Mums rūpi mūsų Žemė

Loreta Kondratavičienė
,
Šiaulių l.-d. „Žirniukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ pedagogai ir ugdytiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose aplinkosauginiuose projektuose, akcijose, edukacijose, parodose. „Ežiukų“ grupės priešmokyklinukai rugsėjo mėnesį prisijungė prie ilgalaikio (vykusio rugsėjo–balandžio mėn.) tarptautinio „eTwinning“ projekto „STEAM vaikams“ (angl. „STEAM for kids“), kurio tikslas – atliekant įvairias STEAM veiklas, plėsti vaikų žinias apie mus supantį pasaulį, formuoti gamtos tausojimo, saugojimo ir tvarumo įgūdžius. Projekte dalyvauja 24 pedagogai su savo ugdytiniais iš 9 šalių (tai Turkija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Graikija, Kroatija, Lietuva ir kt.). Projekto metu vaikai susipažino su ekosistema, aiškinosi miško, vandens, kosmoso, oro taršos, triukšmo pasekmes mūsų planetai Žemei. Kiekvienai temai nagrinėti atliko veiklas, atitinkančias visas 5 STEAM akronimų raides. Susipažindami su ekosistema, priešmokyklinukai tyrinėjo gamtą, eksperimentavo, diskutavo, klausėsi gamtos garsų, atliko stebėjimus, gautus rezultatus fiksavo schema, piešiniais ir kūrė ekosistemą.

 

Vaikai sužinojo, kad viena iš ekosistemos dalių – miškai. Apie jų teikiamą naudą ir jiems iškylančias grėsmes aiškinosi, vykdydami įvairias STEAM veiklas, kurios padėjo suvokti, kad medžiai reikalingi visiems gyviems organizmams, dar kartą prisiminė, kaip sėkla virsta medžiu.  Priešmokyklinukai padarė išvadą, kad didžiausia problema mūsų miškų nykimui yra jų kirtimas ir gaisrai. Nagrinėdami vandens taršos problemas, aptarė, kas yra vandens tarša, kaip ji kenkia vandens gyvūnams, ieškojo būdų, kaip galima būtų ją sumažinti. Vaikams buvo įdomu sužinoti ir apie naujus dalykus – kosmoso taršą, kas yra kosminė šiukšlė, iš kur kosmose susidaro šiukšlių krūvos. Aptariant oro taršą, ne tik įvardino oro teršėjus – gamyklas, fabrikus, transporto priemones, bet ir dalinosi mintimis, kaip galėtų prisidėti prie oro taršos mažinimo.

 

Vykdydami projekto „STEAM for kids“ veiklas, „Ežiukų“ grupės priešmokyklinukai išbandė QR kodus, 3D mozaweb vaizdus, Bee Bot robotukus, Quiver, Augment, ChaterKid, Pixel art, Colorillo programėles, žinias pasitikrino ir įtvirtino, žaisdami Learning app, Wordwall žaidimus, „Kahoot“ viktorinose, įveikė ne vieną inžinerinį iššūkį. STEAM veiklos suteikė galimybių tyrinėti, kurti, būti smalsiais, mąstyti. Per projektinę veiklą – inovatyvų ugdymo procesą – vyko aktyvus, patirtimi grindžiamas mokymas(is), vaikai atrado ir išbandė naujų, nežinomų dalykų. Kartu su projekto partneriais atlikome daug bendrų veiklų: Kodų savaitė (Code Week), Lauko klasė (Outdoor class), Mokslo diena (Science Day), „Rykliuko Mako nuotykiai“, „Jūros gyventojų pasakojimai“, Saugaus interneto diena (Safe Internet Day), Steam savaitė (Steam discovery week). Taip pat sukūrėme 6 elektronines knygas, naudodamiesi vis kitokiu IT įrankiu (storyjumper, canva, ourbox, genially, wakelet, bookcreator). Sėkmingai integruotas į ugdomąjį procesą projektas „STEAM for kids“ padėjo formuoti ugdytinių ekologinę sąmonę, atsakomybę už tvarumą, Žemės išlikimą.

 

Daugiau apie projektą

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.