dėmesį mokytojui“, „Pasijutau žmogumi, kuris dirba vertingą darbą“…

 

Projektas baigėsi. Tačiau kiekviena pabaiga yra kažko nauja pradžia. Projektas tęsiasi mokyklose toliau auginant pradėtą pokytį VAIKUI. Kaip teigia kūrybinės komandos kuratorė Asta Grinevičienė, susikūrusi LL3 komanda – tai bendros Tauragės švietimo kultūros dalis ir didelis turtas. Nėra paprasta sukurti kultūrinį reiškinį, kuris kuria visiems pridėtinę vertę ir dar rajono lygmeniu. Turtą reikia branginti, o jis dar ir ne bet koks – intelektinis.

Pradėtiems pokyčiams ir darbams tęsti potencialo yra. Reikia tik noro, kad projektas tęstųsi. Koks jis bus ir kur link ves Tauragės švietimo bendruomenę, parodys netolima ateitis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.