Mokomųjų dalykų integracija: mes tai padarėme!

Lina Bružienė
,
projekto koordinatorė

Gegužės 30–birželio 3 d. Klaipėdos Vitės progimnazijoje įvyko paskutinis „Erasmus+“ projekto „Connection of different subjects: we did it“ susitikimas. Penkių šalių – Lietuvos, Graikijos, Turkijos, Bulgarijos ir Rumunijos – projektas, apie skirtingų dalykų integraciją, turėjo didelį pasisekimą tiek mokinių, tiek ir mokytojų tarpe. Net ir ilgai trukęs karantininis laikotarpis bei nuotolinis ugdymas nesutrukdė organizuoti ir pravesti integruotas atviras nuotolines pamokas, kurias stebėjo projekto partneriai. Prasidėjęs 2019 metais, projektas buvo pratęstas iki 2022-ųjų.

 

Iki šio projekto pradžios nė viena iš projekto partnerių mokyklų, išskyrus Klaipėdos Vitės progimnaziją (jau šešerius metus dalyvaujame Goethe‘s instituto CLILIG veiklose), neturėjo patirties dalykų integracijoje. Tačiau iššūkis buvo priimtas. Projekto koordinatoriai – Klaipėdos Vitės progimnazijos mokytojai jau pirmo susitikimo metu 2019 metais Bulgarijoje parodė pavyzdį, pravesdami integruotą lietuvių kalbos ir muzikos pamoką.

 

„Erasmus+“ programa bei Švietimo mainų paramos fondas suteikė puikias galimybes dalintis patirtimi, mokytis vieniems iš kitų. Žinoma, visi pritaria, kad pasirengimas integruotoms pamokoms atima daug laiko bei kitų resursų. Tačiau matant šių pamokų naudą ir poveikį, darbo eigoje kyla vis naujų minčių, idėjų, pamokos pravedimo būdų.

 

Paskutinį projekto susitikimą pradėjome Vilniuje bei Trakuose, aplankydami gražiausias, įdomiausias ir įžymiausias vietas. Užsienio mokyklų mokytojai vienbalsiai pripažino Vilnių viena  gražiausių Europos sostinių. Klaipėdos Vitės progimnazijos mokiniai ir mokytojai sutiko svečius koncertu ir įtraukė į bendrus žaidimus, kvietė kartu pajudėti, padainuoti. Per visas susitikimo dienas buvo organizuotos penkios atviros integruotos pamokos: geografijos ir rusų kalbos, gamtos pažinimo ir anglų kalbos, dailės ir muzikos, matematikos ir anglų kalbos, muzikos ir anglų kalbos.

 

Pedagogai iš Bukarešto specialiosios mokyklos (mokykla skirta mokiniams su dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais) pravedė rumunų kalbos ir emocinio intelekto pamoką mūsų mokyklos trečiokams.

 

Birželio 2 dieną mokykloje vyko tarptautinė konferencija „Integrated lessons: sharing experiences“, kurioje integruotų pamokų patirtį pristatė projekto partneriai bei kitų Klaipėdos miesto mokyklų pedagogai. Įdomūs pranešimai prikaustė dėmesį, vystė diskusijas tarp mokytojų.

Atlikta projekto dalyvių apklausa parodė, kad visi yra patenkinti projekto eiga, vykdomomis veiklomis, žino svarbiausius tikslus. Tikime, kad ir toliau vystysime šio projekto idėjas, nepaisant šio projekto pabaigos.

 

Projekto Nr. 2019-1-LT01-KA229-060770)

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.