„Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“

Audronė Vizbarienė
,
projekto koordinatorė, RIUKKPA prezidentė
Ugnė Avižienytė

Nuo 2019 m. liepos mėnesio Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) vykdo projektą „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“, finansuojamą Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), lėšomis. Projekto tikslas – tobulinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų profesinę kvalifikaciją, suteikti žinių bei įgūdžių 1–7 metų vaikų fizinio ugdymo srityje, formuoti teigiamą požiūrį į fizinį aktyvumą bei didinti motyvaciją dirbti.

Projekto metu 46 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vyks mokomieji seminarai „Motyvuojantis fizinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Patarimai pedagogui praktikui“. Taip pat didžiuosiuose Lietuvos miestuose bus sutelktos „Mokytojų-motyvatorių“ komandos, teiksiančios konsultacijas mažiau patirties turintiems kolegoms.

 

Projektas „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“ prasidėjo nuo „Mokytojų motyvatorių stovyklos“, kuri rugpjūčio 26–28 d. vyko Rusnėje. 12 mokytojų motyvatorių iš įvairių Lietuvos miestų dalyvaudami šioje stovykloje išbandė įvairias fizines veiklas, pasidalijo patirtimi ir pasiruošė skleisti projekto žinią kitiems kolegoms.

 

2019 m. buvo surengti 6 mokomieji projekto seminarai Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams. Seminarų tikslas – supažindinti pedagogus su vaikų fizinio ugdymo naujovėmis, išsiaiškinti fizinio ugdymo problemas bei paskatinti kūrybiškai jas spręsti, taip didinant pedagogų motyvaciją dirbti ir ugdytinių fizinį aktyvumą.

Seminaruose dalyvavę pedagogai vienbalsiai pritarė, kad vaikų fizinį ugdymą turi vykdyti kvalifikuoti specialistai, bet kol to nėra, tenka tai daryti patiems. Sužinojus, kad bus vykdomas toks projektas, tikėjome, kad dalyvavimas jame motyvuos tapti pavyzdžiu ir siekti kokybiškesnio vaikų fizinio ugdymo.

ŠMSM sporto paramos fondo finansavimo dėka, RIUKKPA gali skleisti naujausias vaikų fizinio ugdymo žinias ten, kur jų labiausiai reikia. Mūsų misija – siekti, kad fiziškai aktyvūs vaikai būtų ugdomi motyvuotų pedagogų.

 

Projekto vykdymo metu numatytos 2 teorinės-praktinės konferencijos „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“, kurių metu projekto dalyviai turės galimybę pasidalyti gerąja patirtimi bei pasimokyti iš geriausių šalies specialistų. Pirmoji konferencija, į kurią atvyko daugiau nei 200 dalyvių, besidominčių ikimokyklinio amžiaus vaikų fiziniu ugdymu, įvyko gruodžio 12 d. Lietuvos sporto universitete. Konferencijoje didžiausias dėmesys skirtas motyvacijai, jos stiprinimui, gerųjų patirčių sklaidai per bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą, mokantis vieniems iš kitų, generuojant naujas idėjas ir siekiant pedagogus motyvuoti darbus tęsti su nauju įkvėpimu. Dalyvių atsiliepimai po konferencijos leido suprasti, kad dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose bei įgytos teorinės ir praktinės žinios didina pedagogų motyvaciją ir skatina kokybiškiau dirbti vaikų fizinio ugdymo srityje.

 

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį (2019–2021 m.) 8 fizinio ugdymo pedagogai dalyvaus stažuotėse užsienyje (Italijoje ir Suomijoje), pagilindami savo žinias ir perteikdami naujoves Lietuvos pedagogams.

https://www.facebook.com/motyvuotasugdytojas/

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.