Mokyklų projektams, skirtiems gerinti mokinių pasiekimus, paskirstyta 1,7 mln. eurų

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskirstė lėšas mokykloms, pateikusioms projektus kaip skatinant švietimo įstaigų pokyčius pagerinti moksleivių pasiekimus. Bus finansuojami 22 projektai: 8 iš jų vykdys savivaldybės, dar 14 – pačios mokyklos. Šių projektų įgyvendinimui iš viso paskirstyta 1,7 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų.

 

„Savivaldybės ir pačios mokyklos iš arti mato, kur joms reikalingiausias proveržis ir kaip galima jį pasiekti, todėl svarbu palaikyti perspektyviausius jų inicijuotus projektus ir taip padėti mokykloms tobulinti savo veiklą, gerinti ugdymo kokybę“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

 

Atrinkti projektai daugiausiai nukreipti į naujų ugdymo modelių pritaikymą, virtualių aplinkų diegimą, įvairią mokymosi pagalbą mokymosi sunkumų turintiems mokiniams ir mokyklos bendruomenės telkimą.

Du projektus vykdys Šilutės rajono savivaldybė, po 1 – Varėnos, Kupiškio, Ukmergės, Radviliškio, Jonavos ir Plungės rajonų savivaldybės. Varėnoje ir Jonavoje bus skatinamas mokymasis tyrinėjant, Kupiškyje, Ukmergėje ir Plungėje bus stiprinami skaitymo bei rašymo gebėjimai, Šilutėje – matematinis raštingumas, Radviliškio pedagogai diegs virtualią grįžtamojo ryšio sistemą.

 

Tarp atrinktų projektų, kuriuos vykdys mokyklos, 6 susiję su matematinio raštingumo ugdymu, kiti – padės moksleiviams atlikti įdomius gamtamokslinius tyrinėjimus, skatins tarpdisciplininį mokymąsi ir mokomųjų dalykų integraciją, sudarys galimybes į dalį ugdymo proceso įsitraukti mokinių tėvams.

 

ES finansavimas mokyklų ir savivaldybių projektams paskirtas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Iki šių metų pagal šią priemonę mokykloms buvo paskirstyta beveik 7 mln. eurų: įgyvendinti arba dar įgyvendinami yra 85 projektai, į kurių veiklas įsitraukė daugiau nei 300 šalies švietimo įstaigų.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.