Mokytojo padėjėjų mokymai

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, įgyvendindamas Kauno miesto savivaldybės programos „Kompetentingi darbuotojai – gera mokykla 2018–2020 m.“ uždavinį – plėtoti suaugusiųjų kompetencijas, atliepiančias sumanios ir pilietiškos visuomenės poreikius, jau du kartus organizavo tęstinius mokymus mokytojo padėjėjams, dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose: 2019 m. rugpjūčio–spalio mėn. buvo organizuoti 107 val. trukmės mokymai pagal Centro parengtą programą „Mokytojo padėjėjų rengimo programa“, o š. m. birželio 9–29 d. vyko 40 val. trukmės nuotoliniai mokymai „Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje“. Programų dalyviai įgijo pedagoginių-psichologinių žinių, būtinų teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, aptarė pagrindines mokytojo padėjėjo veiklos kryptis bendrojo ugdymo mokykloje. Iš viso abiejose programose dalyvavo ir buvo apmokyti dirbti 64 mokytojo padėjėjai.

 

Nuotolinių mokymų dalyvių nuomone, mokymai buvo labai naudingi, skatinantys atidžiau pažvelgti į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Dalyvės džiaugėsi gavę žinių ir praktinių patarimų, kaip padėti tokiems vaikams.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.