Mokymasis už klasės ribų

Balandžio 23–27 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje lankėsi 2016–2019 m. įgyvendinamo „Erasmus+“ projekto „Mokymasis už klasės ribų“ (angl. „Learning Beyond the Classroom Walls“) partneriai iš Jungtinės Karalystės, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Rumunijos ir Bulgarijos. Tarptautinių mokymo ir mokymosi veiklų Lietuvoje tikslas – supažindinti kolegas iš kitų šalių, kokios technologijos ir priemonės yra naudojamos ikimokyklinio ugdymo(si) procese, kaip į kasdienes veiklas integruotas projekto metodas padeda ugdytiniams praplėsti turimas žinias ir įgūdžius bei įgyti naujų, kaip plėtojamos vaikų kompetencijos tradicinėse ir netradicinėse ugdymo aplinkose.

 

Vilkėdami tautiniais drabužiais, svečius pasitiko ir trumpą pasveikinimo programą pristatė lopšelio-darželio ugdytiniai. Tam, kad pedagogai iš šalių partnerių geriau suvoktų jiems organizuotų mokymo(si) veiklų kontekstą, projekto koordinatorė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė pristatė Lietuvos švietimo sistemą, o darželio direktorė Lilija Paradnikienė pabrėžė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ypatumus bei atsakė į svečių klausimus. Vyresnioji auklėtoja Aušra Buivydaitė, panaudodama vaizdo medžiagą, pristatė darželio patirtį lauko pedagogikos idėjas ir sveikatinimą skatinančiuose projektuose. Pedagogai iš šalių partnerių stebėjo ir patys aktyviai dalyvavo „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pedagogų ir ugdytinių užsiėmimuose.

 

Priešmokyklinės „Boružiukų“ grupės ugdytiniai su pedagoge metodininke Silva Šliožiene parodė svečiams, kaip jie pritaikė praktikoje lauko žaidimus ir pratimus, pristatytus per mokymo(si) vizitą Tenerifėje. Pedagogė pademonstravo savo sukurtą metodinę priemonę iš antrinių žaliavų, kuri lavina vaikų dėmesio koncentraciją, bendravimo ir komandinio darbo įgūdžius. Svečių susižavėjimo šūksnių sulaukė ir „Madų šou“, per kurį buvo pristatyti ugdytinių ir jų tėvelių sukurti drabužiai, skrybėlės ir kiti aksesuarai iš antrinių žaliavų. Vyresniosios auklėtojos Rasa Valčiukienė ir Milda Čekanauskienė su savo ugdytiniais rodė atviras veiklas „Miško draugai“ ir „Mano pirmieji daigeliai“, per kurias integravo įvairius ugdymo(si) metodus ir priemones, skatinusias vaikus domėtis savaitės tema, lavinti savo mąstymą, atmintį, ugdytis suvokimą ir kalbą.

 

Dvi ugdomosios veiklos su priešmokyklinukais vyko už darželio ribų: „Boružiukų“ grupės ugdytiniai su pedagoge metodininke S. Šliožiene vyko į ūkininko Alberto Brazo ūkį, kur apžiūrėjo karvių fermą ir susipažino su ūkininko darbo ypatumais bei ūkyje naudojama technika, o „Žiogelių“ grupės vaikai su pedagoge metodininke Vida Razminaite vyko į girininko Stepono Jautakio sodybą, kur mokėsi pagal kamienus atskirti įvairius medžius, jų sėklas ir vaisius bei pažinti vaistinguosius augalus. Per šias išvykas vaikai turėjo galimybę prisiliesti prie gamtos – paglostyti karvutę, paduoti jai pašaro, iš arti pamatyti traktorių, pasodinti medelį, palyginti įvairių medžių kamienus, atskirti vaismedį nuo vaiskrūmio ir kt. Pasirinktos aplinkos natūraliai skatino vaikus aktyviai veikti: savarankiškai tyrinėti, bendradarbiauti tarpusavyje, eksperimentuoti, tikrinti iškeltas versijas ir atrasti atsakymus į kilusius klausimus. Priešmokyklinukai įsitikino, kad karvė tikrai duoda pieną, sužinojo, kaip nustatyti skirtingų medžių amžių. Kartu su veiklose dalyvavusiais projekto partneriais vaikai buvo pavaišinti naminiu pienu, sviestu, varškės sūriu, duona, grikių ir liepų medumi bei arbata iš įvairių augalų lapų.

 

Daug svečių dėmesio ir pasigėrėjimo sulaukė vyresniosios auklėtojos Nijolės Lembutienės vesta integruota atvira veikla su šviesos stalais pagal Reggio Emilia metodą. Veikla sujungė 7 grupių ugdytinius, kurie dirbo su savarankiškai pasirinktomis priemonėmis. Po veiklos užsiėmimą stebėjusiems projekto dalyviams buvo organizuotas praktinis seminaras, per kurį socialinė pedagogė Milda Alijošienė ir veiklą su svečiais stebėjusios mūsų darželio auklėtojos paaiškino Reggio Emilia metodo principus ir įvardijo jo privalumus. Svečiai, įtvirtindami gautas žinias, turėjo atlikti užduotis prie šviesos stalų.

 

Per stebėtų veiklų aptarimą projekto dalyviai dalijosi įžvalgomis apie parinktus ugdymo būdus, pasirinktas technologijas ir metodus bei jų tikslingumą ir veiksmingumą. Apibendrindami stebėtas veiklas, projekto partneriai padarė išvadas, kad ugdymo metodai (kaip mokoma?) yra ne mažiau reikšmingas pedagoginio darbo veiksnys nei ugdymo turinys (ko mokoma(si)?), pasirinktam metodui nepasitvirtinus, reikia jį keisti kitu, labiau priimtinu vaikui, atitinkančiu jo amžių, gebėjimus ir poreikius, pridėti naujų elementų arba taikyti naujoje aplinkoje.

 

Siekdami, kad svečiai susidarytų platesnį vaizdą apie Lietuvos švietimo sistemą, lankėmės ir kitose mūsų rajono ugdymo įstaigose. Apžiūrėję edukacines ir poilsio aplinkas Tytuvėnų lopšelyje-darželyje, stebėjome priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės (priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja Rima Šivickienė) muzikinę veiklą-popietę „Paukšteliai parskrido“ Tytuvėnų regioniniame parke. Kelmės specialiojoje mokykloje svečiams įspūdį padarė įprastu lavinimu ir ugdymu neapsiribojanti plati ir turininga įstaigos veikla. Turėjome galimybę stebėti muzikos terapijos užsiėmimą (mokytoja Vilija Mikalajūnė) ir apžiūrėti vektorinio tapybos būrelio mokinių darbus bei susitikti su būrelio nariais ir jų mokytoju Valdu Kančausku. Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje svečiai ne tik apžiūrėjo pradinukų klases ir įvairių dalykų kabinetus, bet ir sprendė testą „Ką aš žinau apie Lietuvą?“. Plačią Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centro veiklą pristatė ir į svečių klausimus atsakė metodininkė Asta Trijonienė. Projekto dalyviai taip pat susitiko ir su centre veikiančio Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenės nariais. Projekto partnerius nustebino aukštas teikiamų švietimo paslaugų lygis, turtinga ugdymo įstaigų materialinė bazė ir estetiška ugdomoji aplinka.

Projekto dalyviai lankėsi Kelmės rajono savivaldybėje, vėliau jiems buvo pasiūlyta ir turininga edukacinė-pažintinė programa. Apžiūrėję dailininko Andriaus Seselsko darbų ir jo organizuoto piešinių konkurso „Pieštuko virtuozo beieškant“ parodą Kelmės kultūros centro Juozo Liaudansko galerijoje, amatų centro patalpose svečiai su amatų studijos vadove Irena Arlauskiene mokėsi kurti lėles seniausiu ir lengviausiu būdu – rišant iš audinių skiaučių. Išgirdę atliekamas liaudies dainas, projekto partneriai užsuko ir į Kelmės kultūros centro folkloro ansamblio „Judlė“ repeticiją (vadovė Angelė Jovaišaitė). Svečiai dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po Tytuvėnų bažnyčią ir bernardinų vienuolyno ansamblį, edukacijoje „Trys Dievo dovanos ir kiti kvapai“ Tytuvėnų piligrimų centre ir kt.

Susitikimas Kelmėje baigėsi būsimų darbų aptarimu ir susitarimu susitikti 2018 m. spalį pas partnerius Belgijoje. Dalyviams įteikti „Europass“ mobilumo dokumentai, liudijantys Lietuvoje įgytas žinias ir gebėjimus. Tikimės, kad per užsiėmimus „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje pristatytą mūsų pedagogių praktinę patirtį ir per edukacines programas įgytas žinias partneriai pritaikys savo darbe.

 

Kelmės „Kūlverstuko“ l.-d. inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.