Mokytojams turėtų rūpėti tik kokybiškas mokymas, o etatinį palikite administracijai  

Rūta Krasauskienė
,
Vilniaus Žemynos g-jos direktorė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė

Naujai etatinio mokytojų darbo užmokesčio tvarkai pradėjome ruoštis labai anksti. Turėjome išskirtinę galimybę, nes man teko prisidėti ir prie konsultantų būrio. Mokytojai patys galėjo siūlyti, ką galėtų nuveikti, nagrinėjome Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos siūlymus, teiravomės, kaip daro kitos mokyklos. Sakiau mokytojams: jūsų vienintelis rūpestis – kokybiškai mokyti mokinius, o etatinio modelio įgyvendinimas – tai jau administracijos galvos skausmas.

Mokyklos skirtingos, nevienoda ir etato struktūra

 

Iš esmės etato darbo krūvio sudarymas – tai ta pati tarifikacija, ką darydavome ir anksčiau. Žinoma, lyg ir paprastesnis variantas, nes mokytojo asmeninio įsitraukimo buvo šiek tiek mažiau. O dabar su kiekvienu reikėjo sulygti dėl darbo sąlygų, aptarti grafikus ir pan.

Prieš pat mokslo metų pradžią mūsų gimnazijoje vyko mokytojų tarybos posėdis, ir valandą skyrėme vien etatiniam modeliui. Labai dažnai mokytojai vadovaujasi nuogirdomis, visokiomis „fake news“, priima tai kaip vienintelę tiesą, nors toli gražu taip nėra. Po posėdžio mačiau ir šypsenų. Taigi, atrodo, kad belaukiant užmokesčio pagal naująją sistemą mūsų gimnazijoje dirbančių mokytojų nuotaikos nėra prastos. Tuo labiau kad keliems mokytojams, kurie dirba ne visu krūviu, atlyginimas padidėjo.

 

Mokyklose gali būti skirtingų atvejų – žiūrint, kiek mokosi mokinių, kiek iš jų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, koks mokyklos finansavimas, galimybės rinktis siūlomus dalykus. Visa tai nulemia, koks bus mokytojų uždarbis. Kadangi etatinis modelis pagrįstas ir susitarimo kultūra, suprantu, kad kai kuriose mokyklose sunku susitarti. Lietuvoje daug mokyklų, kurios nėra labai gerai sukomplektuotos, aišku, finansų trūkumas jausis. Ir mokyklos vadovams tada labai sunku.

 

Vilniuje situacija kitokia. Naujus mokslo metus mūsų gimnazija pradėjo turėdama 840 mokinių ir 72 mokytojus, o jeigu dar pridėtume ir tėvus – išties didžiulė kompanija… Apie 52 proc. mokytojų dirba visu krūviu ir netgi daugiau. 48 proc. mokytojų neturės viso etato, ir tai natūralu, nes jie nedalyvauja darbo grupėse, turi nedaug (po 14, 16) valandų, pavyzdžiui, teatro, fotografijos mokytojai. Jiems visas etatas nesusidaro, bet jie dirba per kelias įstaigas. Jeigu mokiniai pasirinko tuos pačius dalykus, tai mokytojai turės tiek pat valandų, kiek ir praėjusiais mokslo metais. Niekas nepasikeitė.

Situacija bus išspręsta mokytojų naudai

 

Visi mūsų gimnazijos mokytojai pasirašė susitarimus dėl darbo sąlygų pasikeitimo, atrodo, kad viskas tvarkoje, o gyvenimas toliau parodys. Žinoma, klausimų kilo, nes kiekvienas norėtų uždirbti daugiau. Kai kurie bandė pagudrauti, ką dar čia papildomai įtraukus į vadinamąją „trečiąją kišenę“ – veiklą bendruomenei. Aiškinomės, pavyzdžiui, kad ir už egzaminų vykdymą, ir vertinimą bus papildomai sumokama, kaip ir būdavo anksčiau. Tarėmės, susėdę kartu, siūlėme ir patiems pasiskaičiuoti. Kai tariesi, šnekiesi, tai ir susišneki.

 

Kažkodėl mokytojai dar nuo sovietinių laikų įsitikinę, kad mokyklas vadovas – ne kolega, ne partneris, o baubas, kuriuo visi gąsdina, dažnai jo bijo paklausti. Nereikia bijoti.

Galbūt iš pat pradžių mokytojai turėjo nepagrįstų lūkesčių, kad, įdiegus etatinio sistemą, visiems priklausys po etatą. Ir galbūt dėl to kai kurie nusivylė. Atleistų mokytojų dėl etatinio įdiegimo mūsų mokykloje nebuvo nė vieno. Tiesa, atlyginimas sumažėjo dviem žmonėms, dabar žiūrime, kokios to priežastys, esu įsipareigojusi jiems palikti tą patį užmokestį, koks buvo praėjusiais mokslo metais. Turėdami pakankamai išteklių, šią situaciją išspręsime mokytojams palankiai.

 

Etatinio modelio privalumus, manau, pamatysime po kurio laiko. O dabar kaip didžiausią jo pliusą įžvelgčiau tai, kad įvardytos visos mokytojo funkcijos, jo darbai bendruomenei – mokytojas žino, kokius darbus daro, už ką atsakingas, ką įsipareigojęs, kaip už tai atlyginama.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.