Muzikos galia

Gintarė Bagdonavičiūtė
,
meninio ugdymo mokytoja

Gegužės–spalio mėnesiais Pasvalio lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ buvo įgyvendinamas Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamas tęstinis projektas „Muzikos galia“, skirtas vaikų psichinei sveikatai stiprinti muzikos terapijos metodais. Projekto metu ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į vaikų pažintinių, kalbos, kalbėjimo, bendravimo, elgesio įgūdžių lavinimą ir stiprinimą.

 

Per projektą vaikai dalyvavo „5 pojūčių savaitėje“ – uostė gamtoje randamus daiktus, ragavo, uostė įvairius produktus aklai ir mėgino atspėti, koks tai produktas, lietė įvairius paviršius turinčius daiktus, klausėsi aplinkoje, gamtoje girdimų garsų, kūrė gėlių mandalas, paveikslus. Šios savaitės tęstinė veikla vyko Pasvalio M. Katiliškio bibliotekoje, kurioje vyko užsiėmimai „Kvapų laboratorijoje“. Kartu su manimi, meninio ugdymo mokytoja G. Bagdonavičiūte, vaikai keliavo į Svalios parką, kuriame grojo tvoromis, lapais ir akmenukais, žaidė smagius muzikinius žaidimus.

 

Šio projekto metu tęsėsi šauni draugystė su Pasvalio muzikos mokykla – kaip ir praėjusiais metais, vykdant projektą, priešmokyklinių grupių vaikai lankėsi muzikos mokykloje – susipažino su įvairiais muzikos instrumentais, sužinojo apie muziko profesiją, klausėsi mokinių ir mokytojų koncerto. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ vaikai patys turėjo galimybę dalyvauti Pasvalio kultūros centro organizuotoje šventėje, skirtoje Vaikų gynimo dienai, ir pabūti tikrais atlikėjais – jie padainavo smagią dainą apie traukinuką ir L. Remeikienės dainelę „Bučkis“. Vaikams labai patiko koncertuoti tokiame smagiame renginyje. Labiausiai vaikus suintrigavusi ir patikusi projekto veikla buvo išvyka į Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro druskų kambarį – jame kartu mokėmės kvėpuoti ir atsipalaiduoti. Dar vyko keletas smagių užsiėmimų vaikams kartu su tėveliais Pasvalio M. Katiliškio bibliotekoje, kuriuose mokiau groti su buityje randamais daiktais, žaidėme smagius muzikinius žaidimus.

 

Spręsdami vaikų psichinės sveikatos, socialinio emocinio ugdymo klausimus, lopšelio-darželio „Liepaitė“ mokytojai bendradarbiavo su Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba – vyko seminaras „Savęs pažinimas per pojūčius“, kurį pedagogams ir tėvams vedė specialistė J. Stipinienė. O Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistė D. Šienauskienė lopšelio-darželio bendruomenei organizavo smagią veiklą lauke „Muzikinė mankšta – nuotaika gera“. Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistas A. Lešinskas darželio bendruomenei organizavo užsiėmimą „Sveikame kūne – sveika siela“, kurio metu supažindino su jogos ypatumais.

 

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamas projektas „Muzikos galia“ leido ne tik paįvairinti vaikų veiklas, bet ir papildyti lopšelio-darželio „Liepaitė“ teritorijoje esančią perkusinių muzikos instrumentų erdvę. Įvairių mokslo šakų mokslininkų tyrimai patvirtino, kad muzikinis ugdymas yra labai svarbus ne tik muzikiniam lavinimui, bet ir visavertės asmenybės tapsmui. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ bendruomenė ieško būdų, priemonių, veiklų, padedančių vaikui emociškai stiprėti, augti tolerantiškam, atidžiam sau ir kitiems. Juk muzikinės veiklos formuoja gražius vaikų tarpusavio santykius: pratina mandagiai elgtis su suaugusiaisiais ir bendraamžiais, rodyti dėmesį ir pagarbą žmonėms, reikšti savo emocijas. Muzika moko klausytis ir girdėti, skatina aktyvaus pažinimo pastangas, leidžia užsimegzti glaudesniam ryšiui su meno vertybėmis, kurių veikiamas vaikas gali patirti gilesnius emocinius išgyvenimus. Juk muzikos srityje įgyti kūrybos pradai vėliau gali sėkmingai reikštis bet kurioje kitoje būsimoje vaiko veikloje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.