Mūsų mokykloje atlyginimai mokytojams augo

Vanda Vanagienė
,
Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės m-klos direktorė

Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio mokyklose nuo rugsėjo 1-osios pritaikymą drįsčiau įvardyti kaip nemenką pokytį mokyklų bendruomenių gyvenime. Kaip žinoma, pokyčiai visada kelia nerimą, abejones, kylančias iš nežinomybės ir baimės.

 

Diskusijas apie etatinį mokytojų darbo apmokėjimo modelį sekiau įvairiuose interneto portaluose. Jų tikrai buvo įvairių, todėl savaime kilo noras domėtis, kaip, pritaikius šį modelį, atrodytų mūsų maža mokykla? Kalbėjausi ir su kolegomis iš kitų rajono mokyklų, individualias konsultacijas teikė rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, nuolatinį domėjimąsi ir palaikymą rodė rajono savivaldybės vadovai. Kultūros, švietimo ir sporto skyrius rajone organizavo praktinius mokymus, rengė išvykas į viešąsias konsultacijas, kurias vedė Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) atstovai. Neslėpsiu, po visų konsultacijų ir susitikimų kilo daug klausimų ne tik man, bet ir kitiems vadovams: kas dabar bus su negausiomis mokyklomis, ar pavyks sudaryti klasių komplektus ir gauti finansavimą, ar nesumažės atlyginimai mokytojams?

 

Šie klausimai neapleido ir vasarą, todėl labai džiaugiausi ŠMM sukurtu puslapiu etatinis.lt. Atidžiai skaičiau dokumentus, o labiausiai mums, vadovams, patiko į rankas įduotas instrumentas – skaičiuoklė, su kuria tiesiog norėjosi „žaisti“, išbandyti daugybę variantų, galvojant apie kiekvieną mokytoją, kokie jo atrasti ir dar neatrasti gebėjimai, už ką jam galėtume skirti valandas funkcijoms, susijusioms su veiklomis mokyklos bendruomenei. Man labai pagelbėjo ŠMM parengtos rekomendacijos dėl mokytojų darbo krūvio sandaros.

 

Mokyklos darbo tarybos susirinkime mokytojams pristačiau pagal rekomendacijas parengtą preliminarų darbo krūvio nuo rugsėjo 1 d. paskirstymą. Susirinkime aptarėme visus tris darbo krūvio sandaros elementus, diskusijos vyko dėl planuojamų su veikla mokyklos bendruomenei susijusių funkcijų paskirstymo. Parengėme 40 pavadinimų veiklų sąrašą, kurį visi mokytojai pildė greta jų numatytos vykdyti veiklos, pažymėdami jai įvykdyti reikalingą valandų skaičių. Taip visi susitarėme, kad organizuodami veiklas atsižvelgtume į mokyklos strategijos prioritetus, tęstinius projektus, socialinį ir ekonominį kontekstą. Taip atsirado mūsų mokyklos mokytojų etatinio darbo apmokėjimo projektas, kurio skaičiukus vėl sudėliojau į skaičiuoklę. Kadangi Mokinių registre duomenys apie mokinius buvo užpildyti laiku (rugsėjo 1-ąją), jau žinojome pagrindinius skaičius – mokyklos metinį biudžetą ir etatų skaičių.

 

Kas buvo sunkiausia? Parengti daug dokumentų: naujus pareigybių aprašymus, patvirtinti darbuotojų etatų sąrašą, parengti ir patvirtinti naujas darbo taisykles, pakeisti darbo sutartis, darbo grafikus. Daug pavyzdžių buvo duota etatinis.lt puslapyje, bet labai norėjosi, kad kiekvienas dokumentas būtų „gyvas“ – pritaikytas mūsų mokyklai ir mūsų mokytojui. Todėl teko daug kalbėtis ir tartis. Buvo nelengva dar besibaigiant praėjusiems mokslo metams pasakyti mokytojams, kad jų atlyginimai galbūt mažės. Tačiau dabar galiu drąsiai pasakyti, kad jie ne tik nesumažėjo, bet ir išaugo beveik visiems mokytojams, nes mokyklai buvo palanki klasės krepšelio metodika. Taigi pirmojo atlyginimo laukiame pakiliai. Gražu ir simboliška, kad jį gausime Mokytojų dienos išvakarėse.

Svarbiausias etatinio privalumas tas, kad visos valandos apmokamos vienodu tarifu, todėl ir atsakomybė už veiklos rezultatus vienoda.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.