Mokslinė-praktinė konferencija apie įtraukties galimybes ir pagalbą sutrikusios raidos vaikams

Nūdienos ugdymas šiandien yra ir turi būti daugialypis, apimantis ir švietimo, ir sveikatos, ir socialines, ir kultūros paslaugas bei derėti su ugdymo(si) poreikiais. Pedagogai ruošiasi rimtiems pokyčiams, nes 2024-ieji žada atnešti didelių permainų, todėl iškyla poreikis ugdymo įstaigose plėsti vertybines nuostatas įtraukiojo ugdymo klausimais bei stiprinti sampratą apie vaikus, turinčius sensorinės integracijos ir kitų sutrikimų.

 

2023 m. gegužės 24 d. Klaipėdos universiteto Aula Magna korpuso auditorijoje įvyko mokslinė-praktinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir pagalba vaikams, turintiems sensorinės integracijos sutrikimų“. Konferencija suteikė galimybę mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, kitiems mokytojams, psichologams, socialiniams darbuotojams, švietimo pagalbos specialistams, atvykusiems ne tik iš Klaipėdos miesto ir rajono, bet ir iš Kauno, Kretingos, Mažeikių, Neringos, Palangos ir Telšių savivaldybių, susipažinti su naujausia moksliniais tyrimais grįsta informacija, įgyti naujų žinių ir praplėsti savo turimas bendrakultūrines bei profesines kompetencijas.

 

Neabejojant, kad mokslas ir praktika sąveikauja tarpusavyje, džiugu, kad šią konferenciją, kuria siekta išryškinti įtraukiojo ugdymo galimybes ir pagalbos vaikui, turinčiam raidos sutrikimų, svarbą bei nubrėžti tolesnio ugdymo ir pagalbos kryptis, organizavo Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Tęstinių studijų centras ir jų socialiniai partneriai – Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“.

 

Konferencijos atidarymą paskelbė Tęstinių studijų centro specialistė Vilija Trumpickienė, pristačiusi renginio moderatorius. Šiltus sveikinimo žodžius konferencijos dalyviams tarė ir dėkojo visiems dalyvavusiems bei prisidėjusiems prie renginio organizavimo Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto prodekanė doc. dr. Reda Jacynė ir Tęstinių studijų centro vadovė doc. dr. Ilona Zubrickienė.

 

 

Plenarinius pranešimus skaitė konferencijos svečiai: Sanna Karosas (Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos vadovė ir lektorė), Laima Mikulėnaitė (Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja, vaikų neurologė), Irina Butkienė (Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus ergoterapeutė), prof. dr. Daiva Mockevičienė (Klaipėdos universiteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja). Lektoriai aptarė ne tik įtraukties galimybes ir jos sėkmę bei nesėkmes lemiančius veiksnius, bet ir praplėtė pedagogų supratimą apie sensorinės integracijos sutrikimų raišką, suteikė žinių apie įrodymais grįstos pedagogo veiklos konstravimą, pateikė daug svarbios informacijos apie tinkamiausius vaikui pojūčių ir įgūdžių lavinimo bei ugdymo metodus, būdus ir priemones, diskutavo su dalyviais aktualiais pagalbos vaikui klausimais.

 

Kaip ugdymo įstaigos gali padėti vaikams, turintiems sensorikos iššūkių, praktinėmis įžvalgomis, sėkmės istorijomis ir rekomendacijomis pasidalino hipoterapijos specialistės Rita Gikarienė ir Giedrė Radzevičienė, ergoterapeutė Loreta Jurkuvienė, psichologė Indrė Baublytė-Bružienė.

 

Konferencijai „prieskonio“ suteikė ir didelio dalyvių susidomėjimo sulaukė stendiniai pranešimai, parengti Klaipėdos Medeinės mokyklos ir lopšelio-darželio „Sakalėlis“  mokytojų, vadovų ir švietimo pagalbos specialistų.

 

Renginio pabaigoje buvo reflektuojama ir įsivertinama turima kompetencija iš skirtingų ugdymo proceso dalyvių perspektyvos.

 

Konferencija patvirtino, kad jos tema ir veikla buvo prasminga: apjungtos mokslo, tyrinėjimų išvados ir praktikos prisidėjo prie pažangių idėjų, pozityvių vertybinių nuostatų sklaidos bei dalyvių kompetencijų tobulinimo. Tad belieka palinkėti sėkmingai taikyti konferencijoje įgytas žinias, ateityje dalintis praktine patirtimi ir bendradarbiauti tarpusavyje, bendromis jėgomis siekiant pradėti įtraukųjį ugdymą.

 

 

Alma Balvičienė, Klaipėdos l.-d. „Sakalėlis“ direktorė

Diana Vasiliauskienė, Klaipėdos l.-d. „Sakalėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rita Gansauskienė, Klaipėdos l.-d. „Sakalėlis“ logopedė, specialioji pedagogė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • janina

    kodėl sakote sutrikusios raidos???? O gal tiesiog KITOKIOS. Kada švietime baigsis segregacija 🙁