Mokyklose ir darželiuose paminėta Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-osios pamoką išmokome visi

 

Lietuvos žmonės 1991 m. sausio 13 dieną prisimena kaip į stebuklą. Tauta, gyvu žiedu apsupusi Vilniaus televizijos bokštą, parlamentą, gynė save ir savo teisę į laimingą ateitį.

 

Sausio 13-osios rytą ir Kuršėnų Daugėlių progimnazijos kieme degė laužas, plazdėjo trispalvė, skambėjo Lietuvos himnas. Pagerbdami 14 žuvusiųjų, moksleiviai, nešantys šviečiančius deglus ir padarytus simbolius – širdis su užrašytomis jų pavardėmis – išsirikiavo vidiniame mokyklos kiemelyje. Istorijos mokytoja E. Dirmeikienė pradėjo Pilietinę pamoką, primindama, kad Sausio 13-oji iškyla mūsų sąmonėje greta garbingos Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios bei kitų istorijos datų. O vyresniųjų klasių mokiniai deklamavo eiles apie LAISVĘ, PERGALĘ, SĄŽINĘ, ATSAKOMYBĘ…

 

Šiandien visi matome, kaip keičiasi pasaulis, kas jame yra tikrasis agresorius. Didžiuojamės matydami, kaip didvyriškai šiandien kovoja UKRAINA. Ir žiūrėdami į ją mes tarsi atpažįstame save… Tad visų vardu galime  drąsiai pasakyti: „Šiandien mes labai gerai išmokome Sausio 13-osios pamoką, supratome, kiek svarbi ji mūsų tautos istorijai“.

 

Dalė Janušauskienė

 

Neužmirštuolės žiedas

 

 

Sausio 13-osios rytas Riešės gimnazijoje prasidėjo prie žvakės liepsnos.

2e ir 2d klasių mokiniai taip pagerbė žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Mes žinome laisvės kainą….

 

Antrokai išklausė ir pakartojo 1991m. įvykius, kai beginkliai Lietuvos piliečiai buvo užpulti ginkluotų kareivių. Tik drąsių piliečių pasiaukojimu ir kovingumu pavyko apginti tėvynę.

 

Pagerbti ir paminėti šią dieną mes savo klasėse pastatėme Vilniaus TV bokšto maketus. Panaudojant gimnazijos lazerines graviravimo ir pjaustymo stakles buvo išpjautas Sausio 13-osios simbolis – neužmirštuolė. Tokiu būdu sukūrėme medines sages, kurias mokiniai nuspalvino ir jomis pasipuošė.

 

Būsime visuomet dėkingi už iškovotą laisvę. Saugokime ją!

 

Erika Pašakinskienė, Agnė Šarakauskė, Riešės gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos

 

Sausio 13-oji priešmokyklinukų akimis

 

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais metais lopšelio-darželio „Atžalėlės“, „Bitučių“ grupės vaikai mini Lietuvos laisvės gynėjų dieną. Turbūt kiekvienas galėtų sutikti, kad patriotu ne gimstama, o tampama. Tad nuo pat lopšelio ugdytiniams ikimokyklinėje įstaigoje įskiepijamos žinios apie jų šalį, vėliavos spalvas, herbą, himną ir kt. Kiekviena valstybinė šventė yra minima ir vaikai supažindinami su tos minimos dienos įvykiais ir prasme. „Mokykime vaikus taikiai reikšti savo valią, aktyviai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, mylėti savo šalį ir gerbti šalia esančiuosius, tik taip vaikai gali užaugti brandžiais pilietinės visuomenės nariais“, – akcentavo I. Skuodienė.

 

Šiandien „Bitučių“ grupės vaikai ne tik diskutuoja – aptaria sausio 13-tosios įvykius, giedojo Lietuvos himną, bet ir jau geba parašyti savo ranka pačius svarbiausius šios dienos žodelius LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA. Vaikui nėra per sunkių ar neįdomių temų – reikia tik surasti įdomių būdų ir veiklų formuoti tautinio identiteto pradmenis. Aš manau, kad geriausia priemonė įdiegti vaikams tėvynės meilę – ją turėti tėvams. Vertybinius pagrindus vaikas įgauna būtent namuose, kur saugi aplinka, teigiamas tėvų pavyzdys ir noras augti. Tad jei norime jau nuo mažų dienų ugdyti vaiko pilietiškumą, tai galime padaryti įjungdami vaiką į bendras šeimos veiklas. Taip pat veiklos, su valstybinių švenčių akcentais gali tapti ne tik puikia mokomąja priemone pilietiškumo ugdymui, bet ir kokybiško laiko su šeima praleidimo būdu.

 

Ne vienam vaikui kilo klausimas apie gėlę. Kam ji reikalinga? Neužmirštuolės žiedas – Laisvės gynėjų dienos simbolis. Jis simbolizuoja amžiną prisiminimą to, kas įvyko ir pagarbą už mūsų ateitį kovojusiems žmonėms. O kad vaikai įtvirtintų žinias, šiandien turėjo galimybę ne tik nuspalvinti lapą vėliavos spalvomis, perrašyti svarbius žodelius, bet ir piešė neužmirštuolės žiedą.

 

Mūsų mažieji didžiuojasi būdami lietuviais.

 

Natalija Zabolevičienė

 

Mes žinome, kodėl esame laisvi…

Sausio 13-oji Lietuvos tautai – istorinė diena. Ši diena svarbi buvo ir Panevėžio lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“. Pagerbdami žuvusius už Lietuvos laisvę dalyvavome pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Tylos minute pagerbėme žmones, kurie paaukojo savo gyvybes ginant mūsų šalį. Jausdami dėkingumą žmonėms, kurie atidavė savo gyvybes, kad galėtume visi laimingai gyventi, prie savo širdutės prisisegėme neužmirštuoles. Kiekvienoje grupėje vyko pilietiškumo valandėlės. Stebėdami vaizdinę medžiagą vaikai klausėsi pasakojimų apie Sausio 13-osios įvykius. Klausydamiesi dainų apie laisvę vaikai darė neužmirštuolių žiedus ir kitas įvairias veiklas, kurias siejame su šios dienos įvykiais. Vaikai puikiai supranta, ką simbolizuoja šis žiedelis. Vėliau šiais žiedeliais papuošėme lauke esančias erdves. Vyresni sudėjo brangų žodį Laisvė. Vaikams papasakojome, kad tą dieną, kai Lietuvos žmonės negailėdami savo gyvybės kovojo už mūsų šalies laisvę, nei jie, nei daugumos tėveliai, neatsimena tų kraupių įvykių, tačiau kasmet turime jausti pagarbą bei didžiulį dėkingumą tiems, kurie tą laisvę mums visiems iškovojo. Ugdytiniai stovėjo ramūs, susikaupę ir labai rimti. Prisiminėme kritusius už Lietuvos laisvę.

 

Ši diena tai – Lietuvos vienybės, stiprybės, meilės Tėvynei simbolis. Labai svarbu nepamiršti Lietuvai svarbios datos ir su pagarba jas minėti.

 

Aldona Žilienė, Daiva Pranaitienė, Panevėžio l.-d. „Vyturėlis” IU mokytojos 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.