Nacionalinė švietimo agentūra skelbia šių metų lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų temas

Pasirinkusieji laikyti valstybinį brandos egzaminą galėjo rinktis rašyti samprotavimo arba literatūrinį rašinį. Buvo siūlomos šios dvi samprotavimo rašinio užduotys: „Ką viešiname, o ką pasiliekame sau?“ ir „Kaip žmogus elgiasi grėsmės akivaizdoje?“. Abiem temoms rekomenduoti pasirinkti autoriai: pirmajai temai – Šatrijos Ragana ir Vincas Mykolaitis-Putinas, antrajai – Balys Sruoga ir Bronius Krivickas. Literatūrinio rašinio užduotys taip pat buvo dvi: „Tėvo vaizdinys literatūroje“ ir „Kasdienybės vaizdavimas literatūroje“. Rekomenduoti pasirinkti pirmosios temos autoriai: Kristijonas Donelaitis ir Antanas Škėma bei Marius Katiliškis ir Judita Vaičiūnaitė – antrajai temai.

 

Pasirinkusiems laikyti mokyklinį brandos egzaminą buvo pasiūlytos šios samprotavimo rašinio temos: „Kas žmogui suteikia laimę?“ (rekomenduojami autoriai: Vincas Kudirka, Juozas Tumas-Vaižgantas) ir „Ar literatūra padeda žmonėms suprasti save ir pasaulį?“ (rekomenduojami pasirinkti autoriai: Vincas Mykolaitis-Putinas, Justinas Marcinkevičius).

 

Nusprendusieji rinktis literatūrinį rašinį galėjo imtis „Santykis su kitokiu žmogumi literatūroje“ arba „Kaltė ir atgaila literatūroje“ temų bei remtis šiais rekomenduojamais autoriais: Vincas Krėvė ir Jurgis Savickis (pirmoji tema), Jonas Biliūnas ir Salomėja Nėris (antroji tema).

 

Mokiniai turėjo remtis bent vienu privalomu autoriumi, tačiau jį galėjo rinktis ne tik iš tų, kurie buvo nurodyti prie temos, bet iš visų 36 šio dalyko bendrojoje programoje nurodytų privalomų autorių, kurie buvo pateikti užduoties sąsiuvinyje.

 

Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą kandidatai galėjo naudotis suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais kompiuteryje, atjungtame nuo interneto tinklo.

 

Laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą pasirinko 17207 kandidatai, o mokyklinį – 9352. Planuojama, kad valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatai bus paskelbti liepos 15 d. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas yra vienintelis privalomas siekiant gauti brandos atestatą.

 

NŠA inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.