Mūsų atradimai dirbant nuotoliniu būdu

Inga Sorakienė
,
Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ vyr. ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo veiklų perkėlimas į nuotolinį ugdymą iš pradžių sukėlė nemažai rūpesčių, kuriuos reikėjo išspręsti čia ir dabar. Veiklos grupėse labiau orientuotos į patyriminį ugdymą, bandymus ir eksperimentavimus, pagal poreikį naudojant technologijas, tuo tarpu nuotolinio ugdymo pagrindas yra įvairūs skaitmeniniai įrankiai ir kitos IKT priemonės.

 

Vienas iš esminių iššūkių – pedagogo turimos kompetencijos įgyvendinti ugdymo(si) procesą nuotoliniu būdu. Daugeliui pedagogų reikėjo ne tik atnaujinti jau turimas žinias technologijų srityje, bet ir ieškoti naujų sprendimų bei skaitmeninių įrankių interaktyviems užsiėmimams organizuoti. Buvo labai svarbu atrasti tinkamą ugdomosios medžiagos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams pateikimo būdą, kad sudomintų ugdytinius ir būtų paprasta peržiūrėti visiems tėvams.

 

Kitas iššūkis su kuriuo mes susidūrėme – įvairios kokybės webinarų pasiūla. Daugelis jų siūlė įvairius skaitmeninius įrankius. Kai kurie buvo puikiai žinomi, tokie kaip „google“ diskas, socialinių tinklų naudojimas ir kt., tačiau atsirado ir gausi pasiūla naujų, kurie neatitiko ikimokyklinio ugdymo įstaigos specifikos. Mūsų darželio nuotolinio ugdymo vienas iš svarbiausių tikslų buvo į siūlomas nuotolinio ugdymo veiklas įtraukti kuo didesnę bendruomenės dalį. Pedagogų ir tėvų poreikius bei lūkesčius labiausiai pateisino „Google“ įrankiai, „Zoom“ konferencinė programa ir socialiniai tinklai („Facebook“ uždaros grupės, „Messenger“).

Dirbant pedagogai atrado įvairių skaitmeninių įrankių, kurių pagalba buvo pateikiama ugdomoji medžiaga. Labai pasiteisino knygų kūrimas su programa www.storyjumper.com. Į vieną knygą sudedami tos dienos veiklai reikalingi paveikslėliai, pridedami tekstai, kuriuos vaikams perskaito suaugusieji, o mokantys  skaityti vaikai, tai gali padaryti ir patys. Tekstai įgarsinami pačių pedagogų. Taip vaikai gali ne tik skaityti, bet ir išgirsti jau pažįstamą, įprastą auklėtojos balsą. Kiti pasiteisinę skaitmeniniai įrankiai – virtualios dėlionės www.jigsaw.com bei edukacinių interaktyvių žaidimų kūrimo įrankis https://learningapps.org. Naudojant pirmąjį jau minėtą įrankį, galima kurti įvairias dėliones pagal sudėtingumą, parenkant paveikslėlius atitinkamai temai. Antrasis skirtas kurti interaktyvius edukacinius kortelių žaidimus. Turint paveikslėlius ar nuotraukas galima juos pritaikyti įvairiai tematikai, taip vaikus sudominant ir paskatinant ugdytis. Dar viena įdomi platforma – www.padlet.com, kurią mūsų darželio pedagogės atrado ir pradėjo naudoti nuotolinio ugdymo(si) metu. Ja nesudėtinga naudotis, galima tvarkingai sutalpinti visos savaitės medžiagą tėvams (socialiniai tinklai tai šiek tiek riboja). Skaitmeninės interaktyvios priemonės – puikūs pagalbininkai, įtraukiantys vaikus kartu su tėvais į ugdymo(si) procesą ir padedantys pedagogams ne tik kurti įvairias užduotis, bet ir aktyviai dalytis patirtimi. Mūsų pedagogai atrastomis naujovėmis dalijasi interaktyvių metodinių pasitarimų metu bei darželio pedagogų „Facebook“ uždaroje grupėje.

 

Džiugu tai, kad vykdant nuotolinį ugdymą ir toliau sėkmingai įgyvendinamas darželio projektas „Klevelio kūrybinė STEAM laboratorija“. Jis skatina STEAM metodų taikymą ugdomojoje veikloje dar glaudžiau bendradarbiaujant kartu su tėvais, norinčiais įsijungti į veiklų vykdymą.

 

Gausus ir nuoširdus tėvų bei vaikų atgalinis ryšys, sulaukiant nuotraukų, video medžiagos, aktyvus prisijungimas virtualiems užsiėmimams su pedagogais įrodo, kad mūsų pasirinktos platformos, skaitmeniniai įrankiai bei ugdymo metodika pasiteisino. Įsitikinome, kad tik abipusio bendradarbiavimo dėka sudaromos galimybės vaikams užtikrinti kuo kokybiškesnį ugdymą(si) tiek įprastu, tiek ir nuotoliniu būdu. Nuotolinio darbo iššūkis suteikė galimybę darželio bendruomenei tobulėti, išmokti naujų dalykų, atrasti įvairių bendravimo ir bendradarbiavimo formų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.