Mokytojo padėjėjų skaičius mokyklose išaugo ketvirtadaliu

Mokykloms rengiantis didesnei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukčiai, mokyklose jau dabar įdarbinama vis daugiau mokytojų padėjėjų. Palyginti su praėjusiais mokslo metais, šiemet jų padaugėjo 26 proc. Iš viso mokyklose šiais mokslo metais dirba 3 415 tokių darbuotojų (pernai – 2 696).

 

Nepamainoma mokytojo padėjėjo pagalba per pamokas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, paaiškinant mokytojo skirtas užduotis ir padedant jas atlikti, perskaityti tekstus, užsirašyti pamokos medžiagą, naudotis mokymo priemonėmis. Mokytojo padėjėjas padeda vaikams per pertraukas, popamokinius užsiėmimus, išvykas. Dalyje švietimo įstaigų mokytojų padėjėjų veikla aprėpia daug daugiau, darbinio ritmo mokykloje be jų neįsivaizduoja ne tik mokiniai, bet ir mokytojai.

 

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje šiais mokslo metais dirba šešios mokytojo padėjėjos. Progimnazijos direktorė Vitalija Dziuričienė vardija, kokius darbus jos atlieka: „Pirmiausia, jos dirba ir su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Dalį pamokų, pvz., matematikos, lietuvių kalbos, šie mokiniai kartu su švietimo pagalbos specialistu mokosi atskirai, o dalį – kartu su visa klase, tada toje bendroje klasėje su jais dirba mokytojo padėjėja. Ji taip pat palydi vaikus į valgyklą, padeda susiorientuoti mokyklos erdvėse. Turime vaikų su Dauno sindromu, autizmo spektro sutrikimais, tokiems vaikams labai svarbu, kad su jais nuolat būtų tas pats jiems pažįstamas žmogus, vaikai jais pasitiki, prisiriša“.

Renatos Česnavičienės nuotrauka

Direktorė pasakoja, kad mokytojo padėjėja kartu su mokytoju lydi vaikus į ekskursijas. Todėl mokyklai netenka keisti tvarkaraščių, mokiniai neturi „langų“, galima užtikrinti įprastinį ugdymą likusiems mokiniams. Jeigu pamokos vyksta hibridiniu būdu, mokytojo padėjėja gali individualiai mokiniui paaiškinti užduotis, padėti jas susirasti. Mokytojo padėjėjos taip pat dirba namų ruošos centre, į kurį nukreipiami vaikai, turintys didesnių mokymosi spragų. Čia jie paruošia namų darbus.

 

Pasak progimnazijos direktorės, mokykla skyrė daug dėmesio mokytojų padėjėjams parengti. Jie dalyvavo mokymuose ir susipažino su pedagogikos, mokytojo darbo pagrindais. Be to, lankė specialius turizmo vadovų kursus ir gavo pažymėjimus, tai ir praverčia lydint mokinius į išvykas ir ekskursijas.

 

„Visos šešios mokykloje dirbančios padėjėjos puikiai suvokia ir pedagogikos pagrindus, supranta mokytojo darbą, jų poreikius ir dar labiau – vaikų poreikius. Mūsų mokytojai be mokytojų padėjėjų darbo jau neįsivaizduoja, – sako mokyklos direktorė V. Dziuričienė. – Jeigu mokykla dar investuoja į juos ir paaugina, tai toks darbuotojas mokyklai yra aukso vertės“.

 

Donata Šeibokienė šioje mokykloje mokytojo padėjėja dirba nuo 2020 metų rugsėjo. „Pradėjau dirbti kaip tik tuomet, kai prasidėjo pandemija pažymėti mokslo metai, nuotolinis mokymas. Talkinau, prižiūrėjau, kad nuotoliniu būdu vaikai susijungtų į pamoką, perduodavau mokytojų užduotis, padėdavau jas atlikti. Žinoma, daugiausia dirbu su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais. Svarbu jiems padėti mokytis, taip pat labai svarbu palaikyti, būti kartu. Jaučiuosi čia reikalinga. Kai dirba ir mokytojo padėjėjas, mokytojas gali labiau susitelkti į savo darbą, apskritai darbas klasėje vyksta daug geriau“, – sako D. Šeibokienė.

 

2021 m. savivaldybėms iš valstybės biudžeto buvo skirta papildomai apie 3,7 mln. eurų. Už šias​ ir savivaldybių skirtas lėšas 2021 m. buvo įsteigta 719 papildomų mokytojų padėjėjų pareigybių. Šioms pareigybėms išlaikyti, taikant Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, 2022 m. savivaldybėms skirtos papildomos lėšos.

 

Šiuo metu į Lietuvą iš Ukrainos atvyksta vis daugiau karo pabėgėlių, tarp jų – ir mokytojų. Tie, kurie to nori, įdarbinami mokytojų padėjėjais tose klasėse, kuriose mokosi ukrainiečių vaikai. Jie padeda vaikams greičiau adaptuotis, kurti palankią emocinę aplinką. Artimiausiu laiku bus pakoreguoti teisės aktai, numatantys galimybę mokytojams, atvykusiems iš Ukrainos, dirbti pedagoginį darbą Lietuvos švietimo įstaigose.

 

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.