Mokyklų draugystė skatina veikti

Inga Sadzevičienė
,
Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos mokytoja

Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla jau antrus metus bendradarbiauja su Ukmergės „Šilo“ progimnazija. Šiais mokslo metais vyko nuotoliniai abiejų mokyklų Mokinių tarybų susitikimai, Vaiko gerovės komisijų renginiai, bendruomenių prisistatymai. Birželio 9 d. mokyklų vadovai Virginija Guščiuvienė (Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos direktorė) ir Darius Kaplūnas (Ukmergės „Šilo“ progimnazijos direktorius) pakvietė virtuliai pasisvečiuoti mokyklose, mokytojai pristatė vykdomas veiklas.

 

Birželio 22 d. mokyklų bendruomenės dalyvavo Respublikinėje bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencijoje ,,Pamokos, iššūkiai, sėkmės“, kurią organizavo Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos Metodinė taryba (pirmininkė V. Rimkevičienė). Pranešimus rengė ir skaitė abiejų mokyklų pedagogai. Konferencijos dalyvius pasveikino mokyklų vadovai. Jie priminė, kad mokytojai – neišsenkantys energijos šaltiniai, ir akcentavo, kad dalijimasis gerąja patirtimi augina mokyklų draugystę ir pedagogų profesionalumą.

 

Mokytojai aptarė priemones (elektronines mokymosi aplinkas, programas, įrankius), aktyvius mokymosi metodus (kūrybinius iššūkius, interviu, dainas, projektines veiklas, komandinį darbą ir kt.), kuriuos naudojant buvo organizuojamas sėkmingas patyriminis ir įtraukusis mokymas(is), pavyko sudominti ir motyvuoti mokinius. Pasidžiaugta įvairių gebėjimų mokinių pasiekimais, sukurtomis edukacinėmis erdvėmis, integruotomis veiklomis. Mokyklų pedagogai dalijosi, su kokiais iššūkiais susidūrė dirbdami nuotoliniu būdu, kaip juos sekėsi įveikti.

 

Konferencijos pabaigoje mokyklų vadovai padėkojo ir pasidžiaugė pozityviais pranešimais juos įvertindami aukščiausiu balu. Mokytojai apibendrino, kad išgirsta ir pamatyta informacija buvo įdomi ir naudinga, skatinanti išbandyti naujus dalykus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.