Mokykloje mokiniai nori praleisti vis daugiau laiko

Virginija Aleknavičienė
,
Salomėjos Nėries pagr. m-klos socialinė pedagogė metodininkė

Per kiekvienas mokinių atostogas Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje šurmuliuoja mokiniai. Į mokyklą juos atveda konsultacijų pasiūla. Mokiniai kartu su mokytojais ruošiasi olimpiadoms, įvairiems konkursams, stengiasi išsiaiškinti dalykus, kurie jiems yra neaiškūs. Džiugu, kad mūsų mokiniai yra atsakingi, pareigingi ir smalsūs.

Svarbu ne tik mokinių žinios, bet ir socialinė branda, gera emocinė būsena, sveikatai naudingi įpročiai bei nuostatos – tai mūsų mokyklos prioritetai. Todėl per mokinių atostogas organizavome vienos dienos stovyklą „Snaigė“.

 

Nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro vyko veiklos, kurioms vadovavo vyresni mokiniai – Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ Marijampolės skyriaus atstovai. Nors stovykla truko tik vieną dieną, pakako laiko pabendrauti, susirasti naujų draugų. Veiklos vyko grupėmis ir visiems kartu aktų salėje. Grupių prisistatymai, vaidinimai, diskusijos, žaidimai visiems suteikė gerų emocijų.

„Sniego gniūžtė“ (SG) – tai jaunimo programa, kuri daugiausia dėmesio skiria prevencijai ir tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali priimti teisingus sprendimus. Be to, ji padeda ugdyti bendravimo, vadovavimo įgūdžius ir skatina linksmintis be svaigalų. Tai ypač aktualu šių dienų jaunimui. „Sniego gniūžtės“ programą planuoja ir įgyvendina patys paaugliai. Jiems daug lengviau sukurti bendraamžiams malonią aplinką, kuri nėra nuobodi ir kartu skatina nevartoti svaigalų. Todėl jaunuoliai yra svarbiausi SG veikėjai.

 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries mokykloje SG renginys „Snaigė“ vyksta jau ne pirmus metus. Tai ta pati programa, tik skirta jaunesniems mokiniams. Neapsakomai geros emocijos sklando per renginį ir po jo – vos išsiskirstę mokiniai pradeda svajoti apie kitus metus. Džiugu, kad mokykla yra ta vieta, kurioje mokiniai nori praleisti vis daugiau laiko… Net ir per atostogas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.