Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai šiais mokslo metais vyks anksčiau

Šių mokslo metų ketvirtokų ir aštuntokų nacionaliniai pasiekimų patikrinimai vyks anksčiau nei iki šiol – jie bus organizuojami sausio–vasario mėnesiais. Tikimasi, kad paankstinimas leis mokykloms veiksmingiau panaudoti rezultatų duomenis. Anksčiau gavusios ataskaitas, jos galės atkreipti dėmesį į mokinių spragas ir anksčiau suteikti mokymosi pagalbą vaikams.

 

„Jeigu norime realios pagalbos mokiniui, siekiame sumažinti pasiekimų atotrūkius, būtinai daugiau dėmesio turime skirti grįžtamajam mokymo ryšiui. Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai – vienas iš įrankių. Mokiniai, kurių pasiekimai nėra patenkinami, turi iškart sulaukti mokymosi pagalbos. Užtaisę spragas, pasiviję bendraamžius, jie galėtų sėkmingiau tęsti mokymąsi. Šiemet pakoregavome ir mokinių registrą, kad nacionalinių mokinių pasiekimų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų duomenys keliautų paskui vaiką, jei jis keičia mokyklą: pereina iš pradinės į pagrindinę, iš pagrindinės – į gimnaziją ir pan. Nauja priimanti mokykla jau žinos objektyvią informaciją apie tai, kas mokiniui sekėsi, o kurias sritis dar reikės stiprinti“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

 

Šiais mokslo metais Lietuvos ketvirtokai ir aštuntokai pasitikrins skaitymo ir matematikos pasiekimus, o mokyklų tautinių mažumų mokomosiomis kalbomis aštuntokai – ir gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų ir rusų).Visas užduotis mokiniai atliks elektroniniu būdu.

 

Anksčiau nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai būdavo organizuojami pavasarį, paprastai balandžio mėn.

 

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai suteikia objektyvios informacijos mokyklai, mokiniams ir mokinių tėvams apie mokymosi pasiekimus. Gali būti organizuojami tokie patikrinimai: 4 klasių skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo; 8 klasių skaitymo, matematikos, gamtos mokslų, socialinių mokslų pasiekimų ir gimtosios (baltarusių, lenkų, rusų) kalbos.

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams užduočių forma ir vykdymas pritaikomos. Kurių klasių, kokie, kada patikrinimai vyks konkrečiais mokslo metais, nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras. Ar dalyvauti nacionaliniuose pasiekimų patikrinimuose, mokyklos nusprendžia pačios.

 

Planuojama, kad ateityje nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai taps privalomi. Ir nors dabar pasiekimų patikrinimai nėra privalomi, juose kasmet dalyvauja apie 80 proc. 4 ir 6 klasių mokinių. Nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.